Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  commercial vehicles
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2003 nr 4 56-68
PL Artykuł stanowi rozważania dotyczące czynników warunkujących najbliższe kierunki rozwoju przemysłu pojazdów użytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji jednostek napędowych. Przeanalizowano możliwości rozwoju silników jako jednostek uniwersalnych lub przeznaczonych do konkretnych zastosowań.[...]
EN The paper is a set of considerations on the factors that influence the nearest trends in the development of the utility cars, with particular attention to the production of power units. The development possibilities for engine as a universal unit or prepared for the specific applications were analys[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2014 z. 4/100 87--94
PL W artykule zostały przedstawione wyniki badania wpływu na kierowalności, zmiany rozkładu ciśnienia pomiędzy kolami przedniej i tylnej osi samochodu osobowo-towarowego. Badania zostały przeprowadzone z użyciem robota sterującego firmy AB Dynamic SR 60 zamontowanego w samochodzie Renault Kangoo. Wykon[...]
EN The paper present results of influence tires pressure between front and rear axle of the commercial vehicle on steer ability. The measurement was made using automatic steering system SR60 from AB Dynamic company, which was used in Renault Kangoo vehicle. It was made steady state circular driving beh[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Podczas kolejnych targów pojazdów użytkowych w Hanowerze Solaris Bus&Coach S.A. zaprezentuje nową generację autobusu miejskiego Urbino. Od momentu premiery na drogi 28 krajów Europy i Azji wyjechało blisko 11 tys. pojazdów tego modelu, oferowanego w 28 odmianach. Niniejszy artykuł stanowi próbę pods[...]
4
100%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań drogowych pojazdów użytkowych (typu LDV) napędzanych silnikami ZS. Celem badań była weryfikacja wpływu obciążenia pojazdów ładunkiem na parametry cząstek stałych. Artykuł zawiera wyniki pomiarów stężenia, masy oraz rozkładów wymiarowych (m.in. koncentracji, pow[...]
EN The purpose of the tests described in the article was to verify how the load of vehicle affects on the PM emissions. It presents the results of road tests of commercial vehicles (LDV type) powered by diesel engines. The article contains the results of measurements of concentration, mass and dimensio[...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 193-202
PL W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów toksyczności spalin samochodu dostawczego w rzeczywistych warunkach ruchu. Celem badań było zweryfikowanie wpływu stylu jazdy kierowcy na emisję dwutlenku węgla w spalinach oraz zużycie paliwa przez pojazd. By tego dokonać wykonano pomiary drogowe stężenia C[...]
EN The article presents the results of measurements of exhaust emissions of commercial vehicle in real traffic conditions. The aim of this study was to determine how the driving style affects on the carbon dioxide emissions from vehicle engine and fuel consumption. The determinants were the measurement[...]
6
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2211-2218
PL W artykule przedstawiono rezultaty z badań emisyjnych pojazdów w warunkach miejskich. Testy pojazdów wykonywano na odcinku kilkunastu kilometrów w podobnych warunkach drogowych; dane te zawierają informację o eksploatacyjnej emisyjności pojazdów i dotyczą rzeczywistych warunków ich ruchu. Do pomiaró[...]
EN In the study the results of vehicle emission tests in road conditions were presented as only then information on real vehicle emissions could be obtained (city). The tests were carried out on section of tens kilometers in road conditions. They include information on emissivity of vehicles in exploit[...]
7
84%
Combustion Engines
PL W artykule przedstawiono najważniejsze rozwiązania techniczne stosowane w silnikach wysokoprężnych dużej mocy służących do napędu ciągników siodłowych, spełniających wymagania normy Euro 6. Dokonano również analizy porównawczej wybranych parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych na przykładzie silni[...]
EN The article presents the most important technical solutions used in heavy duty diesel engines powering commercial vehicles – namely tractors – that meet the requirements of the Euro 6 norm. A comparative analysis of selected structural and operational parameters was also made on the example of engin[...]
8
84%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 663--669
PL W artykule zostanie przedstawiony stan faktyczny oraz najważniejsze kierunki prac rozwojowych prowadzących do obniżania zużycia paliwa przez pojazdy użytkowe, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych. Dokonano również przeglądu najważniejszych rozwiązań technicznych prowadzących do obniże[...]
EN The paper presents facts and main development trends leading to improvements in fuel efficiency in commercial vehicles, with special attention paid to the market requirements. A brief review of main solutions leading to lower fuel consumption in trucks was also made. The paper highlights also some p[...]
9
84%
Logistyka
PL Działania o charakterze ustawodawczym oraz rzeczywisty rozwój kołowych środków transportu w dużej mierze podyktowane są dążeniem do obniżenia emisji dwutlenku węgla, a tym samym negatywnego wpływu motoryzacji na emisję gazów cieplarnianych. Efektem tych działań w praktyce powinno być stałe obniżanie[...]
EN Legislative actions and real development of road transport means are largely dictated by the trend to reduce the emission of carbon dioxide and therefore minimize the negative influence of automotive sector on greenhouse gasses emission. The practical effect of these actions should be constant reduc[...]
10
84%
Silniki Spalinowe
PL Polityka europejska dotycząca zrównoważonego rozwoju systemów transportowych nakłada pewne ograniczenia związane z rozwojem silników spalinowych i układów napędowych stosowanych w pojazdach użytkowych. Najważniejsze czynniki wpływające na przyszłe konstrukcje to normy ograniczające toksyczność spali[...]
EN European policy regarding sustainable growth of transport systems imposes certain obligations on the development of heavy duty Diesels and powertrain used in commercial vehicles. Key factors influencing future trends are new emission legislations Euro VI and fuel economy. Some other factors are: ava[...]
11
84%
Logistyka
2014 nr 3 1981--1987
PL W artykule zaprezentowano analizę awaryjności wybranej grupy pojazdów oraz kosztów związanych z przeprowadzonymi naprawami. Praca stanowi część badań prowadzonych przez autorów dotyczących ustalenia granicznej awaryjności pojazdów pozwalającej na efektywne ekonomicznie ich użytkowanie. W artykule og[...]
EN This paper presents analysis of failure of the selected group of vehicles and costs related to the performed repairs. The paper is a part of studies, conducted by authors, estimating limit vehicle failure enabling its economically efficient use. The article is limited to the presentation of damage t[...]
12
67%
Drogownictwo
2014 nr 11 361--367
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz rozkładu ruchu ciężkiego w kolejnych miesiącach roku na dziesięciu wybranych polskich drogach krajowych. Pomiary przeprowadzono w latach 2010–2013 na stacjach ważenia pojazdów w ruchu WIM (ang. weighing in motion). Ważenie pojazdów w ruchu umożliwia prowadzenie[...]
EN The paper presents the results of the analysis of the distribution of commercial vehicles traffic in each months of the year for selected ten Polish national roads. The measurements were performed in the range of years from 2011 to 2013 and there were based on the data from weighing in motion WIM. W[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last