Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  combat vehicles
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The paper describes dynamic load-generating sources and their effects on combat vehicles (CV), placed people and equipment within it. The variety of the operation conditions causes a complex dynamic load, both in terms of level, direction and distribution. The effects of the impacts are shown in pho[...]
2
100%
Journal of KONES
EN Among combat vehicles high values have tracked combat vehicles. They are the most universal means of combat, both in offensive and in defense actions. About the usefulness of tanks decide the main battle features, which will include fire power, protection and mobility. The fire power is a feature th[...]
3
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono systemy aktywnej osłony wozów bojowych przed pociskami przeciwpancernymi. Omówiono przyczyny i potrzeby ich rozwoju oraz wprowadzania do ochrony sprzętu i techniki bojowej. Podano przykłady rozwiązań światowych i rodzimych koncepcji tych systemów, zdefiniowano podstawowe wym[...]
EN The general description of active protection systems for fighting vehicles is presented in the paper. There are given technical and tactical reasons of development, introducing and using such systems. Some examples of existing active defence systems are described. Typical composition of system is in[...]
4
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono informacje na temat współczesnych wozów bojowych. Ponadto ukazano zadania wozów bojowych na współczesnym polu walki i wynikające z tego wymagania na ich uzbrojenie.
EN Some information on contemporary combat vehicles with their tasks and requirements for the weapon systems is included in the paper.
5
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2005 nr 1 (21) 27--42
PL Napędy hybrydowe prawdopodobnie zdominują pojazdy bojowe przyszłego pola walki. Ich zalety są istotne z punktu widzenia taktyki tych pojazdów, w aspekcie ich wykorzystania w misjach bojowych i walki z terroryzmem. Są bardzo mobilne, a z racji ich wymiarów i niskiej masy są podatne na transport powie[...]
EN Hybrid drives probably will dominate combat vehicles of future battle filed. Their advantages are essential form vehicle tactic point of view, in aspect using them in combat mission and fight against terrorism. They are very mobile and their dimensions and light weight are very good for air and sea[...]
6
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2004 R. 33, z. 91 105--111
PL W artykule przedstawiono wyniki badań państwowych przeciwlotniczego zestawu artyleryjskiego "LOARA" przeznaczonego do zwalczania bezpilotowych i pilotowanych środków napadu powietrznego lecących na małych i średnich wysokościach, zapewniającego osłonę przeciwlotniczą wojskom operacyjnym oraz ważnym [...]
7
88%
Journal of KONES
EN The paper describes the operating conditions of multi-axial special vehicles presents the tasks and risks during the so-called peacekeeping and stabilization mission. Given are described risks of travel on the roads and unpaved roads, in towns and hilly terrain. To be able to carry out driving in di[...]
8
88%
Journal of KONES
EN The paper describes dynamic load-generating sources and their effects on high-speed tracked vehicles, placed people and equipment within it. The variety of the operation conditions causes a complex dynamic load, both in terms of level, direction and distribution. The effects of the impacts are shown[...]
9
75%
Journal of KONES
EN This study presents the vehicle classifications existing in various documents: „The Encyclopaedia of military Technology”, The Polish Norm PN-V-01002: „Armoured Equipment. Parameters and comparative ratios. Terminology and classification”, Structure of Car Transportation of Polish Armed Forces, The [...]
10
75%
Journal of KONES
PL W referacie przedstawiono problemy rozwoju napędów hybrydowych w wozach bojowych przyszłości. Prace te są realizowane w ramach kierunku "W pełni elektryczny wóz bojowy". Opisano właściwości napędów hybrydowych z uwzględnieniem wymagań wojskowych. Scharakteryzowano narodowe programy prac nad napędami[...]
EN Problems of propulsion systems development for future combat vehicles were presented in this paper. This development works are realised accord the program „All Electric Combat Vehicle”. Properties of hybrid propulsion systems with military requirements were described. Nationals programs of research [...]
11
75%
Logistyka
2015 nr 4 6033--6041, CD 2
PL W artykule dokonano analizy zastosowań pokładowych systemów monitorowania stanu technicznego w pojazdach bojowych armii NATO. Przybliżono genezę powstania tego typu systemów dla pojazdów bojowych oraz ich zastosowanie w innych złożonych obiektach technicznych. Następnie opisano podstawowe założenia [...]
EN The paper presents analysis of the use of on-board technical monitoring systems in the combat vehicle of NATO armies. The genesis of this type of systems were presented and possibilities of their application in other complex technical objects. After that basic assumptions and tasks of an on-board te[...]
12
75%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2002 nr 1 (15) 13--20
PL W opracowaniu przedstawiono metodykę doświadczalnego określenia charakterystyk trakcyjnych czołgów średnich. Przedstawione wyniki oparte są na badaniach przeprowadzonych w warunkach poligonowych na wybranej grupie czołgów będących na wyposażeniu wojsk pancernych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol[...]
EN The study presents the methodology of experimental determination of accelerating curves of MBTs. The paper presents the results of research done on military training ground with selected types of tanks operating in the Polish Armed Forces.
13
63%
Journal of KONES
EN The growth of modularity and unifications of designed and introduced fighting vehicles is possible as a result of technical and technological achievements and changing conditions of present war operation. This factors require quick repair of damaged vehicles and interoperability of operations. The r[...]
14
63%
Journal of KONES
PL W referacie przedstawiono podstawowe problemy związane z zastosowaniem dział elektromagnetycznych w wozach bojowych przyszłości. Działa takie umożliwiają uzyskiwanie dużo większej prędkości wylotowej pocisków w porównaniu z klasycznymi działami prochowymi przy mniejszej ilości materiału energetyczne[...]
EN Basic problems connected with using of electromagnetic cannons in the future fighting vehicles were introduced in the report. Such cannons make possible getting a lot of larger escape speed of bullets in the comparison with classic powder cannons using smaller quantity of the energetic material (fue[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe AON
2002 nr 1(46) 182-198
EN The article presents the significance of water obstacles in military operations. The Polish Republic’s war operations’ theatre has been characterised in the aspect of water obstacles appearance. Various ways how to cross water obstacles by combat vehicles and crossing means used for this aim have be[...]
16
63%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2016 nr 1 (39) 125--146
EN The paper presents methods of acquiring armoured equipment based on valid decisions of the Ministry of Defence. A description is given of the method of acquiring new equipment based on R&D studies along with the definitions of general components of the Feasibility Study, parametric criteria, scope o[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe AON
1998 nr 4(33) 152-169
EN The protection against nuclear explosion destruction factors is one of the components of a complex combat vehicles protection. The article presents the consequences of all destruction factors i.e. blast wave, light impulse (also called light or heat radiation), penetration radiation, electromagnetic[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe AON
2001 nr 1(42) 70-90
EN The article presents high tech fire control systems that allow fast and with great accuracy to define angles of elevation and of lead, gun (cannon) lead while shooting increasing at the same time the system's effectiveness and decreasing the time to prepare the first shot. The factors that influence[...]
19
63%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule omówiono systemy kierowania ogniem wozów bojowych i czołgów. Zaprezentowano przykładowe rozwiązania konstrukcyjne oraz określono ich ogólną strukturę. Na podstawie przeprowadzonej analizy funkcjonalnej określono istotne charakterystyki techniczne zasadniczych bloków funkcjonalnych oraz za[...]
EN The paper presents fire control systems for combat vehicles and tanks. Some exemplary designs are described with their general structure. A functional analysis was performed to identify essential technical characteristics for main operating units and development trends. A particular stress was put o[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 4 164-176
PL W artykule przedstawiono rezultaty z badań warunków pracy silnika spalinowego kołowego transportera opancerzonego Rosomak – wozu bojowego z silnikiem ZS – na podstawie pokładowych systemów diagnostycznych. W takich warunkach można uzyskać informację o rzeczywistych parametrach jego pracy, a także o [...]
EN The paper presents the results of investigations into the operating conditions of a combustion engine of the Rosomak armoured modular vehicle – a military vehicle fitted with a diesel engine. The tests were performed based on the data acquired from the OBD system. With the use of such information it[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last