Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 83
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  column
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2000 Vol. 38 nr 2 259-270
PL Drgania i stateczność kolumny pryzmatycznej ściskanej siłą niekonserwatywną w warunkach nieliniowego pełzania W pracy zbadano wpływ nieliniowości fizycznej materiału na drgania i stateczność niekonserwatywnie ściskanych kolumn pryzmatycznych w warunkach nieliniowego pełzania. W szczególności przedst[...]
EN The aim of the paper is to investigate the influence of the physical nonlinearity of the material under creep conditions on vibrations and stability of a non-conservatively compressed column. Especially, behaviour of the characteristic curves is examined for a column compressed by a tangential force[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN In this paper, the results of numerical studies on the divergence and flutter instability and vibration of a geometrically nonlinear column subjected to generalized load are presented. The system is loaded by axially applied external force P. The direction of action of the force is dependent on foll[...]
3
100%
Machine Dynamics Research
EN In this paper the boundary problem of instability of single slender system with consideration of Timoshenko theory is presented. The investigated structure is loaded by Euler’s force (the most common type of loading); additionally the different boundary conditions are taken into account. Simulated t[...]
4
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2018 Vol. 56 nr 1 269--281
EN The results of numerical simulations presented in this paper are concerned with instability of a three member slender system subjected to Euler load. The investigated column is built up as a flat frame composed of three rods. In the internal one, the defect is present in form of a crack. The boundar[...]
5
88%
Machine Dynamics Research
EN In this paper the instability phenomenon of a column composed of two elements with different bending and compression stiffness's is presented. In the one of elements the crack modeled by means of rotational spring with linear characteristic is present. The boundary problem of an instability has been[...]
6
75%
Modelowanie Inżynierskie
2008 T. 5, nr 36 257-264
PL Celem pracy jest opisanie zachowania przedwyboczeniowego kolumny geometrycznie nieliniowej złożonej z pręta nośnego swobodnie podpartego, do którego zamocowano dyskretnie pręt piezoceramiczny. Z uwagi na mimorodowo obciążenia zewnętrznego względem osi pręta nośnego układ znajduje się w stanie równow[...]
EN The purpose of this work is to determine the relation between axial forces in the column and the rod resulting from both the applied external load and the piezoelectric force. On the base of a variational principle (on the potential energy functional), by using the constitutive equations for the pie[...]
7
75%
Engineering Transactions
EN Maximization of the critical force of cracked columns, subjected to generalized follower force is discussed in the paper. The crack is assumed to be formed according to the opening and sliding modes and is modeled by a localized loss of stiffness. Influence of the crack stiffness and its locallzatio[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 24 135-150
PL W publikacji przedstawiono procedurę określania nośności połączenia stalowej stopy słupa z fundamentem opartą na metodzie składnikowej. Analizę, na podstawie wytycznych Eurokodu 3 oraz uwag i wniosków z literatury dotyczącej podobnych zagadnień, przeprowadzono dla wybranego złącza z grupy połączeń p[...]
EN In this paper the procedure of determination of load capacity of the flexible column - to - foundation connection with apply the component method exploited are presented. The analysis based on the instructions of Eurocode 3 and notices and corollaries from literature. It was made for the choosen of [...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 24 151-162
PL W opracowaniu przedstawiono procedurę określania sztywności podatnego połączenia stalowej stopy słupa z fundamentem przy zastosowaniu metody składnikowej. Praca jest kontynuacją publikacji [1] dotyczącej wyznaczania nośności tego złącza. Wykorzystano w niej wytyczne Eurokodu 3 [2] oraz uwagi i wnios[...]
EN In this paper the procedure of determination of stiffness of the flexible column - to - foundation connection with apply the component method is presented. The paper is a continuation of the article [1] concerned the evaluation of load capacity this connection. Jt`s partly based on the informations [...]
10
75%
Vibrations in Physical Systems
2014 Vol. 26 311--318
EN In this paper the geometrically nonlinear system subjected to compressive external Euler's load has been investigated. The column is composed of pipe and rod. The rod is concentrically installed in the pipe. Between pipe and rod at given distance from the end of the column the two-parametric elastic[...]
11
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2009 z. 55 43-51
PL Celem badań była ocena skuteczności usuwania z roztworu wodnego miedzi i cynku przez wymianę jonową na kolumnie wypełnionej żywicą Amberjet 1200H. Charakterystykę usuwania każdego z metali można było opisać izotermą Freundlicha. Pojemności jonowymienne żywicy, ustalone dla każdego metalu oddzielnie [...]
EN The aim of this study was the removal of Cu2+, Zn2+ by ion-exchange resin Amberjet 1200H in flow condition. The adsorption characteristics of each metal onto the resin were accurately described by Freundlich isotherms. Ion exchange capacities of the heavy metals on the ion exchange resin were studie[...]
12
75%
Vibrations in Physical Systems
2012 Vol. 25 387--392
EN The results of numerical computations and theoretical research into the free vibrations of a column subjected to the generalized load by a force directed towards the positive pole are presented in this paper. The total mechanical energy of the column was formulated by taking into account the physica[...]
13
75%
Vibrations in Physical Systems
2008 Vol. 23 359--363
EN Scientific achievements of stability and free vibrations of slender systems subjected to specific load are presented in the paper. Schematic diagrams of heads realising the specific load and boundary conditions in the case of two fundamental types of specific load (generalised load by a force direct[...]
14
75%
Vibrations in Physical Systems
2008 Vol. 23 365--370
EN The formulation and solution to stability problem and free vibrations of the geometrically non-linear system loaded by the follower force directed towards the positive pole is presented in the paper. The system is supported at the loaded end by a spring with linear characteristics. The boundary prob[...]
15
75%
Vibrations in Physical Systems
2006 Vol. 22 83--88
16
75%
Machine Dynamics Research
EN In this publication the nonlinear slender cantilever column composed of two rods in which the cracks are present is investigated. The cracks are simulated by means of rotational springs with linear characteristic. Additionally the external compressive load is located at the free end to the structure[...]
17
75%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
EN The use of waste to reduce pollution has been advocated by many researchers. In this study five samples of physically prepared fluted pumpkin seed shell activated carbons (PFACs) prepared elsewhere were successfully used in reducing Biochemical oxygen demand (BOD) and chemical oxygen demand (COD) of[...]
18
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2013 Vol. 13, no. 4 449--464
EN This paper presents a theoretical and experimental study on lateral compression of square and rectangular metal columns. Some theoretical relations are derived to predict the absorbed energy, the specific absorbed energy and the instantaneous lateral load during the lateral compression. Analytical r[...]
19
63%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 4 175--181
PL Różnica sztywności kolumny i gruntu determinuje rozwiązanie wzmocnienia podłoża i związane z tym ryzyko. Wprowadzono podział metod wzmacniania gruntu na trzy kategorie, o zwiększającym się stopniu ryzyka. Metody niskiego ryzyka (kategoria A) są w dużym stopniu odporne na zmiany parametrów gruntowych[...]
EN The difference in stiffness of the inserted material and the soil determines the design and the risks involved. Three categories with increasing risk are proposed. Methods ascribed to category A are very robust and ductile, and present only a small risk with regard to a possible variation of soil an[...]
20
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 5s 43-44
EN Experimental results of thermal regeneration of molecular 3A sieves loaded with water after adsorptive drying of organic liquids using purge gas passed through a bed are reported. Impact of gas stream and temperature on the degree and time of regeneration, purge gas and energy requirements was studi[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last