Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  colloids
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computational Methods in Science and Technology
EN Monte Carlo simulations of the fcc phase of polydisperse hard spheres near close packing are reported. An experimental equation of state (EoS) is determined numerically in the NpT ensemble with variable shape of the periodic box. The close packing volume extrapolated from the obtained data shows a g[...]
2
100%
Journal of Ecological Engineering
EN The aim of the study was to evaluate the content of colloids in septic tank effluent and their impact on textile filter permeability. Measurements were performed on septic tank effluent without suspended solids but containing colloids and without colloids – including only dissolved substances (filte[...]
3
86%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The paper presents research results of electrokinetic zeta potential that exists in the electrical double layer on the border of the solid and liquid phases. For zeta potential examination, samples in the colloid form were used, the continuous (dispersing) phase of which was constituted by dielectri[...]
4
86%
Environment Protection Engineering
PL Omówiono zalety wstępnie zhydrolizowanych koagulantów glinowych o różnej alkaliczności, tzw. chlorków poliglinu. Badano próbki wody z Odry i Oławy różniące się temperaturą i poziomem zanieczyszczenia. Chlorki poliglinu zapewniły większą destabilizację koloidów oraz efektywniejsze usuwanie zanieczysz[...]
EN The advantages of polyaluminum chlorides (i.e. prehydrolyzed aluminum coagulants differing in basicity) are specified. Expts. were carried out on riverine water samples (from the Odra and its tributary, the Olawa) which varied in temp. and pollution level. Polyaluminum chlorides yielded a greater [...]
5
86%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad określeniem możliwości zastosowania enzymów do rozkładu koloidów ochronnych, stosowanych w składach płuczek wiertniczych. Opisano przeprowadzone badania wpływu rodzaju i koncentracji poszczególnych enzymów na parametry reologiczne roztworów k[...]
EN Article presents results of laboratory tests of the possibility to use enzymes for decomposing colloids used in drilling muds. Described is the impact of the kind and the concentration of each enzyme on parameters of colloids' solutions. Tests' results of influence the drilling muds have on the ceme[...]
6
72%
Nafta-Gaz
2011 R. 67, nr 4 249-253
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad określeniem możliwości zastosowania enzymów do rozkładu koloidów ochronnych, stosowanych w składach płuczek wiertniczych. Opisano przeprowadzone badania wpływu rodzaju i koncentracji poszczególnych enzymów na parametry reologiczne roztworów t[...]
EN Article presents results of laboratory tests under the term of the possibility to use enzymes to decomposing colloids used in drilling muds. Tests carried out of impact of the kind and the concentration of each enzymes on parameters of solutions of colloids were described. Results of tests of impact[...]
7
72%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 6 (71) 104--105
PL Pierre-Gilles de Gennes zmarł 18 maja 2007 r. Szwedzka Królewska Akademia Nauk zadecydowała przyznać mu Nagrodę Nobla z fizyki w 1991 roku za „odkrycie, że metody stosowane do badania zjawisk uporządkowania w prostych układach, mogą być uogólnione na bardziej złożone rodzaje materii, w szczególności[...]
EN Pierre-Gilles de Gennes passed away on 18 May 2007. The Royal Swedish Academy of Sciences decided to award the 1991 Nobel Prize in physics to him “for discovering that methods developed for studying order phenomena in simple systems can be generalized to more complex forms of matter, in particular t[...]
8
72%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 3A 2077--2083
PL Ogólnym trendem w miękkiej materii jest, aby badać układy o rosnącej złożoności, obejmującej szeroki zakres czasu i częstotliwości. Spektroskopia mechaniczna jest potężnym narzędziem dla zrozumienia struktury i dynamiki relaksacji tych materiałów w szerokim zakresie temperatury i skali częstotliwośc[...]
EN The general trend in soft matter is to study systems of increasing complexity covering a wide range in time and frequency. Mechanical spectroscopy is a powerful tool for understanding the structure and relaxation dynamics of these materials over a large temperature range and frequency scale. In this[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last