Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  collapsing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Silniki Spalinowe
EN The problem of collapsing of wet cylinder sleeve collars in one of diesel engines manufactured in Europe was presented as well as the methodology of the loads within the area of the collar. The work constitutes a fragment of one of numerous research works conducted at the Chair of Combustion Engines[...]
2
100%
Geologos
2007 Vol. 11 375--382
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wskaźnika osiadania zapadowego imp lessów Wzgórz Trzebnickich i Płaskowyżu Głubczyckiego na tle ich właściwości fizycznych, składu mineralnego oraz analizy mikrostrukturalnej. W wyniku przeprowadzonych kompleksowych badań właściwości geologiczno-inżyn[...]
EN This paper describes result of research index of collapsing losses of Wzgórza Trzebnickie and Płaskowyż Głubczycki on the background of their physical properties, clay minerals composition and microstructure analysis. As a result of carried over composite research engineering-geological properties o[...]
3
100%
Budownictwo i Architektura
PL W artykule przedstawiono analizę rozpoznania i rozwiązań projektowych posadowienia wiaduktu drogowego w warunkach występowania zwartej pokrywy lessów Płaskowyżu Nałęczowskiego. Analizy dokonano w odniesieniu do ustaleń i wymogów zapisów Eurokodu 7: Projektowanie geotechniczne. Wskaźnikowo wykonano b[...]
EN An analysis of the diagnosis and design solutions of road viaduct foundation in the presence of dense loess cover of the Nałęczów Plateau. The analysis was conducted with regard to the provisions and the requirements of Eurocode 7 regulations: Geotechnical design. Studies on selected physical and me[...]
4
67%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Celem pracy jest analiza emisji sejsmoakustycznej indukowanej testami hydraulicznymi w czasie prac projektu „European Hot Dry Rock Programme”. Pośrednim celem jest także przybliżenie technologii „suchych gorących skał” (ang. Hot Dry Rock), która pozwala na pozyskanie energii elektrycznej z ciepła sk[...]
EN Main purpose of this project is to analyse the seismoacoustic emission induced by hydraulic test during „European Hot Dry Rock Programme” project. Intermediate aim is also knowledge approximation about Hot Dry Rock technology, which allows to obtain electric energy from heat accumulated inside the E[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last