Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cognitive processes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Roczniki Geomatyki
PL Głównym celem artykułu było pokazanie poszukiwania efektywnych metod nauczania GIS. W artykule został podjęty problem ustalenia czy istnieją jakieś związki pomiędzy postrzeganiem świata realnego przez człowieka, a strukturą i metodami GIS. Zdaniem autora - takie związki istnieją. Artykuł ma na celu [...]
EN The main aim of this article was to discuss a process of searching for effective methods of teaching GIS. Atempts to find possible connections between the human perception of the real world and the structure and methods of GIS have been presented in the paper. In the author’s opinion – such connecti[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 2 212-214
PL W niniejszej pracy zostanie zaprezentowana idea systemów kognitywnej kategoryzacji występująca w obszarze informatyki kognitywnej, na przykładzie systemów analizy obrazowej - systemów klasy UBIAS. Systemy kognitywnej kategoryzacji prowadzą semantycznie zorientowane procesy analizy danych, tj. analiz[...]
EN This paper deals with an idea of cognitive categorisation systems used in the cognitive informatics field on example of image analysis systems - UBIAS. Cognitive categorisation systems execute semantically-oriented data analysis processes, i.e. analyse meaning based on the semantic contents of anal[...]
3
100%
Dozór Techniczny
2000 z. 5 103--106
4
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 11 134--137
PL Artykuł podejmuje problem skuteczności egzaminacyjnej u kandydatów na kierowców w powiązaniu z czynnikami psychomotorycznymi i psychologicznymi. Badaniami zostali objęci kandydaci na prawo jazdy ozróżnicowanym poziomie skuteczności w zakresie zdawania egzaminów. Przeprowadzone badania obejmowały: wł[...]
EN This article refers to the problems of the effectiveness of the examination of candidates for drivers in conjunction with psychomotor and psychological factors. The candidates for driving licensewith different levels of effectiveness in exams took parts in research. We studied: psychomotorproperties[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last