Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cogeneration unit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2003 nr 11 20-27
2
88%
Gospodarka Paliwami i Energią
2001 nr 1 6-13
3
88%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2016 nr 133 145--162
EN The paper presents the design process of a radial-axial turbine working with SES36 working fluid. First, the mean-line design process is performed and then the geometry is developed. In the next stage the numerical verification is performed taking into account the real properties of the working fluid. [...]
4
75%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2001 nr 1 33-36
5
75%
Rynek Energii
2007 nr 6 17-21
PL W referacie została przedstawiona analiza przewidywanej efektywności ekonomicznej skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej ciepła w elektrociepłowniach opalanych gazem ziemnym, po wprowadzeniu świadectw pochodzenia z wysokosprawnej kogeneracji. Analizę wykonano dla trzech typów elektrociepłowni[...]
EN The paper presents an analysis of economic effectiveness of electricity and heat cogeneration in the following natural gas fired cogeneration units: gas-steam cogeneration block with extraction-condensing steam turbine, cogeneration block with simple cycle gas turbine and cogeneration block with co[...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 4 120--123
PL Artykuł dotyczy opisu technologii stacji biogazu, możliwości magazynowania energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w jednostkach kogeneracyjnych biogazowni. Przedstawiono opisy różnych możliwości wykorzystania biogazowni do poprawy jakości napięcia w sieci energetycznej. Druga część zawiera anali[...]
EN This paper deals with description of biogas station technology, options for storage of electric power and heat produced by co-generation units in biogas stations. It contains descriptions of various options for utilisation of biogas stations to increase the quality of voltage in the electric power g[...]
7
75%
Napędy i Sterowanie
2015 R. 17, nr 1 54--63
PL W ostatnich latach, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, podejmowane są różnorodne działania mające służyć poprawie klimatu i ochronie środowiska naszej planety, szczególnie przez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w tym CO2 związane z wykorzystaniem w energetyce pal[...]
8
75%
Technical Issues
2016 nr 3 19--28
EN The paper discusses about the use of heat exchangers for stationary combustion engines and cogeneration units. The paper is dedicated to the problem of unused thermal energy in stationary engines. It analyses possibilities of accumulation of heat energy and its possible application in various fields[...]
9
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2011 z. 27 21--37
10
63%
Rynek Energii
2017 Nr 2 80--87
PL W artykule zaprezentowano rezultaty analizy porównawczej dwóch układów, tj. układu kogeneracyjnego złożonego z reaktora zgazowania biomasy, układu chłodzenia i oczyszczania gazu oraz gazowego silnika tłokowego (wariant I) oraz układu stanowiącego rozszerzenie wariantu I o silnik Stirlinga, który zas[...]
EN In the paper the results of comparative analysis of two systems, ie. cogeneration system consists of biomass gasification reactor, gas cooling and cleaning installation and gas piston engine (variant I), and cogeneration system representing the extension option of variant I, in which the Stirling en[...]
11
51%
Gospodarka Paliwami i Energią
2004 nr 2 25-28
PL Artykuł prezentuje osiągnięte efekty ekonomiczne i ekologiczne po zainstalowaniu agregatu kogeneracyjnego o mocy cieplnej 186 kW i mocy elektrycznej 114 kW. Agregat zasilany jest biogazem z oczyszczalni ścieków w Żywcu gdzie wyprodukowana energia elektryczna i ciepło są wykorzystywane do celów techn[...]
EN The paper presents economical and environmental benefits achieved after installation of a small cogeneration unit with 186 kW of thermal power and 114 kW of electric power. The unit uses biogas from Żywiec waste-water treatment plant. In the technological process of the waste-water treatment the pla[...]
12
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2014 z. 61, nr 3/II 459--468
PL Wprowadzania nowych rozwiązań służących poprawie efektywności produkcji i wykorzystania energii wynikające z przepisów krajowych i europejskich zmierza w kierunku rozwoju energetyki rozproszonej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, preferowania skojarzonego wytwarzania energii. W [...]
EN The introduction of new solutions to improve the efficiency of the production and use of energy arising from national and European legislation. It is moving in the direction of distributed energy development, increase the use of renewable energy sources, preferring a combined heat and power. In the [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last