Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coal reserves
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polityka Energetyczna
PL W artykule przedstawiono zmiany zachodzących w bazie zasobów bilansowych, przemysłowych i operatywnych węgla kamiennego w kraju w latach 1999—2003. Żywotność kopalń, przedstawiona w „Planie dostępu do zasobów…”, obliczona została na podstawie wydobycia poszczególnych kopalń i wielkości zasobów opera[...]
EN Paper presents the changes in recoverable, developed, and mineable hard coal reserves in Poland in the years 1993—2003. Reserves-to-Production (R/P) ratios, presented in the document “The plan for accessing coal reserves…” were calculated on the basis of coal production of particular coal mine and i[...]
2
84%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2013 nr 85 273--295
PL W artykule przedstawiono analizę zasobów węgla kamiennego w Polsce według stanu na dzień 31.12.2012 r., w świetle zrównoważonego rozwoju krajowego przemysłu wydobywczego. Dokonano analizy stanu bazy zasobowej zarówno co do zasobów bilansowych, przemysłowych, jak i operatywnych. Syntetycznie scharakt[...]
EN The article presents analysis of hard coal reserves in Poland as of 31 December 2012 in the light of sustainable development of Poland's mining industry. The detailed analysis of resource base as to balance coal resources as well as industrial and operational reserves has been made. Balance coal res[...]
3
84%
Polityka Energetyczna
PL Przyczyną napisania artykułu jest świadomość tego, co dzieje się i co dziać się jeszcze może na rynkach surowców energetycznych w przyszłości, a także obserwowane zjawisko ultra szybkiego ubytku zasobów węgla koksowego. Zbliża się szybkimi krokami tzw. szczyt Hubbert'a (rys. 1), czyli maksimum wydob[...]
EN The reason of writing this article is the knowledge about what is happening and what will happen on the fuels markets and also the noticing the fast coking coal reserves decrements. Hubbert's peak is approaching (maximum of oil output), after which the decrement of output will become a fact with the[...]
4
84%
Polityka Energetyczna
PL Jastrzębska Spółka Węglowa SA jest największym producentem węgla ortokoksowego w Polsce i Europie. Dla zapewnienie perspektyw działalności przedsiębiorstwa oraz utrzymania wysokiej pozycji rynkowej konieczne jest wdrożenie strategii ukierunkowanej na zwiększenie dostępnej bazy zasobowej. Głównymi el[...]
EN Jastrzębska Spółka Węglowa is the biggest producer of hard coking coal both in Poland and Europe. To safeguard the further existence and to keep its market position it is necessary to implement strategy aimed at increasing of accessible deposits of coking coal. Main undertakings connected with prese[...]
5
84%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 9 148--150
PL Niniejszy artykuł poświęcony został obligacjom zamiennym jako instrumentowi dłużnemu, który można wykorzystać do zabezpieczania producenta energii elektrycznej przed niedoborem surowca energetycznego w postaci węgla kamiennego. Artykuł zawiera krótką charakterystykę obligacji zamiennych oraz przykła[...]
EN This paper presents the issue of convertible bonds as a debt instrument which can be used to secure the power generation company against the deficit of hard coal. The paper includes a brief description of convertible bonds and the example of their application (illustrated with an example of a zero-c[...]
6
84%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2012 nr 83 147-162
PL W artykule przedstawiono analizę zasobów węgla kamiennego w Polsce według stanu na dzień 31.12.2011 r., w świetle założeń zrównoważonego rozwoju krajowego przemysłu wydobywczego. Dokonano szczegółowej analizy stanu bazy zasobowej zarówno co do zasobów bilansowych, przemysłowych, jak i operatywnych. [...]
EN This article presents analysis of hard coal reserves in Poland as of 31 December 2011 in light of assumptions regarding sustainable development of Poland's mining industry. A detailed analysis was conducted of the resource base - the balance coal reserves as well as industrial and operational reserv[...]
7
67%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze światowym i krajowym zapotrzebowaniem na energię i rolą węgla w tym obszarze. Na podstawie danych dotyczących produkcji węgla i jego zasobów oraz zróżnicowanych uwarunkowań występujących w wybranych krajach opisano rolę węgla w ich strukturze paliwowe[...]
EN This paper reviews the issues related to global and national energy supply and the role of coal in this area. Based on data from the production of coal and its resources, as well as various circumstances influencing its production in selected countries, the significant diversified role of coal in th[...]
8
67%
Archives of Mining Sciences
2016 Vol. 61, no. 2 335--350
PL W artykule dokonano przeglądu polityki państwa polskiego wobec górnictwa węgla kamiennego. Przeanalizowano jak kształtowały się w dokumentach strategicznych prognozy w zakresie wydobycia i zużycia węgla kamiennego, wielkości eksportu i importu oraz jego znaczenie dla sektora energetycznego. Głównym [...]
EN This paper reviews the coal policy of Poland. It analyzes the forecasts of production and consumption of hard coal, the size of exports and imports and its importance for the energy sector on the basis of strategic documents. The main aim of the article is to show the role of hard coal in the fuel -[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last