Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coaches
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W 2013 r. po raz kolejny odnotowano spadek sprzedaży autobusów w Polsce. W artykule przedstawiono wyniki analizy popytu na nowe autobusy. Wskazano na czynniki determinujące zmiany zapotrzebowania na tabor autobusowy w różnych segmentach rynku.
EN The 2013 was the another year when a decline in sales of buses in Poland was noticed. The article presents the results of the analysis of the demand for new buses. It points the determinants of changes in demand for the bus fleet in various market segments.
2
84%
Problemy Kolejnictwa
2008 Z. 147 33-47
PL W artykule omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące wymagań zawartych w Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności, ustanowionej w grudniu 2007 r., w aspekcie dostępności taboru kolejowego dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
EN Basic issues concerning the requirements included in the Technical Specification for Interoperability as introduced in December 2007 and related to the availability of the rolling stock for persons with reduced mobility have been discussed.
3
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 972--976
PL Dynamiczny rozwój badań w ostatnich latach nad zastosowaniem rachunku różniczkowo-całkowego niecałkowitych rzędów do analizy układów dynamicznych, skłonił autorów artykułu do podjęcia próby jego zastosowania w analizie i modelowaniu przetworników stosowanych w układach pneumatycznych. Przetworniki p[...]
EN Dynamic development of recent research into the use of fractional calculus for the dynamic system analysis encouraged the authors of this paper to attempt the use of it for the analysis and modelling of transducers used in pneumatics. The paper presents a mathematical model of pneumatic transducer d[...]
4
84%
Problemy Kolejnictwa
2006 Z. 143 136-157
PL W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą zaburzeń radioelektrycznych i impulsowych zaburzeń elektromagnetycznych, które występują w niskonapięciowej pokładowej sieci zasilania elektrycznych i spalinowo-elektrycznych pojazdów trakcyjnych oraz wagonów pasażerskich. Omówiono metody przeprowadzan[...]
EN The paper presents issues of radioelectric and pulse interferences, which occur in the low voltage circuits of coaches and electric and diesel-electric traction vehicles. Measurement methods are discussed and example measurement results are given in the form of characteristics of radioelectric inter[...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 12--20
PL W każdym kraju, targi to miejsce, w którym producenci podsumowują swoją dotychczasową aktywność na danym rynku zbytu i jednocześnie przedstawiają nowe konstrukcje, które zamierzają wprowadzić do swojej oferty handlowej. W niniejszym artykule omówiono konstrukcje autobusów zaprezentowanych podczas Mi[...]
EN Fairs are the place, where companies summarizes their market activity and presents new constructions, which will be introduced to their (trade) offers. In this article has been presented constructions of buses presented during the International Fairs of Transport, Shipping and Logistic in Nadarzyn ([...]
6
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Targi przemysłu autobusowego BusWorld to cykl imprez targowych w różnych miejscach świata, których celem jest zaprezentowanie aktualnej oferty produkcyjnej autobusów i autokarów, części zamiennych oraz komponentów wyposażenia stanowiących element systemów informacji pasażerskiej i zarządzania ruchem[...]
EN BusWorld bus industry fair is a series of trade fairs in various places around the world. Their goal is to present the current production offer of buses and coaches, spare parts and components of equipment, which are elements of passenger information and traffic management systems. This article disc[...]
7
59%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wybrane konstrukcje pasażerskich wagonów kolejowych, spotykanych w kraju oraz w sąsiadujących krajach Unii Europejskiej. Dokonano analizy pod kątem materiałowym produkowanych pojazdów szynowych w Polsce oraz przedstawiono wpływ możliwych stosowanych materiałów konstrukcyjnyc[...]
EN In the article there have been presented selected constructions of passenger train cars, that are used in Poland and the countries of European Union. There have been written also about analysis of materials for rail vehicles, that are produced in Poland and presented a dependence on aspects of the t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last