Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  co-gasification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polimery
2014 T. 59, nr 5 393--399
PL Dokonano analizy koncepcji zagospodarowania poużytkowych odpadów tworzyw polimerowych, w kontekście globalnej sytuacji energetyczno-surowcowej, dynamicznie rosnącego depozytu odpadów tworzyw na składowiskach i poza nimi oraz priorytetów Unii Europejskiej. Poddano dyskusji realność szeregu preferowan[...]
EN An analysis of the concepts of utilization of post-consumer waste polymer materials from the viewpoint of global demand and supply of energy and raw materials, an increasing waste plastics deposition in and out of waste dumps as well as of European Union priorities has been presented. The possibilit[...]
2
80%
Ecological Chemistry and Engineering. S
2013 Vol. 20, nr 4 747--761
PL Rosnące zapotrzebowanie na energię, ograniczone zasoby surowców energetycznych oraz aspekty środowiskowe stanowią główną przyczynę prac badawczych, których celem jest szersze użytkowanie odnawialnych źródeł energii oraz odpadów do celów energetycznych. Technologie zgazowania oparte są na procesie te[...]
EN Increasing energy demand, limited resources of fossil fuels and environmental aspects are the main rationales of the research efforts aiming at wider utilization of renewable resources and waste in energy generation systems. Gasification technologies are based on thermochemical processing of solid, [...]
3
70%
Journal of Sustainable Mining
EN The process of gasification of carbonaceous fuels is a technology with a long-standing practice. In recent years, the technology has been extensively developing to produce energy or chemicals on the basis of obtained gas. Studies focused on the improvement of the gasification process aims at develop[...]
4
61%
Environment Protection Engineering
EN Development of sailing tourism is contributes to degradation of the natural environment, waters of lakes and rivers in particular. Wastewaters produced on sailboats and yachts and deposited in their chemical toilets are usually discharged directly to aquifers, with a minor part being discharged to c[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last