Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cmentarz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 11 84-85
PL W dużych miastach i w mniejszych miejscowościach stare cmentarze znajdują się zazwyczaj w pobliżu centrum, niedaleko lub w bezpośrednim sąsiedztwie kościołów. Nikogo to nie razi, bo nekropolie wrosły w pejzaż miast i są ich integralną częścią. Jednak władze miejskie powoli zamykają najstarsze cmenta[...]
2
80%
Zieleń Miejska
2011 Nr 11 16-17
PL Cmentarze są miejscem pamięci i kultu po zmarłych, dlatego podlegają szczególnej opiece. Jednocześnie jako obiekty zadrzewione wchodzą w skład miejskich terenów zieleni.
3
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 8 35-37
PL Pamięć o bliskich, którzy od nas odeszli na wieczny spoczynek, powoduje, że miejsca pochówku otaczane są czcią i szacunkiem. Zjawisko to jest i było znane w wielu kulturach całego świata. W starożytnym Egipcie budowano piramidy i świątynie grobowe, a w kulturach megalitycznych - kurhany zaznaczane k[...]
4
80%
Przegląd Komunalny
2005 nr 10 84-85
PL Cmentarze to prawie miasta, żyjące nieco innym rytmem niż aglomeracje, ale mające podobne potrzeby. Należą do nich sieci wodociągowe i kanalizacyjne, sieci gazowe, elektryczne, drogownictwo, wywóz odpadów i nieczystości.
5
80%
Zieleń Miejska
2015 Nr 11 38--40
PL Listopad to miesiąc w którym częściej niż zwykle odwiedzamy cmentarze. Również te stare, zaniedbane. Może jest to więc czas, aby zastanowić się nad kierunkiem ich rewitalizacji?
6
80%
Zieleń Miejska
2017 Nr 11 26--27
PL Jesień za oknami, a listopad to miesiąc, w którym intensywniej niż zwykle myślimy o bliskich, którzy odeszli. Jest to także czas szczególnej dbałości o groby krewnych.
7
70%
Przegląd Komunalny
2000 nr 9 66-67
PL Cmentarze, będące jedynym miejscem gdzie mogą znajdować się groby ziemne i murowane przeznaczone na składanie zwłok i szczątków ludzkich, zakłada się i rozszerza wyłącznie na terenach określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - jest to zadanie własne gminy.
8
61%
Wiadomości Konserwatorskie
2010 Nr 28 139-145
PL Rozprawa traktuje o eminentnych aspektach wojennej twórczości Duszana Jurkovica (1868-1947), znamienitego architekta słowackiego doby przełomu XIX i XX wieku. Jurkovic, twórca o pokaźnym dorobku artystycznym oraz pionier budownictwa skansenowskiego w Europie Środkowo-Wschodniej, kierował w latach 19[...]
EN The treatise discusses the eminent aspects of wartime artistic output of Duszan Jurkovic (1868-1947), an outstanding Slovakian architect of the turn of the 19th and 20th century. Jurkovic had significant artistic achievements and was a pioneer in open - air museum building in Central and Easter[...]
9
61%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 25 114--121
PL Rozprawa traktuje o eminentnej personie Heinricha Scholza, znakomitego rzeźbiarza wiedeńskiego, określanego przez Jaroslava Haska ironicznym mianem „dekującego się ochotnika”. Podczas I wojny światowej Scholz pełnił funkcję kierownika artystycznego VI Tarnowskiego Oddziału Grobów Wojennych na tereni[...]
EN The work presents the eminent personage of Heinrich Scholz, a superb Viennese sculptor, ironically described by Jaroslav Hasek as “a scrimshanking volunteer”. During World War I, Scholz was the artistic director of VI Tarnow Unit of War Graves in the area of old Western Galicia. Scholz was a many-t[...]
10
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Dawno, dawno temu architektura - zwłaszcza sepulkralna - miała być... wieczna. Współczesna architektura ma jasno wyznaczone terminy przydatności - 50 lat konstrukcja, 30 elewacja, 6 wyposażenie, itd. Poprzez analizę formy i przestrzeni stworzonej z myślą o wieczności artykuł poszukuje innego punktu [...]
EN Once upon a time, architecture - especially sepulcral one - was supposed to be... eternal. The lasting of contemporary architecture is clearly limited - 50 years for construction, 30 for facade, 6 for finishings, etc. By analysing form and space created for the eternity, this essay searches for diff[...]
11
61%
Zieleń Miejska
2010 Nr 11 24-25
PL Cmentarze to przede wszystkim miejsce spoczynku naszych najbliższych, ale mogą one pełnić także funkcje, m.in. kulturową czy turystyczno-przyrodniczą. Takimi przykładami są cmentarze na Rossie w Wilnie oraz Łyczakowski na Ukrainie.
12
61%
Zieleń Miejska
2010 Nr 5 42-43
PL Przestrzeń cmentarna rzadko charakteryzuje się spójną i funkcjonalna strukturą. Dlatego tym bardziej warto podpatrzyć rozwiązania zastosowane w Danii, w której miejsca pochówku nie tylko przywołują na myśl miniaturowe ogrody, ale także ukazują racjonalne wykorzystanie przestrzeni.
13
61%
Zieleń Miejska
2006 Nr 2 13-13
PL Na cmentarzu istotną rolę odgrywają rośliny, szczególnie wysokie drzewa, ktore kształtują przestrzeń obiektu, daja zacienienie i osłonę od wiatrów. Wymagają one podejścia uwzględniającego specyficzne zagospodarowanie cmentarza.
14
61%
Zieleń Miejska
2009 Nr 10 17-17
PL Ta niewielka miejscowość w woj. łódzkim kryje w sobie ważne świadectwa historii. Wśród nich materialne pozostałości licznego niegdyś skupiska narodowości niemieckiej w Bukowcu w postaci kościoła i cmentarza ewangelickiego.
15
61%
Zieleń Miejska
2009 Nr 11 30-33
PL Cmentarze i wypełniające je groby to miejsca pamięci, czci i szacunku dla zmarłych. Przypominają nam o przemijaniu życia, a także są żywymi śladami, jakie pozostawiły po sobie kolejne pokolenia. To także miejsca szczególnie związane z daną miejscowością, regionem kulturowym, społeczeństwem czy histo[...]
16
61%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
17
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2012 R. 109, z. 2-A 287--301
PL Cmentarz Rakowicki dzięki swojej bogatej i ponaddwustuletniej historii zajmuje wyjątkowe miejsce zarówno na mapie kulturowej, jak i przyrodniczej Krakowa. Ten wpisany do rejestru zabytków cmentarz, o powierzchni 42 hektarów, jest nie tylko dziełem sztuki architektonicznej i rzeźbiarskiej – jest też [...]
EN Rakowicki Cemetery occupies a special place on the cultural map of Krakow, whilst also being a place of great natural interest. This biggest more than two-hundred-year-old cemetery with a surface area of 42 hectares, being entered into the national register of historic monuments, is not only a work [...]
18
61%
Recykling
2011 nr 12 22--24
PL Często odpady jako surowce wtórne spełniają wyznaczone kryteria dla procesu produkcyjnego, zatem należy poszukiwać ich wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe. Dlatego warto przyjrzeć się odpadom powstającym na cmentarzach.
19
61%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
2016 T. 61, z. 3 23--43
PL Cmentarze stanowią specyficzną grupę założeń ogrodowych, których celem jest zachowanie i przywoływanie pamięci. Kształtowane w różnych epokach, różnych rejonach i pod wpływem różnych kultur stanowią zawsze ważny, łatwo rozpoznawalny element krajobrazu kulturowego podkreślający odrębność i tożsamość [...]
EN Cemeteries are a specific group of park arrangements whose aim is to commemorate and remind visitors of the people resting there. Irrespective of the epoch, region and culture they are a product of, they are always important and recognizable elements of the cultural landscape, emphasizing the indivi[...]
20
61%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2006 T. 32, z. 2 203-224
PL W celu oceny zjawisk dekompozycji masowego grobu w Puszczy Niepołomickiej przeprowadzono badania mineralogiczno-petrograficzne podłoża. Wykonano je za pomocą mikroskopów polaryzacyjnego oraz skaningowego wraz z przystawką elektronową EDS pozwalającą wykonać półilościowe analizy chemiczne. Ponadto zb[...]
EN In order to evaluate decomposition phenomena of the mass grave from Puszcza Niepołomicka (a forest near Niepołomice), mineral-petrography soil research was conducted by use of polarizing and scanning microscop equipped with EDS electron attachment allowing to perform semi--quantitive chemical analys[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last