Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cluster system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 2 111-114
PL W artykule przedstawiono algorytmy równoległe, mające zastosowanie w metodzie FDTD (ang. Finite-Differences Time-Domain), będącej jedną z najpopularniejszych metod analizy pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości. W pracy przedstawiono metodę dekompozycji analizowanej przestrzeni, jak równi[...]
EN The paper contains parallel algorithms applied in the FDTD method, which is one of more popular ways of electromagnetic field of high frequency analysis. The work shows algorithms which decompose a program into a group of parallel threads, and a method of the analyzed area decomposition. The first t[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Informatyka
PL W pracy są analizowane środki projektowania współbieżnych aplikacji, stanowiące standard języka Ada95 dla rozproszonych systemów komputerowych. Przytaczane są rezultaty wykorzystania pakietu GLADE do organizacji obliczeń w systemach klastrowych tworzonych w środowisku systemu operacyjnego Linux.
EN This paper describes analyze resources for concurrent applications designing process. We use programming language Ada95 for disiributed computer systems. We show result of use GLADE packet for organization computing into clusters systems. To create cluster systems we use OS Linux.
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zaprezentowano schemat algorytmu kombinatoryjnego z sukcesywną komplikacją struktur. Przetestowano eksperymentalnie rozwiązania problemów strukturalnej i parametrycznej identyfikacji tak, że użycie tego algorytmu zapewnia jednakowe obciążenie wszystkich procesorów.
EN "The scheme of combinatorial algorithm with successive complication of structures is proposed. Test experiments of solving the problem of structural and parametrical identification on the cluster system scit-3 showed that the use of this scheme provides the uniform load of all processors of the clus[...]
4
100%
Computational Methods in Science and Technology
EN Designing parallel applications and parallelizing sequential applications for cluster systems require powerful development tools to achieve scalable, reliable and highly efficient applications. The Intel Cluster Toolkit offers a toolset for development of MPI based applications and enables the devel[...]
5
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Informatyka
PL Praca dotyczy efektywności funkcjonowania sieci komputerowych. Zaprezentowano problemy efektywnego rozmieszczenia plików w strukturze sieci. W celu określenia efektywności rozmieszczania wprowadzono funkcje kosztów uwzględniającą przechowywanie, przesyłanie oraz wyszukiwanie i aktualizację informacj[...]
EN This paper is concerned with the effectiveness of computer networks. We present problem of file effective allocations into network structure. We provide costs functions which include storage, consign, retrieval and up-date of information. This function is use to determine efficiency of allocation pr[...]
6
84%
Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Opolska
PL W artykule przedstawiono wstępne rezultaty badań dotyczących poszukiwania efektywnych aplikacji algorytmów obliczeniowych w systemach klastrowych. Rozważania prowadzono na bazie wybranej grupy algorytmów programowania dynamicznego. Dotyczyły one między innymi różnych sposobów organizacji komuni-kacj[...]
EN The paper concerns problems associated with an analysis of the possibility of the efficient implementations of computation in the cluster system. On the basis of a selected group of dynamic programming algorithms, a number of factors have been analysed affecting efficiency of parallel computations, [...]
7
67%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
1999 z. 93 139--146
PL W artykule przedstawiono obecny stan zaawansowania prac nad równoległą, współbieżną implementacją algorytmów stosowanych w numerycznej analizie pola elektromagnetycznego. W oparciu o zaprezentowaną klasyfikację metod wykorzystywanych w obliczeniach polowych sformułowano podstawowe cele realizowanych[...]
EN The paper deals with some bearings of the high performance computing technology in the analysis of electromagnetic field phenomena. Parallel computers and concurrent programming provide powerful problem solving tool, applicable in many practical domains. Its appeal has been strengthen by new types o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last