Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  climate zones
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 97 443--454
PL Przedstawiana praca ma na celu analizę przewidywanych zmian klimatu w odniesieniu do transportu drogowego. Przyjęto założenie, że należy rozpatrywać jedynie te czynniki klimatu, które w wyniku oddziaływania na elementy sektora transportu determinują znaczące pogorszenie funkcjonowania sektora. W pra[...]
EN The present document aims to analyze expected climate changes with reference to road transport, as well as inland navigation. The assumption was made that only the climate factors which are responsible for the deterioration of elements of transport sector should be taken into consideration. The pres[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 871--875
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące badań oraz właściwości powłok lakierniczych występujących w pojazdach, które są eksploatowane w różnych strefach klimatycznych. Badania zostały przeprowadzone na terenie powiatu pilskiego oraz Wielkiej Brytanii w okolicach Londynu. Głównym zadaniem prze[...]
EN The article raised issues concerning research and properties of automotive paint coats, which are appearing in cars operated in different climatic zones. The research was carried out in the Pila district, Poland and the London area, Great Britain. The main purpose of the comparison is to define the [...]
3
100%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2014 nr 1(13) 28--32
PL Artykuł analizuje możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii (elektrownie słoneczne i wiatrowe) w budynkach energoaktywnych na całym terytorium Ukrainy. Przeprowadzona analiza wskazuje najbardziej odpowiednie obszary Ukrainy do lokalizacji tego typu budynków.
EN The article analyzes the possibilities of using renewable energy sources (solar and wind power plants) in energy-active buildings throughout the whole territory of Ukraine. The conducted analysis identifies the most efficient areas of Ukraine for the placement of such buildings.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last