Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  clay deposit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W okolicy Werblini (rys.l) udokumentowano w obrębie jednej kry dwa złoża eoceńskich mułków i występujących na nich czwartorzędowych regolitów (rys. 2). Skład granulometryczny średnio 2 m grubych regolitów jest bardzo podobny do składu mułków (tab. 1 i 3), natomiast skład chemiczny (tab. 2) - różny. [...]
EN In the vicinity of Werblina (Drawing 1) two deposits of Eocene clay deposits and overlaying Quaternary regoliths (Drawing 2) were documented within one floe. Grain size analysis, of on average 2m thick regoliths, is very similar to those of clays (Tab. 1 and 3), while its chemical composition (Tab. [...]
2
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Perspektywy zasobowe złoża iłów Blanowice C zależą w znacznej mierze od morfologii i głębokości zalegania stropu piaskowca kościeliskiego, tworzącego spąg serii ilastej. Do rozpoznania wgłębnej struktury geologicznej wykorzystano szybką i prostą metodę sondowań elektrooporowych. Uzyskany na tej pods[...]
EN Reserves of the Blanowice C clay deposit are depended mainly on the depth and morphology of the Kościelisko sandstone building the bottom of clayey series. For recognition of the subsurface geological structure the quick and simple electrical sounding was used. The obtained resistance model of the r[...]
3
70%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2015 R. 8, nr 21 31--42
PL W zakładach produkcji kruszyw łamanych z wapieni, w wyniku procesu przeróbki, powstaje pewna część produktów zawierających znaczne ilości zanieczyszczeń gliniastych. Z uwagi na ograniczone możliwości zagospodarowania tych wapieni gromadzone są one na składowiskach. Ilość i charakterystyka zanieczysz[...]
EN In limestone broken aggregate processing plants, the fine fractions with a considerable content of clay contaminations are produced. Due to the limited possibilities of utilization of these limestones they are stored on a waste deposits. The amount and characteristics of the contaminated fractions i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last