Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  classifier system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 11 13-18
PL Projektowanie stanowiska montażowego z wykorzystaniem modułów programowych umożliwiających spełnienie wymagań ergonomicznych oznacza wzrost efektywności pracy i korzyści ekonomicznych. Szczególnie w warunkach montażu wymagających wykonywania powtarzających się czynności i występowania znacznego obci[...]
EN Design of assembly stand with using programme modules enabling to perform ergonomic requirements, increase work efficiency and economic benefits. Especially in assembly process demanding to perform repeated actions, and resulting in physical and mental load. The paper presents elaborated in Manageme[...]
2
86%
Rynek Energii
2011 nr 2 163-170
PL Awarie występujące w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych średniego napięcia mogą powodować przerwy w zasilaniu wielu użytkowników narażających ich na straty ekonomiczne. W literaturze przedmiotu problem przywracania dostaw energii w stanach awarii sieci jest ważnym zagadnień dotyczących p[...]
EN Distribution networks faults can cause power failure for many users, what can be a reason of major economical losses. In the literature on the distribution systems operation the problem of power delivery recovery in case of the network failure is one of the very important aspects of a proper operati[...]
3
86%
Energetyka
2007 nr 4 263-268
PL Przedstawiono metodę oceny niezawodności złożonych sieci elektroenergetycznych. Metoda ta pozwala na znalezienie zastępczych, najkorzystniejszych tras zasilania odbiorców końcowych w przypadku awarii - biorąc pod uwagę niezawodność, strukturę sieci oraz jej obciążenie. Przedstawiono również obliczen[...]
EN Described id a method of complex power electric systems reliability evaluation.
4
86%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2004 z. 102 393-400
PL Przedstawiono zasadę działania systemu klasyfikatorów użytego do optymalizacji kształtu płaskiej kratownicy. Funkcją celu jest masa konstrukcji. Zmiennymi decyzyjnymi są przekroje elementów oraz współrzędne węzłów. Autor przedstawia dwa eksperymenty. W pierwszym analizuje wpływ długości procesu opty[...]
EN Classifier System used for structural optimization of planar truss has been presented. Weight of a truss is assumed to be an objective function. Decisive variables are: elements' sections and nodes' coordinates. Author presents two numerical experiments. The first analyses the influence of the total[...]
5
86%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN Identification of voltage and current disturbances is an important task in power system monitoring and protection. In this paper, the application of two-dimensional wavelet transform for characterization of a wide variety range of power quality disturbances is discussed, and a new algorithm, based o[...]
6
72%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2005 R. 5, nr 8 177-189
PL Przedstawiono nowy model uczącego się systemu klasyfikującego, w którym klasyfikatory reprezentowane są przez produkcję gramatyki bezkontekstowej podane w postaci normaluej Chomsky'ego. System GCS (ang. grammar-based classifier system) odkrywa nowe reguły gramatyki stosując metodę tzw. pokrywania (a[...]
EN Grammar-based classifier system (GCS) is a new version of Learning Classifier Systems (LCS) in which classifi-ers arf represented by context-free grammar in Chomsky Normal Form. GCS works basically like all other LCS models but it differs from łbem (i) in the covering, (ii) in the matching, and (iii[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last