Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  claims handling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2008 z. 45 59-68
PL W artykule przedstawiono usprawnienia procesu likwidacji szkód komunikacyjnych w firmie ubezpieczeniowej oraz podniesienie jej konkurencyjności poprzez zastosowanie informatycznego systemu wspomagania decyzji CHEX. Zaprezentowano specyfikę działania firmy ubezpieczeniowej oraz zasadność stosowania s[...]
EN This article presents the improvement of claims handling in insurance company and increase its competition by using computer assist decision system CHEX. It also presents specificity of insurance company action and shows legitimacy of using information and decision system. This article describes the[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zostały omówione przykładowe procesy likwidacji szkód wykorzystywane w strukturach Towarzystw Ubezpieczeniowych. Przeprowadzono porównanie konwencjonalnego procesu likwidacji szkody do alternatywnych jej metod. Przeanalizowano czynniki jakie determinują wybór poszczególnych metod jak kosz[...]
EN The article discusses the processes for settling claims used in the structures of insurance companies. A comparison of conventional claims handling process to the alternative methods. Analysis of the factors which determine the choice of specific methods as cost, time and quality of liquidation. Par[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last