Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  civil engineer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 8 427-431
PL Postęp w budownictwie, jak też jego jakość, jest wynikiem kreatywnej działalności człowieka. Z kolei efektywność tej działalności, jak też związane z tym uznanie społeczne zależy od wielu uwarunkowań. Te uwarunkowania omówiono i skomentowano.
EN Progress in the building as well as its quality are a result of creative activity of the human. The efficiency of this activity as well as public acknowledgment connected with it are depending on many conditioning which were discussed and commented in the paper.
2
100%
Instal
2013 nr 3 61-63
3
86%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 5 273-275
4
72%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Przedstawiamy ocenę jakości inżynierów, absolwentów kierunku budownictwo przez pracodawców, a mianowicie przez projektanta inwestycji budowlanych Biuro Projektów Budownictwa Chodor-Projekt Sp. z o.o. oraz przez wykonawcę SKANSKA S.A. Platforma wykonawcza i projektowa to dwa główne pola działania inż[...]
EN This insightful is a trial to estimate the quality of civil engineers employed by main employers - consultancy engineering design office Chodor-Projekt Ltd. and general contactor SKANSKA SA. This is the second part of the article, which refers to engineers' quality as far as construction is concerne[...]
5
72%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Przedstawiamy ocenę jakości inżynierów, absolwentów kierunku budownictwo przez pracodawców, a mianowicie przez projektanta inwestycji budowlanych Biuro Projektów Budownictwa Chodor-Projekt Sp. z o.o. oraz przez wykonawcę SKANSKA S.A. Platforma projektowa i wykonawcza to dwa główne pola działania inż[...]
EN This insightful is a trial to estimate the quality of civil engineers employed by main employers - consultancy engineering design office Chodor-Projekt Ltd. and general contactor SKANSKA SA. This is the first part of the article, which refers to engineers' quality as far as designing is concerned.
6
72%
Budownictwo i Prawo
2014 R. 17, nr 2 31--33
7
72%
Budownictwo i Prawo
2016 R. 19, nr 4 34--36
PL Przestrzeganie zasad etyki zawodowej jest podstawowym obowiązkiem każdego inżyniera, jako członka samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Konsekwencją nieprzestrzegania tych zasad jest możliwość pociągnięcia inżyniera do odpowiedzialności dyscyplinarnej, w której karą jest m.in. zawieszenie w p[...]
EN Observing the rules of professional ethics is a basic duty of every engineer as a member of the chamber of professional engineers. An engineer disobeying the rules can as a result be liable to disciplinary responsibility, and as a punishment can among be others suspended in his rights as a member of[...]
8
72%
Budownictwo i Prawo
2016 R. 19, nr 3 32--36
PL Artykuł przedstawia działania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w zakresie kształtowania polityki budowlanej województwa mazowieckiego. Wybrane podane przykłady stanowią tylko niewielką część działalności w tym zakresie Izby i jej członków, które prowadzone są codziennie, na każdym poziomi[...]
EN The article presents the activities of the construction civil engineers chamber in the area of the construction policy in the Mazowieckie province. The examples given represent only a small part of the business in this area of the Chamber and its members, which are carried out every day, at every le[...]
9
72%
Inżynieria i Budownictwo
2019 R. 75, nr 3 119--121
PL W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., sygn. akt K 39/15 istnieje konieczność dokonania szybkiej zmiany przepisów stanowiących podstawę nadawania uprawnień budowlanych. Niestety, ustawodawca próbuje przy tej okazji dokonać również bardzo istotnych zmian w zakresie funkcjo[...]
EN In connection with the sentence of the Constitutional Tribunal of the February 7, 2018, file number K 39/15 there is a necessity of quick change the provisions constituting the basis for giving building qualifications. Unfortunately, the legislator is also trying to make very important changes in th[...]
10
58%
Przegląd Budowlany
2013 R. 84, nr 6 70--81
11
58%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
2015 nr 7 73-80
PL Branża budowlana należy do obszarów o znacznych wahaniach koniunkturalnych. Jednak w ostatnim okresie zauważalny jest wzrost, który wymusza kształcenie sił roboczych na szczeblu szkolnictwa wyższego. Absolwenci-specjaliści powinni być przygotowani na zmieniające się uwarunkowania rynkowe, których tr[...]
EN The construction industry is an area with significant economic fluctuations. However, in recent years there is a noticeable increase which requires the education of the labor force on the level of higher education. Graduates-specialists should be prepared for changing market conditions, of which the[...]
DE Die Baubranche gehört zu einem konjunkturell stark schwankenden Bereich. Dennoch beobachtet man in den vergangenen Jahren ein starkes Wachstum. Das Wachstum fordert von der Hochschullandschaft neues Fachpersonal. Die neuen Akademiker sollen auf die sich stark verändernden Marktanforderungen vorberei[...]
12
58%
Budownictwo i Prawo
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last