Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cieplne warunki pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Podstawowym wskaźnikiem stosowanym do oceny cieplnych warunków na stanowiskach pracy jest wskaźnik WGBT. Stosowanie tego wskaźnika jest kompromisem między dążeniem do stosowania tego wskaźnika bardzo dokładnego a potrzebą łatwego przeprowadzania pomiarów w środowisku przemysłowym. Dokładnym wskaźnik[...]
EN The basic indicator used evaluation of thermal conditions on work places is a WBGT index. Employment of thisindex constitutes a compromise between am aim employning a very precise measurement and the need of easinees of measurement taking in an industrial environment. A precise index, used very rare[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Zgodnie z obowiązującym w Polsce kodeksem pracy pracodawcy maja obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywana pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami. Przedstawiono sposób oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach, na których występuje zagrożenie zapyleniem[...]
EN According to Labour in forc in Poland employers are obliged to inform employees about occupational risks associated with their performed work and about principles of protection against hazards. There was presented the way of evaluation of occupational risk on work places being under hazards of dusti[...]
3
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Zaproponowano dwa kryteria oceny cieplnych warunków pracy w podziemnych zakładach górniczych. Pierwsze z nich, oparte na zrównoważonym bilansie ciepła organizmu górnika przyjmuje, że maksymalne odwodnienie tego organizmu nie może być większe od 3900 g w ciągu dniówki. Na tej podstawie dla danych war[...]
EN The two criteria to evaluate thermal working conditions have been proposed. The first, based on the heat balance of a miner constitution, assumes that maximum dehydration of this constitution cannot exceed 3900g per shift. Basing on this, a permissible working time of a miner is determined for the c[...]
4
75%
Archives of Mining Sciences
PL Przedmiotem pracy są zagadnienia standardów komfortu cieplnego pracownika, określone na podstawie bilansu cieplnego jego organizmu. Przy niskiej i umiarkowanej temperaturze i wilgotności powietrza oraz przy małym wydatku energetycznym ciepło z ciała pracownika odprowadzane jest do otoczenia przede w[...]
EN The subject of considerations enclosed in this paper is the mathematical model of the worker's body-environment heat exchange in mining working. At the low and moderate temperature and humidity of air the basic way of carrying away of heat from human body is convection. In the difficult climatic con[...]
5
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2013 R. 51, nr 2 21--30
PL W artykule przedstawiono analizę warunków cieplnych pracy dla wybranych stanowisk KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” — Ruch „Borynia” i Ruch „Zofiówka”. W jej ramach wyselekcjonowani górnicy zostali poddani badaniom pulsometrycznym w ciągu dnia roboczego. Analizę przeprowadzono w oparciu o zmierzone [...]
EN The article features an analysis of thermal conditions of work for selected miners of the Borynia-Zofiówka-Jastrzębie coal mine, Borynia and Zofiówka Parts departments. The miners underwent heart rate tests during their working day. The analysis was based on the measurements of physical parameters o[...]
6
75%
AGH Journal of Mining and Geoengineering
2013 Vol. 37, no. 1 117--128
PL W polskim górnictwie węgla kamiennego coraz częściej pojawia się problem zagrożenia klimatycznego. W niedalekiej przyszłości należy się liczyć z dalszym pogarszaniem warunków klimatycznych w wyniku zwiększenia głębokości eksploatacji oraz koncentracji wydobycia. Trudne warunki mikroklimatu mogą być [...]
EN Problems associated with microclimates in Polish hard coal mines are becoming more and more frequent. In the near future these conditions may worsen as it becomes necessary to carry out more concentrated mining production at deeper levels. Difficulties surrounding underground microclimates can lead,[...]
7
75%
Przegląd Górniczy
2015 T. 71, nr 1 14--24
PL Zaproponowano metodykę zapewniającą zgodne z przepisami parametry powietrza kopalnianego w wyrobiskach o dużej koncentracji wydobycia, w których panują skrajnie trudne warunki geotermiczne. Przedstawiono zintegrowany system prognozowania, zwalczania i monitorowania zagrożenia klimatycznego dla sieci[...]
EN This paper presents a methodology which determines the parameters of mining air in highly productive excavations with critical geothermic conditions. An integrated system of forecasting, combating and controlling the climate hazard for excavation network in a deep hard coal mine was presented. The c[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last