Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 563
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciepłownictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono propozycję wykorzystania energii cieplnej z Elektrowni TURÓW do zaopatrzenia w energię cieplną Zgorzelca. Konieczny tranzyt energii cieplnej w postaci wody gorącej wynosi około 30 km. Moc szczytowa, zamawiana w Elektrowni TURÓW, wynosi około 37,6 MW, a ilość energii 400000 [...]
EN Paper presents suggestion of utilizing heat energy in Turów Power Station for supplying Zgorzelec with heat energy. Necessery transit of heat energy (in form of hot water) carries out about 30 km. Peak power carries out about 37,6 MW and amount of energy - 400 000 GJ per year. Paper describes prelim[...]
2
100%
Instal
2011 nr 3 8-11
PL Przedstawiono genezę wykonania projektu przebudowy systemu dostawy ciepła do budynków zasilanych z węzła grupowego na węzły indywidualne. Określono wielkości czynników wpływających na oszczędności energetyczne i finansowe wykonanej inwestycji. Otrzymane wielkości efektów porównano z wielkościami pro[...]
EN The article presents origin, background and results of rebuilding heat supply system in one of Lublin districts and influence of this project on energy and money savings.
3
100%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 3 82-88
PL W artykule podsumowano informacje dotyczące pracy pomp obiegowych w ciepłowniach w układzie klasycznym. Przedstawiono najważniejsze wnioski wynikające ze szczegółowych analiz wpływu poszczególnych elementów systemu ciepłowniczego na zakres zmian parametrów hydraulicznych pomp obiegowych.
4
100%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 6 28-31
PL W artykule przeanalizowano parametry pracy pomp podmieszania gorącego oraz skutki techniczne i ekonomiczne w miejskiej ciepłowni wodnej o klasycznym schemacie technologicznym.
5
100%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 12 31-36
PL Autor przedstawia analizę techniczną dotyczącą problematyki prawidłowego doboru parametrów i wyboru konkretnych pomp do pracy w różnych instalacjach ciepłowniczych.
6
100%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 9 49-52
PL Na przykładzie ciepłowni KORTOWO w Olsztynie przedstawiono i opisano rolę pomp podmieszania gorącego w ciepłowni o klasycznym schemacie technologicznym.
7
100%
Przegląd Komunalny
2002 nr 10 68-68
PL Procesu prywatyzacji polskiej gospodarki chyba nie sposób zastopować. Jest ona wkalkulowana w proces urynkowiania naszego życia gospodarczego. Dlatego w coraz szerszym stopniu prywatyzacja zaczyna wykraczać poza przedsiębiorstwa skarbu państwa i wchodzić w obszary gospodarki komunalnej, nadzorowanej[...]
8
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2008 nr 5 14-20
PL Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć czytelnikowi zagadnienia związane z ciepłownictwem w latach 2006-2007: stan sektora ciepłowniczego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, jak również proces taryfowania na tym terenie. Artykuł został napisany[...]
9
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2006 nr 2 27-37
10
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2008 nr 6 41-47
11
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2006 nr 5 2-23
12
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2007 nr 4 50-61
PL Ceny ciepła, opłaty za ciepło to pojęcia, które nabierają szczególnego znaczenia, gdy co miesiąc płacimy czynsz za mieszkanie. Zazwyczaj głównymi pozycjami tego czynszu jest opłata za centralne ogrzewanie i opłata za podgrzanie wody wodociągowej. Wówczas zastanawiamy się, skąd się biorą ceny ciepła [...]
13
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2007 nr 4 62-64
14
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 10 44-46
PL W Polsce istnieje ok. 15000 ciepłowni rejonowych w których pracuje ok. 37000 kotłów, o mocach cieplnych od 400 kW do 120 MW. W większości są to kotły o znacznym stopniu zużycia, a ok. 20% stanu to kotły o bardzo długim okresie eksploatacji i sprawności niższej niż 65%. Urządzenia w większości nie sp[...]
15
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2003 z. 23 179-186
PL W pracy omówiono zagadnienie dostosowania pracy pomp sieciowych w źródłach ciepła do potrzeb systemu ciepłowniczego w warunkach regulacji jakościowo-ilościowej mocy ciepłowniczej. Przedstawiono ekonomiczne efekty zastosowania regulacji obrotowej pomp w porównaniu z regulacją dlawieniową.
EN The problem of fitting network circulating pump to requirements of district heating system was discussed. Economic results for 1000MW system in the case of variable speed and throttle regulation were presented.
16
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono metodykę wstępnych obliczeń efektywności ekonomicznej projektu zastosowania układu kogeneracjnego oraz wstępnego doboru optymalnych parametrów urządzeń. Wykonano również analizę przykładowej elektrociepłowni, zasilającej w ciepło i energię elektyczną pojedynczy obiekt typu komercyjneg[...]
17
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Zainteresowanie gazowymi układami kogeneracyjnymi w Polsce pojawiło się w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W roku 1997 Ustawa "Prawo energetyczne" wprowadziła uregulowania prawne, które teoretycznie stworzyły korzystne warunki do wprowadzania do krajowej energetyki nowych technologii[...]
18
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wyniki analizy możliwości wykorzystania miejskich systemów ciepłowniczych, a szczególnie warszawskiego systemu do zasilania w okresie letnim absorpcyjnych wytwornic wody lodowej. Referat przedstawiony na VI Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach (16-18 września br.).
19
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
20
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2005 nr 1 17-26
PL Artykuł niniejszy opracowano na podstawie raportu Światowej Rady Energetycznej „Regulacja Ciepłownictwa i Gospodarki Skojarzonej w Europie Środkowej i Wschodniej” (Londyn, lipiec 2004)2), w którym przedstawiono wyniki prac międzynarodowego zespołu ds. problemów regulacji ciepłownictwa i gospodarki s[...]
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last