Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 356
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciepło
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 8 62-66
PL Przedstawiono charakterystykę przewodności cieplnej różnych materiałow : metali, materiałów nieorganicznych o budowie zwartej, porowatej, ziarnistej, włóknistej lub mieszajje, materiałów pochodzenia roślinnego, tworzyw sztucznych o budowie zwartej, porowatej, komórkowej.
2
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 7 42-44
PL Przedstawiono zagadnienia dotyczące podstaw przenoszenia ciepła.
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Opracowanie jest próbą usytuowania agregatów elektro-ciepłowniczych na tle typowych źródeł energii oraz próbą usytuowania systemów energetycznych rozproszonych z agregatami E-C na tle innych systemów energetycznych. W opracowaniu określono również obszar wykorzystania agregatu, w systemie ciepłownic[...]
EN In this paper described both, electro-heating (E-H) aggregates among typical power sources, and non central energetic sytems with E-H aggregates against a background of central energtic systems. An area of aggregates' appliance in heating system for climat conditions of Wroclaw is shown, too.
4
80%
Izolacje
PL Pomimo licznych publikacji wyników badań i prowadzonej dyskusji stanowiska na temat zakresu optymalnego zagęszczenia nadal nie są jednoznaczne. Pokutują stare opinie: im materiał lżejszy, tym cieplejszy. Zapomina się przy tym o postępującej w czasie deformacji materiału.
5
80%
Izolacje
PL Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W przypadku ścian, stropów, stropodachów, podłóg na gruncie mechanizm powstawania strat ciepła związ[...]
6
80%
Świat Szkła
2006 nr 1 [93] 20-20
PL Minęły czasy gdy nasze domy miały okna tyIko w salonach i sypialniach. Dzis tzw. ślepa kuchnia to przeszłość. Również coraz więcej łazienek ma okno. W tych pomieszczeniach zaparowywanie szyb to jednak wciąż duży problem. Z jednej strony zależ nam na tym, by łazienka i kuchnia były wietrzo[...]
7
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2010 nr 9 376-380
PL W części pierwszej publikacji omówiono budowę, działanie i klasyfikację dwufazowych, termosyfonowych wymienników ciepła (DTWC), a są to: termosyfony rurowe (proste), termosyfony pętlowe oraz termosyfony rurowo-pętlowe. Przedstawiono konstrukcję prototypowego DTWC. W części drugiej artykułu przedstaw[...]
EN In the first part of paper the design and operation of different types of two-phase thermosiphon heat exchangers are described in special regard to straight, loop and straight-and-lop thermosiphons. The prototype of two-phase thermosiphon is presented. In the second part of paper the results of hea[...]
8
80%
Chemical and Process Engineering
PL Produkowane współcześnie kompozyty to najczęściej materiały wielowarstwowe o periodycznie powtarzalnej strukturze, które w modelu można zastąpić ekwiwalentnymi jednorodnymi materiały ortotropowymi o zastępczych współczynnikach przewodzenia ciepła. Na podstawie analizy dwuwymiarowego przepływu ciepła[...]
EN Composites produced nowadays are most often multilayered materials with a periodic structure, which allows one to treat them as homogeneous orthotropic materials with average thermophysical parameters. Large possibilities exist to shape their structures in the course of designing by a proper distrib[...]
9
80%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki analizy wymiany ciepła przy przepływie powietrza i wody ogrzewanym kanałem z wypełnieniem siatkowym. Stwierdzono, że zastosowanie wypełnienia siatkowego umożliwia zwiększenie strumienia wymienianego ciepła oraz współczynnika wnikania ciepła z jednoczesnym obniżeniem temperatury [...]
EN The paper presents the results of studies concerned with heat exchange during the flow of air and water through a channel with and without wire mesh packing. It was stated that using wire mesh packing makes possible increase in heat exchanged flux as well as heat transfer coefficient at simultaneous[...]
10
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2010 nr 6 8-13
11
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2000 nr 1 7-14
12
80%
Instal
2007 nr 1 14-15
13
80%
Czysta Energia
2004 Nr 4 23-23
14
80%
Czysta Energia
2004 Nr 9 16-17
15
80%
Czysta Energia
2004 Nr 7-8 14-15
16
80%
Czysta Energia
2004 Nr 6 16-17
17
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wyniki badań trzech płaszczowo - rurowych wymienników ciepła wraz z analizą uzyskanych wyników. Pomiary wykonane były zgodnie z zatwierdzoną przez Polskie Centrum Akredytacji "Procedurą Badań Przepływowych Wymienników Ciepła typu Woda - Woda".
EN The investigation results of three tubular jacket heat exchangers have been analysed and presented. The measurements were carried out according to the procedure (Flow Investigation Procedure of Water-Water Heat Exchangers) confirmed in the Polish Accreditation Centre.
18
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 4 2129-2136
PL Przedstawiono propozycję obliczania ilości energii pochodzącej z promieniowania słonecznego, jaka może być wykorzystana do celów grzewczych w systemach pasywnego i aktywnego sposobu pozyskiwania ciepła. Proponowany sposób obliczeń dotyczy konkretnego usytuowania obiektu nasłonecznionego (okien budyn[...]
EN The method for calculation of the energy generated by solar radiation that can be used for heating in passive and active heat recovery systems is proposed. The calculation method refers to a specified position of a sun-lit object (windows or greenhouse, sun collectors), its shading by neighbouring o[...]
19
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3 445-459
PL Przedstawiono wyniki badań procesu wnikania ciepła między ścianą pionowej rurowej wężownicy a cieczą pseudoplastyczną, mieszaną w mieszalniku o średnicy wewnętrznej D = 0.6 m. Doświadczenia przeprowadzono w przejściowym zakresie przepływu cieczy z użyciem różnych mieszadeł. Wyniki badań opisano za p[...]
EN The results of the studies of heat transfer process between wall of the tubular vertical coil and pseudoplastic liquid agitated in the vessel of inner diameter D = 0.6 m are presented in the paper. The experiments were carried out within the transitional regime of the liquid flow using different typ[...]
20
80%
Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
PL W pracy przedstawiono wyniki doświadczalnych badań wnikania ciepła w mieszalniku o średnicy wewnętrznej D = 0.6 m, zaopatrzonym w pionową rurową wężownicę oraz mieszadło wytwarzające osiową cyrkulację cieczy w zbiorniku. Pomiary wykonano dla różnych zestawów trzech wężownic oraz trzech mieszadeł w z[...]
EN In the paper, the results of the experimental studies of heat transfer process in an agitated vessel of inner diameter D = 0.6 m, equipped with vertical tubular coil and an impeller promoting an axial circulation of liquid in the vessel, have been presented. The measurements were performed for the s[...]
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last