Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciecze hydrauliczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hydraulika i Pneumatyka
1999 nr 6 8-9
2
63%
Hydraulika i Pneumatyka
1999 nr 3 13-14
3
51%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 2 23-28
PL Opisano trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HFA, HFC i ulepszoną wersję HFC-E, zawierające wodę. Wskazano na konieczność kontrolowania i badania tego typu cieczy podczas eksploatacji. Określono warunki ich pielęgnacji. Omówiono zalety eksploatacyjne i zakres stosowania.
EN Fire resistance and water contain fluids HFA, HFC and improved HFC-E has been described. Condition monitoring of these fluids has been recommended. Requirements of the fluid maintance have been mentioned. The operation advantages and application range have been discussed.
4
51%
Hydraulika i Pneumatyka
2007 nr 6 18-23
PL Opisano wyniki badań właściwości smarnych wody destylowanej, emulsji oleju (w wodzie typu HFA-E 1%), oleju Total Azolla 46 i koncentratu Iosynth VX110BF. Podano też wyniki badań powierzchniowego zużycia zmęczeniowego (pitting) opisywanych czynników smarnych.
EN In article lubricant property of distilled water, one percent oil-in-water emulsion HFA-E (prepared on bas e of concentrate Isosynth VX110BF), oil Total Azolla 46 and, in order to comparison, pure concentrated Isosynth VX110BF are shown. The results of research of rolling contact fatigue test (pitti[...]
5
51%
Hydraulika i Pneumatyka
2007 nr 4 26-30
PL W artykule przedstawiono sposób wyznaczenia charakterystyk opisujących właściwości cieczy magnetycznej użytej jako ciecz robocza w prototypowym sprzęgle hydrokinetycznym. Wskazano na zalety tego typu cieczy.
EN In the paper the way of determining of magnetic fluid characteristics is presented. The fluid was used as a working fluid in a hydrodynamic clutch. Advantages of this fluid are pointed.
6
51%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Main types of fire-resistant hydraulic fluids and their applications in industry are presented. Classification according ISO is given. A new fire-safe fluid representing a new generation of fire-resistant hydraulic fluid is described.
7
51%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Main types of fire-resistant hydraulic fluids and their applications in industry are presented. Classification according ISO is given. A new fire-safe fluid representing a new generation of fire-resistant hydraulic fluid is described.
8
51%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono zagadnienie oddziaływania cieczy hydraulicznych stosowanych w maszynach i urządzeniach górniczych na właściwości materiałów i surowców, z których wykonywane są elementy uszczelniające do tych maszyn i urządzeń. Ciecze hydrauliczne mając bezpośredni kontakt z elementami uszcz[...]
EN The short review of the impact of hydraulic fluids used in mining machines and equipment on the properties of materials - from which the sealing elements are made - to the machinery and equipment. Hydraulic fluids having direct contact with the sealing elements cause a change in their physico-mechan[...]
9
38%
Nafta-Gaz
PL Przedstawiono zmiany jakościowe cieczy hydraulicznych HFAE, wynikające z coraz szerszego stosowania w górnictwie węglowym systemów ścianowych, wyposażonych w system sterowania pilotowego. Dokonano porównania makroemulsyjnych i mikroemulsyjnych cieczy hydraulicznych HFAE, wskazując na przewagę cieczy[...]
EN The paper presents the quality changes of hydraulic fluids HFAE which result from the wide use of remote controlled high wall coal mining systems. The comparison of macroemulsion and microemulsion hydraulic fluids was accomplished and advantages of microemulsion fluids were pointed. The paper descri[...]
10
38%
Hydraulika i Pneumatyka
2009 nr 3 10-14
PL Wskazano na możliwości obniżenia kosztów eksploatacji urządzeń z układami hydraulicznymi. Omówiono zakres wymagań dotyczący pielęgnacji cieczy hydraulicznej, określony w normach technicznych. Podano wzorzec obliczeniowy, ułatwiający ocenę stopnia zużycia oleju hydraulicznego.
EN The authors presented the possibility of lowering the operating costs of equipment with hydraulic systems. The requirements for maintenance of hydraulic fluid, as specified in technical standards, has been discussed. An accounting model facilitates an assessment of the consumption of hydraulic oil.
11
38%
Hydraulika i Pneumatyka
2015 nr 1 10--17
12
38%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN Productivity of wells completed in shale reservoirs can be strongly impacted by interactions between the reservoir formations and introduced fluid systems. Formation damage caused by these interactions is difficult to assess in tight formations and is often overlooked due to ambiguous well test resu[...]
13
38%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono przebieg badań nad doskonaleniem receptury trudno palnej cieczy hydraulicznej HFAE o nazwie handlowej Emulkop EKO, wdrożonej w 1997 r. w Rafinerii Czechowice oraz nad alternatywnymi wersjami cieczy hydraulicznej HFC, z udziałem składników indywidualnych i koncentratów, główn[...]
EN The paper presents a course of tests aimed at the improvement of a recipe for the HFAE fire resistant hydraulic fluid the trade name of which is Emulkop EKO and which was implemented in the Czechowice Refinery in 1997 as well as a course of tests relating to alternative versions of the HFC hydraulic[...]
14
32%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 68 101-115
PL Opisano zanieczyszczenia cieczy hydraulicznych oraz ich wpływ na stan techniczny elementów układów hydraulicznych. Przedstawiono klasyfikację stanów elementów oraz metodykę diagnozowania układów hydraulicznych.
EN The paper presents contaminations of hydraulic fluids and an impact on technical state elements of hydraulic systems. A classification of technical state and general diagnostic algorithm of hydraulic systems are presented.
15
32%
Przegląd Górniczy
PL Warunki pracy maszyn i urządzeń górniczych należą do niezwykle niesprzyjających ich trwałej i niezawodnej pracy. Najważniejszymi parametrami decydującymi o charakterze i czasie pracy urządzeń są zanieczyszczenia i zawodnienia cieczy hydraulicznych i smarów. Opisano metody kontroli i oceny stanu ciec[...]
EN Operational conditions of mining machines and equipment are extremaly harmful to their long lastingand reliable operation. The most important, decisive on the kind and time of equipment operation are the contaminations and water intrusions in hydraulic fluids and lubricants. the methods of control a[...]
16
26%
Nafta-Gaz
2013 R. 69, nr 3 235--240
PL W artykule omówiono właściwości niepalnych cieczy hydraulicznych HFC i HFC-E oraz scharakteryzowano ich kluczowe komponenty – polialkilenoglikole. Przedstawiono wpływ budowy glikoli polialkilenowych na właściwości użytkowe niepalnych cieczy hydraulicznych. Szczególną uwagę zwrócono na właściwości kl[...]
EN This paper presents the most important properties of HFC and HFC-E fire-resistant hydraulic fluids. Types of polyalkylene glycols, as the important components of fire-resistant hydraulic fluids, was discussed, as well as the method of their preparation. Particular attention was paid to the influence[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last