Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciecz chłodząca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 2(90) 141-144
EN Article describes project of automatic, preheating engine block system, which enable shortening duration of fuel injection after starting combustion engine. It will cause reduction of air pollution during catalyst heating-up phase. The automatic, preheating engine block system should have electric r[...]
2
88%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 86 213-218
EN Article describes project of automatic, preheating engine block system, which enable shortening of duration of fuel injection after starting combustion engine. It will cause reduction of air pollution during catalyst heating-up phase. The automatic, preheating engine block system should have electri[...]
3
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
2013 Vol. 17, nr 4 317--323
EN This text covers application of Largest Lapunov Exponent (LLE) as a criterion for control performance assessment (CPA) in a simulated control system. The main task is to find a simple and effective method to search for the best configuration of a controller in a control system. In this context, CPA [...]
4
63%
Civil and Environmental Engineering Reports
2016 No. 22(3) 111--126
PL W pracy przedstawiono analitycznie rozwiązanie problemu chłodzenia elementu, wewnątrz którego wydzielane jest ciepło spowodowane jego pracą. Zaproponowano uproszczony, niestacjonarny model teoretyczny, opisujący zjawisko, dzięki czemu określono rozkład temperatury wewnątrz elementu, temperaturę kont[...]
EN An analytical solution to the equation for cooling of a unit, in the interior of which heat is generated, is presented. For that reason, a simplified non non-stationary model for determination of the temperature distribution within the unit, temperature of the contact between unit and a liquid layer[...]
5
63%
Polimery
2018 T. 63, nr 3 224--233
PL Analizowano dostępne na rynku ciecze stosowane do chłodzenia form wtryskowych. Oceniono właściwości termiczne oraz przepływowe badanych cieczy. Określono również wpływ temperatury cieczy oraz prędkości jej przepływu na efektywność transportu ciepła, a także spadek ciśnienia w kanale chłodzącym, bada[...]
EN The analysis of commercially available coolants used for injection mold cooling was performed. The thermal and fluid properties of the coolants were evaluated. The influence of coolant temperature and its flow rate on the efficiency of heat transfer and pressure losses in the cooling channel were in[...]
6
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Komputerowe badania symulacyjne przepływu cieczy chłodzącej w aspekcie budowy konstrukcji modułu chłodzącego W artykule zamieszczono wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych przepływu cieczy chłodzącej na przekroju pojedynczego modułu chłodzącego stołu do schładzania mas cukierniczych. Badania pr[...]
EN The article includes the results obtained by the fluid flow simulation through a single candy cooling unit. The aim of this investigation was to verify the tabletop construction. It was found that there is a necessity for redesigning the original construction. The introduced modifications allowed re[...]
7
51%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2016 nr 7-8 34--40
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zdolności chłodzącej wodnych roztworów polimerowych Polihartex. Zakres stężeń glikolu polialkilenowego wynosił 5-30% objętościowych. Wyniki pomiarów szybkości chłodzenia uzyskane za pomocą urządzenia ivf SmartQuench pozwoliły obliczyć zależności współczynnika przej[...]
EN The results of the research on the quenching ability of the water polymer solutions Polihartex are presented in the paper. The polyalkylene glycol solutions were in the range of 5-30 vol.%. The results of the quenching rate measurements using the ivf Smart Quench device were applied for the calculat[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last