Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciśnienie robocze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2010 nr 10 30-34
PL Dwutlenek węgla jest jednym z najstarszych czynników chłodniczych (wprowadzony do techniki chłodniczej w 1866 roku). Jego główne zalety to: zerowy wskaźnik destrukcji warstwy ozonowej (OOP=O) i ekstremalnie niski wskaźnik tworzenia efektu cieplarnianego (GWP= 1). Czynnik ten jest często pozyskiwany[...]
2
88%
Chemical and Process Engineering
EN Experimental investigation of heat transfer during pool boiling of two nanofluids, i.e. water-Al203 and water-Cu has been carried out. Nanoparticles were tested at the concentration of 0.01%, 0.1%, and 1% by weight. The horizontal smooth stainless steel tubes having 10 mm OD and 0.6 mm wall thicknes[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2002 Nr 54 171-176
PL W artykule przedstawiono weryfikację doświadczalną teoretycznych przebiegów ciśnień w komorach ubijaka pneumatycznego, uzyskanych w oparciu o model matematyczny [1, 2], Wskazano możliwe przyczyny rozbieżności oraz potrzebę nowego opisu dynamiki tego narzędzia.
EN In the paper an experimental verification of theoretical pressure runs in chambers of a pneumatic rammer were presented, obtained on base of a mathematical model [1,2]. All the possible reasons of divergences were indicated as well as the need of new specification of dynamics of this tool.
4
63%
Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering
2017 R. 55, nr 4 72--83 [tekst ang.] 84--95 [tskst pol]
PL W artykule posłużono się zgromadzonymi danymi dotyczącymi pracy kompleksu ścianowego, aby wyznaczyć wpływ czasu, wytrzymałości skał stropowych na ściskanie, postępu ściany, odległości stropnicy sekcji od ociosu na wartość osiąganej podporności roboczej. W tym celu w programie Statistica wykonano ana[...]
EN This study synthesizes the operating data of a longwall system to determine the impacts of time, compressive strength of roof rock strata, rate of face advance, and distance between the cross bar in a roof support from the side wall on the value of the actual working capacity of powered supports. Th[...]
5
63%
Instal
2018 nr 4 21--25
PL W artykule przedstawiono obowiązujące przepisy dotyczące wykonywania prób szczelności instalacji ogrzewczych wodnych oraz wodociągowych. Uwzględniono możliwość wykonywania badań zarówno wodą jak i sprężonym powietrzem. Przedstawiono również najczęstsze nieprawidłowości, które spotkać można na placu [...]
EN The paper presents the current regulations concerning leak proof tests of water heating and water supply systems. The possibility of using water as well as compressed air for tests is taken into consideration. The paper presents also the most common errors that turns out on the building site.
6
51%
Przegląd Spawalnictwa
2015 R. 87, nr 8 39--46
PL W pracy dokonano analizy zmian grubości materiałów stosowanych do wytwarzania zbiorników ciśnieniowych w zależności od ich kształtu i wymiarów oraz ciśnienia roboczego. Obliczeń dokonano na podstawie formuły przygotowanej na bazie wytycznych WUDT/UC/2003. Zaprezentowano wpływ długości, średnicy, ciś[...]
EN In this paper analysis of changes in thickness of materials used in manufacture of pressure vessels based on their shape, size and applied pressure are made. Calculations were made on the basis of prepared analytical formula according to guidelines WUDT/UC/2003. Influence of length, diameter, pressu[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last