Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciągłość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 11 629-632
PL Przedstawiono wyniki badań nośności i osiadań oraz ciągłości pali zastosowanych pod przyczółkami modernizowanego mostu drogowego.
EN The modernization of the bridge on national road included an enlargening of bridge width and length and also increase of allowable load. Results of investigation of bearing capacity and settlements of piles are presented as well as results of continuity tests of foundation piles in bridge abutment[...]
2
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
2009 R. 33, z. 1 443-451
PL W pracy zwrócono uwagę na możliwość wdrożenia badań nieniszczących w diagnostyce pali prefabrykowanych. Współcześnie istnieje wiele technik umożliwiających badanie pali zarówno pod względem nośności, jak również jakości ich wykonania. Sprawdzenie ciągłości i długości pali metodami Low-strain jest b[...]
EN This work addresses the possibility of the implementation of non-destructive testing (NDT) in the diagnostics of pre-cast concrete piles. At present, numerous techniques are available in order to test the piles from the point of view of both their load capacity and also their quality. The testing of[...]
3
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2010 Z. 22 37-44
PL Jak naucza włoski przykład Banfiego, Paci oraz Rogersa (inspirowanych przez Dewe możliwa jest „czysta" współpraca pomiędzy filozofią i architekturą. Jej konsekwencją j nadanie architekturze podstaw inspirowanych filozoficznymi zagadnieniami ciągłości z k~ tekstem (w wymiarze urbanistyki, historii, s[...]
EN There could be a virtuous collaboration between philosophy and architecture, as an Ital-ian xample, played by Banfi, Paci and Rogers (inspired also by Dewey), teaches. And the result of this virtuous collaboration could gives architecture a foundation inspired to the philosophical notions of continu[...]
4
86%
Journal of Applied Analysis
2003 Vol. 9, nr 1 139-147
EN We provide a generalization of a well known Krasnosel'skii theorem on continuity of the Nemytskii operator for functions taking values in separable Banach spaces. We follow the results obtained in [6] for the finite dimensional case.
5
86%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN Exhaustive and uniformly exhaustive elements are studied in the setting of locally solid topological Riesz spaces with the principal projection property. We study the structure of the order interval [O, χ] when x is an exhaustive element and the structure of the solid hull of a set of uniformly exha[...]
6
72%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 3 124-133
PL Omówiono nowoczesne technologie wytwarzania stali oraz ich właściwości. Nowe stale konstrukcyjne charakteryzują się dużą wytrzymałością, dużą odpornością na pękanie, większą trwałością zmęczeniową i lepszą spawalnością.
EN The modern technology of steel sorts production and their properties has been discussed. New constructional steels are characterized by high strength, high fracture toughness, longer fatigue life and better welding ability.
7
72%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN We formulate some variant of the axiom of choice which is neccessary and sufficient for the equivalence ofthe two definitions of continuity (the Cauchy and the Heine definition) for functions from the real line into any metric space. This result definitely solves the problem of the equivalence of th[...]
8
72%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 20, cz 1 93-100
PL W tej pracy zajmujemy się szczególnymi odwzorowaniami genetycznymi przez endomorfizmy wolnych monoidów. Jest wiele prac zajmujących się takimi odwzorowaniami. Cześć z nich koncentruje się na ich kombinatorycznych własnościach, a inne na cechach stowarzyszonych, topologicznych przestrzeni. Jak przeds[...]
EN In this paper we are dealing with particular mappings, generated by endomorphisms of free monoids. There exist many papers related to these mapping. Some of them are concerned with their combinatorial properties, others with the properties of associated topological spaces. These properties can also [...]
9
72%
Inżynieria Rolnicza
PL Scharakteryzowano stan wiejskich sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia pod względem ciągłości zasilania w energię elektryczną, a w szczególności jego zróżnicowanie na obszarze Polski. W tym celu pogrupowano sieci wiejskie z uwagi na częstość i czas występowania przerw w dostawie energii [...]
EN This work presents characteristics of rural medium and low voltage distribution networks condition, as regards power supply continuity, and in particular its diversification throughout Poland. For this purpose rural networks were divided into groups, depending on frequency and duration of power stop[...]
10
72%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2019 nr 5 755--766, CD
PL Informacyjna ciągłość działania staje się ważnym atrybutem współczesnych łańcuchów dostaw, w których dynamiczne relacje z różnymi interesariuszami wymagają operowania wiarygodną i aktualną informacją. Autorzy podjęli próbę pokazania istotności tego zagadnienia z uwzględnieniem aspektu wykorzystania [...]
EN Informational continuity becomes an important attribute of modern supply chains, in which dynamic relations with various stakeholders requires operating reliable and up-to-date information. The authors attempted to show the significance of this issue, taking into account the aspect of using modern t[...]
11
58%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2009 Z. 19 33-38
PL Miasto jako środowisko życia człowieka jest przede wszystkim trójwymiarową formą przestrzenną o określonej fizjonomii. W kształcie przestrzeni miasta, kolorach, a przede wszystkim w ludziach widoczna jest tożsamość miejsca. Indywidualność miasta tworzą jego rdzenni mieszkańcy wraz ze swoją tradycją [...]
EN The city as a environment of man is above all three dimensional spatial form with individual physiognomy. In the shape of the city, colors, first of all- people, we see the identity of the place. City's individuality makes up its ethnic residents with their tradition and culture. In many modern citi[...]
12
58%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2009 Z. 19 5-11
PL Tkanka architektoniczna jest tym składnikiem przestrzeni miasta, który relatywnie szybko ulega zużyciu moralnemu i technicznemu. Z tych powodów najczęściej podlega wymianie, wnosząc nowe cechy formalne, stosowne dla czasu swego powstania. Im bliżej czasów współczesnych, w tym większym stopniu mają o[...]
EN Buildings, or architectural structures, are this component of city space, which relatively fastly wears away. From these causes it is exchanged, contributing new formal features, appropriate for time of rising. The closer to modern times the more universal and global is character of architectural fo[...]
13
58%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 7 44-51
PL W artykule przedstawiono możliwości profesjonalnego systemu Catia v5 w zakresie analizy jakości powierzchni i technologiczności wyrobów o cechach powierzchniowych. Konkretne narzędzia programu, ich możliwości, opisano na przykładzie zaawansowanego modelu obudowy lusterka samochodowego. Zaprezentowan[...]
EN The article presents the possibility of Catia v5 professional system for the analysis of surface quality and manufacturability of products for surface characteristics. Specific tools of the program, their opportunities are described on the example of an advanced model of the car mirror housing. We p[...]
14
58%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN In the important paper on impulsive systems [Kl] several notions are introduced and several properties of these systems are shown. In particular, the function [phi] which describes "the time of reaching impulse points" is considered; this function has many important applications. In [Kl] the continu[...]
15
58%
Komunikacja Publiczna
2018 nr 3 53--61
PL Amerykański, militarny system satelitarny GPS stanowi element globalnego GNSS. Emituje dwa kody - precyzyjny i cywilny. Dopiero w 2000 roku wyłączono celowe zakłócanie, zmniejszające precyzję wyznaczania pozycji, pozwalające uzyskać dokładność nawigacji do 20 metrów. GPS został udostępniony użytkown[...]
EN The American, military satellite system GPS constitutes element of global GNSS. Is transmitting two codes: precise and civil. Only in 2000r. turn off special disrupting reducing the precision of appointing the position, letting the navigation get the accuracy to 20 meters The GPS was made available [...]
16
58%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2018 Vol. 66, nr 5 605--611
EN A new method for determination of positive realizations of given transfer matrices of linear continuous-time linear systems is proposed. Necessary and sufficient conditions for the existence of positive realizations of transfer matrices are presented. A procedure for computation of the positive real[...]
17
58%
Demonstratio Mathematica
EN Let f : (X, r ) approaches (Y,sigma) be a mapping, let (X, rs) denote the topological space generated by the family of all regular open subsets of (X, r ) and let fxs : (X, rs) !approaches (Y, sigma) be defined by fxs (x) = f(x) for each x is an element of X. In the paper relationships between almo[...]
18
58%
Demonstratio Mathematica
2013 Vol. 46, nr 2 429--435
EN In this paper, we present conditions which are equivalent to the Darboux property for non-constant polynomials in Golomb's and Kirch's topologies on the set of positive integers.
19
58%
Transactions on Aerospace Research
2019 Nr 1 (254) 53--64
EN European Commision adopted in July new regulations about laying down airspace usage requirements and operating procedures concerning performance based navigation. It is next step in realization of the the global program PBN ICAO. At the 36th General Assembly of ICAO held in 2007, the Republic of Pol[...]
20
58%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2019 Vol. 67, nr 2 229--233
EN The positivity of fractional descriptor linear continuous-time systems is investigated. The solution to the state equation of the systems is derived. Necessary and sufficient conditions for the positivity of fractional descriptor linear continuous-time systems are established. The considerations are[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last