Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 83
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chromatography
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 1 38-39
PL W artykule przedstawiono różnice w składzie zanieczyszczeń, jakie zaobserwowano w spirytusach surowych wyprodukowanych w 2006 roku z różnych surowców gorzeiniczych (melasa, kukurydza, żyto). Treść została ponadto wzbogacona o krótką charakterystykę zanieczyszczeń najczęściej występujących w spirytus[...]
EN In the paper differences in the by-product composition observed in raw spirit produced from various raw materials (molasses, corn, rye) in 2006 year are presented. Short characteristics of main by-products occurring in raw spirit are also given.
2
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2005 T. 26, z. 3 605-630
PL Omówiono zastosowanie teorii chromatografii do przenoszenia skali tego procesu. Na przykładzie doświadczalnego rozdziału chromatograficznego rzeczywistej, posyntezowej mieszaniny izomerów cis- oraz trans- furyloanalogów naturalnych, roślinnych terpenów na żelu krzemionkowym pokazano metodę tworzenia[...]
EN The object of the paper is the application of the theory of chromatography to scale up of the process. Presentation of theoretical concept has been supported by an experimental example i.e., separating of a real post-synthesis mixture of the cis- and trans-isomers of the furylanalogues of natural, p[...]
3
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Przemysł gumowy generuje znaczne ilości odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych. Ostateczną formę i parametry użytkowe wyrobów uzyskuje się w nieodwracalnym procesie wulkanizacji. Dlatego też ponowne przetworzenie gumy wymaga kosztownych, praco- i czasochłonnych operacji umożliwiających jej destrukcj[...]
EN Until the 1960s, rubber from scrap tires was routinely recycled, but that started to change as cheap oil imports - the raw material behind synthetic rubber - made reclaimed rubber less valuable, and the spread of steel belted tires made tire recycling more expensive, difficult and time-consuming. Sc[...]
4
100%
Farby i Lakiery
2019 nr 1 17--27
PL W artykule scharakteryzowano w skrócie chromatografię jako jedną z technik analitycznych. Przybliżono istotę rozdziału chromatograficznego, wspólną dla różnych, wymienionych technik chromatograficznych. Obszerniej omówiono chromatografię gazową oraz cieczową. Bardzo szerokie możliwości wykorzystania[...]
EN The article briefly characterizes the chromatography as one of the analytical techniques. The nature of the chromatographic separation, common to the various chromatographic techniques mentioned, is approximated. Gas and liquid chromatography are discussed in more detail. Very wide possibilities of [...]
5
88%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Termiczna desorpcja to metoda uwalniania pod wpływem ciepła związków lotnych z matryc będących ciałami stałymi. To również jedna z technik dozowania do chromatografu próbek w fazie gazowej. W połączeniu z detektorem mas wydaje się być stosunkowo prostą, szybką i tanią metodą oceny zawartości związkó[...]
EN Thermal desorption means a method of sample injection in form of vapors to gas chromatograph. Combined with mass detector it seems to be simple, fast and not expensive method of volatile compounds estimation in different materials e.g. building products. Several dozen of building products and equipm[...]
6
88%
Acta Chromatographica
2016 Vol. 28, no. 4 455--472
EN This study aimed to optimize and validate methods for the analysis of thiamin and folic acid in fortified rice, pure and mixed to the milled rice (raw and cooked). The analysis was performed by high-performance liquid chromatography coupled to a diode array detector (HPLC—DAD). Different mobile phas[...]
7
88%
Acta Chromatographica
EN Selection of adsorbent for the development of purification process for biomolecules is crucial due to the requirement of large number of binding sites and adsorption area. Considering this, porous structure with high charge density is selected as an adsorbent for macromolecule purification. Such sel[...]
8
88%
Wiadomości Chemiczne
2004 [Z] 58, 3-4 263--276
EN Derivatization is a modern method used in both organic and inorganic analytical chemistry. Application of derivatization to determine trace quantity of compounds requires very sensitive detection techniques. That combined with separation of analyzed compounds, makes the chromatographic systems like [...]
9
88%
Central European Journal of Energetic Materials
2010 Vol. 7, nr 3 253-267
EN Propellants consisting of nitrocellulose and/or other nitric esters are inherently chemically unstable and undergo decomposition even under standard storage conditions. Decomposition of such compounds can be inhibited or nearly stopped when stabilizers are used. However, conventional stabilizers for[...]
10
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
11
75%
Acta Chromatographica
2012 Vol. 24, no. 3 501--509
EN We present the comprehensive chromatographic profiles of three scorpion species, Androctonus crassicauda, Androctonus bicolor, and Leiurus quinquestriatus, commonly inhabited to Middle East regions. Their venoms were milked by electrical stimulation, diluted with distilled water, properly mixed and [...]
12
75%
Analityka : nauka i praktyka
2005 nr 1 10-15
13
75%
Przegląd Geologiczny
PL Artykuł przedstawia nową metodę oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury laboratoryjnej: ekstraktora ASE do tzw. przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem oraz chromatografu gazowego firmy Perkin Elmer do analizy chromatograficznej. [...]
EN This paper deals with a new method of determining polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) by means of modern laboratory instruments: the extraction method with the so-called accelerated solvent extractor (ASE) and the chromatography analysis with a Perkin Elmer gas chromatograph. This equipment can [...]
14
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 4 1411-1429
PL Przedstawiono zintegrowany proces chromatografii reaktywnej prowadzonej w przepływowym, pierścieniowym reaktorze chromatograficznym oraz zaproponowano model tego reaktora. Opracowany model składa się z różniczkowych równań bilansu masy dla każdego reagenta w fazie nośnej oraz fazie stacjonarnej. Wyk[...]
EN Integrated process of reactive chromatography carried out in a continuous rotating annular chromatographic reactor has been described. The mathematical model of this reactor, containing differential balance equations for reactants in the mobile as well as in the stationary phase, has also been elabo[...]
15
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2006 nr 12 39-43
PL Przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych urządzeń energetycznych, z wykorzystaniem termowizji i chromatografii.
EN The paper presents results of operational testing of power eąuipment using thermovision and chromatography.
16
75%
Przemysł Chemiczny
17
75%
Wiadomości Chemiczne
2001 [Z] 55, 11-12 1047-1074
EN In this review the current concepts of lipophilicity phenomenon are described. It especially deserves special attention in medicinal chemistry. Lipophilicity is the factor of crucial importance in biological action of chemical substances. It is the main physico-chemical determinant influencing the b[...]
18
75%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN Biodegrading influence of biological desulphurisation process on organic matter of coal characterised by low coalification degree and its density fractions was investigated using chromatographic methods. Changes occurring in coal extractability and group composition of coal extracts were assessed by[...]
19
75%
Camera Separatoria
2011 Vol. 3, No. 1 231--233
PL W pracy opisano trójetapową udoskonaloną metodę przeprowadzenia analizy LC-MS, pozwalającą zminimalizować sygnały tła i zwiększyć efektywność jonizacyjną.
20
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2013 R. 18, nr 4 11--13
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last