Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chiral separation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Chromatographica
EN Two new structural variants of Marfey's reagent (1-fluoro-2,4-dinitrophenyl-5-L -alaninamide, FDNP-L -Ala-NH 2 ) were synthesized by nucleophilic substitution of one fluorine atom in 1,5-difluoro-2,4-dinitrobenzene (DFDNB) by L -methioninamide or D -phenylglycinamide. The new variants FDNP-L -Met-NH[...]
2
100%
Camera Separatoria
PL Chromatograficzne rozdzielanie związków optycznie czynnych ma ogromne znaczenie nie tylko w przemyśle farmaceutycznym, ale i agrochemicznym, a także w badaniach naukowych różnego rodzaju. W niniejszym opracowaniu scharakteryzowano komercyjnie dostępne chiralne fazy stacjonarne na bazie, cyklodekstry[...]
EN Importance of chromatographic enantioseparations in the pharmaceutical and agrochemical industries is still increasing. In this paper the chiral stationary phases, including cyclodextrins, polysaccharides, macrocyclic antibiotics, crown ethers, proteins, ligand-exchange, Pirkle-type and ion exchange[...]
3
100%
Camera Separatoria
PL Niniejsza praca zawiera przegląd literatury dotyczącej faz stacjonarnych stosowanych do rozdzielania mieszanin związków optycznie czynnych za pomocą techniki chromatografii gazowej. Oprócz faz stacjonarnych komercyjnie dostępnych, tj. pochodne aminokwasów, cyklodekstryny oraz fazy wykorzystujące che[...]
EN This thesis includes a review of literature about stationary phases applied to separate mixtures of optically active compounds with the use of gas chromatography technique. Apart from commercially available stationary phases, that is, derivatives of amino acids, cyclodextrin and phases using metal c[...]
4
84%
Camera Separatoria
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania asfaltenów jako chiralnej fazy stacjonarnej do chromatografii gazowej. Wyniki uzyskane dla fazy asfaltenowej porównano z wynikami uzyskanymi poprzez zastosowanie komercyjnie dostępnej chiralnej fazy stacjonarnej. Badania wykazały, że fr[...]
EN The paper presents a results of research on the possibility of application of asphaltenes as a chiral stationary phase for gas chromatography. The results obtained for asphaltene stationary phase were compared with results obtained using a commercially available chiral stationary phase. The research[...]
5
67%
Camera Separatoria
2011 Vol. 3, No. 1 161--184
PL W pracy opisano zastosowanie cholanu sodu i deoksycholanu sodu, jako modyfikatorów fazy ruchomej w wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Własności enancjoseparacyjne micelarnych faz chiralnych dla optycznie czynnych pochodnych binaftyli: fosforanu- 1,1’- -binaftylo-2,2’-diylu oraz 1,1’-binaftylo-[...]
EN In the paper the application of sodium cholate and sodium deoxycholate as modifiers of mobile phase in high performance liquid chromatography was described. Enantioseparation properties of micellar chiral phases were studied for optically active derivatives of binaphthyls: 1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last