Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chipping
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W celu odpowiedniego zaprojektowania przedsięwzięć związanych z uprawą wierzby oraz systemów przetwarzania zebranego plonu należy podjąć badania obejmujące nie tylko zagadnienia związane z właściwościami chemiczno-cieplnymi, ale również z właściwościami mechanicznymi. W szczególności chodzi tu o opo[...]
EN In order to design undertakings connected with willow cultivation and crops processing systems in the appropriate way, it is necessary to conduct researches which cover not only the issues referring to chemical and thermal properties, but also to mechanical features. In particular, it deals with cut[...]
2
100%
Modelowanie Inżynierskie
PL W trakcie przeprowadzania procesu cięcia pakietu blach na gilotynie, w przekroju przedmiotu poddanego obróbce, mogą pojawić się defekty, których skutkiem jest niemożność dalszych procesów obróbkowych materiału (blach). W pracy przedstawiono proces powstawania zagięcia i pionowego uszkodzenia krawędz[...]
EN In the process of cutting sheet metal using guillotine, defects may occur in the section of the machined object, resulting in the impossibility to perform further machining of the material (sheet metal). The publication presents the process of edge bending during bundle cutting of sheet metal. The e[...]
3
100%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2014 z. 61, nr 3/II 453--458
PL Wzrastające zapotrzebowanie na energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych zmusza do poszukiwania jej na terenach leśnych. Wyróżnia się trzy podstawowe źródła drewna energetycznego pochodzącego z lasu, są to: pozostałości zrębowe z cięć rębnych, drewno pozyskiwane z drzew o niewielkich wymiarach, np. [...]
EN Growing needs for renewable energy make it necessary to look for its sources in forests. There are three basic sources of forest woody biomass, these are: logging residues from final fellings, small-sized wood, e.g. from early thinnings and stump wood. Logging residues from final fellings in pine st[...]
4
80%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 14, nr 45 241--248
PL W niniejszej pracy przedstawiono metodykę prowadzenia badań doświadczalnych, trwałości zmęczeniowej kół zębatych o zębach prostych, na stanowisku własnej koncepcji. Stanowisko zostało zaprojektowane tak, aby umożliwiało zadawanie dowolnego rodzaju przebiegów obciążeń w postaci momentu skręcającego z[...]
EN In the present paper a methodology of experimental research of fatigue life of straight teeth gear wheels on the self-concept test stand was presented. The stand was designed to enable setting of arbitrary kind of progress of loads of torque moment set on a drive shaft, gauged with a torque meter [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last