Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chemical technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W pracy zaprezentowano stanowisko do wytwarzania pęcherzyków gazu. Omówiono konstrukcję modułu pozwalającego na generowanie pęcherzyków o określonej średnicy i udziale fazy gazowej w cieczy. Określono strumienie ciepła przekazywane między pęcherzykami a cieczą.
EN The paper presents a equipment to produce gas bubbles. The design of the module allows the generation of bubbles of a certain diameter and concentration the gas phase in the liquid are presented. Heat fluxes transferred between bubbles and liquid are specified.
2
100%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1171-1174
3
100%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1295-1297
4
100%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1161-1167
5
100%
Chemik
6
100%
Chemik
1999 Nr 8 202-204
PL Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego zatwierdził w czerwcu br. uchwałę o utworzeniu modelu imienia Ignacego Mościckicgo, nadawanego za wybitne osiągnięcia w zakresie technologii chemicznej. Z tej okazji, prof. Iwo Pollo przypomniał sylwetkę i zasługi patrona me-dalu w tworzeniu od pods[...]
EN The Polish Chemical Association's Chief Board approved juni this year a resolution on the establishment of the Ignacy-Mościcki-Medal to confer it for outstanding achievements in the chemical technology. On the occasion, prof. Iwo Pollo reminded the silhouette and merits of the medal's patron in the [...]
7
100%
Chemik
PL Tezy wykładu dotyczą wykładu podstaw technologii chemicznej, przeznaczonego dla studentów wydziałów chemicznych uczelni technicznych. Na tle ogólnej ewolucji studiów inżynierskich powraca od dawna dyskutowany problem kształcenia inżynierów chemików o profilu technologicznym. Przyjmuje się, że współc[...]
EN Remarks presented in the paper concern the lectures on fundamentals of chemical technology in the curricula of chemistry students in technical universities. It is commonly accepted now that the chemical technology comprises a large group of industrial processes for manufacturing materials of the def[...]
8
100%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 2 117-119
9
88%
Przemysł Chemiczny
2001 T. 80, nr 11 492-496
10
88%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2013 Vol. 58, nr 1 143--146
EN The evaluation of rapeseed oil production technology of reduced macronutrients content was executed on the specially made experimental production line. The scope of the study included the process of rape seed pressing and oil refining. Performance screw press FARMET DUO, level of oil yield and the i[...]
11
75%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1218-1221
12
75%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1331-1334
13
75%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1337-1339
14
75%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1340-1341
15
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN In recent decades, a combination of separation and reaction inside a single unit has become more and more popular. It has been recognised by the chemical process industries for having favourable economics of carrying out reaction simultaneously with separation for certain classes of reacting systems[...]
16
75%
Przemysł Chemiczny
17
75%
Szkło i Ceramika
18
75%
Chemik
19
75%
Archiwum Ochrony Środowiska
20
75%
Chemik
1999 Nr 2 41-44
PL W artykule zanalizowano istniejące metody wykorzystywane do kwalifikowania technologii i procesów jako szkodliwych lub bezpiecznych ekologicznie. Omówiono 0-cenę Oddziaływania na Środowisko-zyskującą status nakazu prawnego i Analizę Cyklu Życiowego -obejmującą wpływ produktu na środowisko. Pokazano [...]
EN In the paper. the exiting methods used for qualifying technologies and processes. as ecologically hannful or safe. arc analysed. There are discussed: Environmental Impact Assessment gaining a status of legal order, and Ljfe-Cycle-Analysis including environmental product impact. The criteria used for[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last