Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 180
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  charakterystyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2000 T. 21, z. 4 753-768
PL Badania eksperymentalne wykazały, że zasadniczy wpływ na charakterystykę sondy elektrostatycznej do pomiaru strumienia objętości fazy ciekłej w ośrodku dwufazowym mają krople odrzucane od strony napływu czynnika, tzn. powierzchni czołowej sondy. Charakterystyka sondy została uogólniona dla kropli o [...]
EN An electrostatic probe for measurement of liquid phase volume flow rate in two-phase flow of the droplet pattern has been developed. The probe has the form of metal sphere maintained at an electric potential. The droplets detaching from the probe are carrying electric charge. The electric current fl[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2005 z. 153 141-145
EN The gas pressure and the gas temperature are commonly used for characterizing the vacuum environment. These macroscopic parameters were transferred to vacuum science and technology from classical thermodynamics. The aim of the paper is to show the statistical aspects of the most important phenomena [...]
3
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2012 nr 12 32-35
4
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W pracy przedstawiono budowę nowej postaci konstrukcyjnej metalowego sprzęgła o dużej podatności skrętnej oraz opis stanowiska badawczego i metodykę wyznaczania jego charakterystyk dynamicznych. Zaprezentowano także uzyskane wyniki badań, pozwalające na wyznaczenie wymienionych charakterystyk.
EN A recently developed construction of a coupling made of metal, high-susceptible to torsion as well as a description of a test stand and a methodology of determination of dynamic characteristics have been presented in the paper. The results achieved in the course of research allowing the above mentio[...]
5
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wyniki badań uogólnionej charakterystyki przepływowej zaworu o średnicy króćca i gniazda 25 mm. Znajomość tej charakterystyki jest niezbędna przy doborze lub projekcie kształtu grzybka, w celu uzyskania odpowiedniej, np. liniowej zależności między strumieniem płynu a stopniem otwarcia.[...]
EN Experimental results of the generalised flow characteristic of a valve with socket and connection terminal diameters of 25 mm are presented. The characteristics is indispensable for a selection or design of the mushroom shape to ensure respective (e.g. linear) relationship between the flow of a flui[...]
6
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2009 nr 6 42-43
7
80%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 5 279-281
PL Przedstawiono charakterystykę gospodarki odpadami komunalnymi, przemysłowymi, innymi niż komunalne (fosfogipsy, popioły) oraz niebezpiecznymi.
EN The characteristics of municipal, industrial, other than municipal (just like phosphogipsum or ashes) waste together with hazardous waste has been presented.
8
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono problem wyznaczania udziałów poszczególnych klas ziarnowych w strumieniu materiału na podstawie parametrów teksturowych, bez konieczności dokonywania pełnej segmentacji obrazu z wyodrębnianiem granic poszczególnych ziaren. Podstawą obliczeń są wzorcowe parametry teksturowe ([...]
EN The paper presents a problem of determining fractions of individual grain-size categories in a mass flow on the basis of texture parameters without any need for making a complete segmentation image including separation of individual grains. The standard texture parameters (e.g. autocorrelation funct[...]
9
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 6 314-316
PL Scharakteryzowano właściwości geotechniczne górniczej skały płonnej oraz przedstawiono sposób inżynierskiego podejścia do makroskopowej oceny tych właściwości. Podano możliwości jej praktycznego wykorzystania.
EN Geotechnical properties of waste rock are characterized and an engineering method of macroscopic evaluation of these properties is suggested.
10
80%
Przegląd Budowlany
EN Sheet metal and sheet metal articles characteristic. Sheet metal application in building industry. Coated sheet metal maintenance. Expert's sheet metal diagnostic.
11
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The correct estimation of the shear strength of the peat subsoil is one of the major aspects of assessing risk of landslip in blanket peat areas. Due to the fibrous structure of the peat, its behaviour during shear is somewhat different from that of mineral soils (e.g. soft clays) and it has been fo[...]
12
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2015 nr 5 70--71, 74
13
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2005 z. 153 177-180
EN Very high hardness and broad optical window from UV up to IR make the diamond attractive for many applications. In this work the Raman spectroscopy was used to determine the quality of polycristalline diamond films obtained by Hot Filament Chemical Vapor Deposition Method. Lower contain of amorphous[...]
14
80%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2001 nr 9 33--36
15
80%
Izolacje
2019 R. 24, nr 4 82--87
PL Artykuł jest poświęcony badaniom doświadczalnym nad tynkami wewnętrznymi. Rozpoczyna się charakterystyką techniczną tynków zewnętrznych, w ramach której zostają omówione tynki cementowo-wapienne, tynki gipsowe oraz tynki lekkie (ciepłochłonne). Następnie zostaje opisane stanowisko badawcze wykorzyst[...]
EN The article is devoted to experimental research on internal plasters. It begins with a technical characteristic of external plasters that discusses cement-lime plasters, gypsum plasters and light (heat-absorbing) plasters. Next, the state of research is described that is used in the experiment and t[...]
16
80%
Przegląd Spawalnictwa
17
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2005 nr 11 24-29
18
80%
Logistyka
PL W badaniach zawieszeń pojazdów samochodowych powszechnie wykorzystuje się uproszczone modele ich dynamiki, często ograniczone co do ilości stopni swobody i zakresu możliwych zastosowań. Uproszczenia dotyczą także braku uwzględnienia kinematyki zawieszeń i prowadzą w efekcie do korzystania w modelach[...]
EN Simplified models of vehicle dynamics are often used to investigate behavior of car's ride dynamics. They have limited degrees of freedom and area of usability. The kinematics of suspension is often omitted in such a models. Due to this fact it is necessary to use wheel rate of spring in place of su[...]
19
80%
Przegląd Spawalnictwa
20
70%
Materiały Budowlane
2010 nr 7 78-79
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last