Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  channel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2003 Vol. 41 nr 2 365-381
PL Cienkościenne słupy o otwartym przekroju poprzecznym są efektywnymi elementami konstrukcjami (z uwzględnieniem stateczności globalnej). Bardziej wydajne wagowo słupy o ścianach płaskich mają niższą sztywność na wyboczenie lokalne. Użycie kompozytów i materiałów wielowarstwowych jest jedną z perspekt[...]
EN Thin-walled open cross-section bars are effective structural members (with respect to overall stability). But the weight efficiency of bars with flat walls is constrained by their low stiffness in local buckling. The use of composites and multi-layer materials is one of perspective ways to overcome [...]
2
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN A mathematical model is developed to investigate the electromagnetic induction heating in a continuous casting tundish with the double-loop inductor. Maxwell’s equations are solved using finite element method to obtain the magnetic flux density, electromagnetic force, and Joule heating. Results show[...]
3
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
2018 Vol. 12, no 2 298--306
EN Selection of distribution channel type is an important decision of every manufacturing company and also for production engineering. Appropriate choice of distribution channel can save considerable costs while maintaining a high level of customer service. Determination of an appropriate strategy for [...]
4
88%
Geological Quarterly
2017 Vol. 61, No. 1 106--123
EN 3D seismic data and wireline logs from thirteen boreholes were used to establish a sequence stratigraphic analysis of Miocene depositional systems of the Otu Field in the onshore area of the Niger Delta. The subsurface facies of the field revealed three sequences that are bounded by four sequence bo[...]
5
88%
Logistics and Transport
EN The purpose of this article is to analyze distribution logistics on the example of a selected meat processing establishment, as well as to assess existing distribution channels according to criteria determining the usability, efficiency and nature of the channel. Based on the research and analysis ([...]
6
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy przedstawiono ogólną koncepcję zarządzania produktami hutniczymi w odniesieniu do rynków zagranicznych. Określono sposoby budowy kanałów dystrybucji na rynkach zewnętrznych oparte na produktach Huty Batory, jednego z kluczowych europejskich producentów rur bezszwowych o średnicach od O 219 m[...]
EN In the work is presented general idea of steel products managing in relation to foreign markets. There are determined methods of construction of distribution channels on external markets in case of metallurgical products of Huta Batory, one of the key European seamless steel pipes producers in sizes[...]
7
75%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2009 nr 3 151-157
PL Obliczenie wielkości transportu osadów w rejonie wejścia do planowanego nowego basenu portowego, określenie kubatur przewidywanego średniorocznego zapiaszczania nowego odcinka toru podejściowego oraz ocena wpływu projektowanych falochronów na sąsiadujący z nim brzeg morski.
EN Calculations of sediment transport in the area of port entrance, determination of mean annual silting-up rates of the new approach channel and an assessment of 1he influence of planned breakwaters on the adjacent shore segments.
8
75%
Nukleonika
EN Both theoretical models and pharmacological dissection suggest that Cs+ influx to arabidopsis root cells occurs through voltage-insensitive cation channels (VICCs), encoded by members of the AtCNGC and AtGLR gene families, and 'high-affinity' K+/H+ symporters (KUPs), encoded by members of the AtKUP/[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2016 nr 47 (119) 98--105
EN This publication describes the factors governing the development of containerization in Szczecin and Świnoujście Seaports Authority, together with their organizational infrastructure and economy. These factors include port access to transportation facilities, which has a major influence on economic [...]
10
75%
Computational Methods in Science and Technology
2017 Vol. 23, No. 3 219--231
EN The behaviour of polymer solutions in highly confined geometries remains a subject of interest in rheology and fluid dynamics. In this paper, we investigate how well the classical hydrodynamic description based on the Navier-Stokes equations, Fourier’s Law and Fick’s Law describes the flow of a high[...]
11
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2018 Nr 1 40--41
PL W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowywanym we współpracy z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, zrzeszoną w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Technik Bezwykopowych, prezentujemy zakres tematyki, jaka została przedstawiona w 33. numerze czasopisma „Trenchless Internationa[...]
12
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2017 Nr 6 56--59
PL W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowywanym we współpracy z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, zrzeszoną w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Technik Bezwykopowych, prezentujemy zakres tematyki, jaka została przedstawiona w 33. numerze czasopisma „Trenchless Internationa[...]
13
75%
Inżynieria Bezwykopowa
2005 nr 3 26-28
PL Dobór właściwego materiału musi się opierać na pełnej wiedzy odnośnie do obciążeń mechanicznych lub chemicznych. W sytuacjach nietypowych może być konieczne wykonanie dodatkowych prób laboratoryjnych w celu potwierdzenia żądanej odporności. Dla różnych grup materiałów krytyczne i decydujące o możliw[...]
14
63%
Acta Mechanica et Automatica
PL Przedmiotem opracowania jest aplikacja metody elementów brzegowych do wyznaczania przepływu w prostoosiowych przewodach i kanałach o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego całkowicie wypełnionych cieczą. Laminarny, jednokierunkowy przepływ cieczy lepkiej opisany równaniem Stokesa jest zadowalając[...]
EN The subject of the presented elaboration is the applica- tion of the boundary integral method to calculating of the pressure driven unidirectional flow in pipes and channels of arbitrary shape of the cross-section. The laminar unidirectional flow of viscous fluid described by Stokes equation is a[...]
15
63%
Materiały Budowlane
2016 nr 7 57--61
PL Kanał Bydgoski to unikatowy w skali europejskiej obiekt inżynierski. W 2006 r. został wpisany do rejestru zabytków. W okresie międzywojennym kanał był uważany za najpiękniejszą i najsprawniejszą drogę wodną II Rzeczypospolitej. Rozwój Bydgoszczy w XVIII w. i na początku XIX w. mocno wiąże się z tym [...]
EN The Bydgoszcz Channel is an unique engineering structure in Europe. It was entered in the register of monuments in 2006. The Bydgoszcz Chanel in the interwar period was regarded as the most beautiful and the most efficient waterway on the territory of the Second Polish Republic. Development of Bydgo[...]
16
63%
Agricultural Engineering
2016 Vol. 20, No. 1 119--125
PL Celem pracy było poznanie preferencji konsumentów z terenu województwa małopolskiego jako podstawowego czynnika rozwoju i funkcjonowania kanałów dystrybucji produktów ekologicznych. Obserwujemy szybki rozwój rynku produktów ekologicznych, jak też rosnące wymagania społeczeństwa co do jakości i formy[...]
EN The objective of the paper was to know preferences of consumers from Małopolskie Voivodeship as a fundamental factor of growth and functioning of distribution channels of organic products. A fast development of the organic products market as well as growing requirements of the society with regard to[...]
17
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2011 Nr 4 76-80
PL W Polsce występuje znaczna liczba podziemnych kanałów, kolektorów i ejektorów, które w wyniku wprowadzania nowych technologii wykonywania sieci infrastruktury podziemnej zostały wyłączone ze swoich funkcji. Obiekty te, nierzadko zapomniane, niszczeją. Niektóre z nich stanowią bardzo ciekawe formy ar[...]
18
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2019 Nr 5 (137) 15--21
PL Strategia wielokanałowa, która zapewnia konsumentom ciągłe doświadczenie zakupowe i zapewnia pełną integrację różnych kanałów (fizyczny sklep, sklep internetowy, aplikacja mobilna, media społecznościowe itp.) jest istotnym czynnikiem tureckiego sektora odzieżowego. Należy podkreślić, że strategia wi[...]
EN Nowadays, the gradually worsening working life and living conditions of Turkey are channeling consumers towards simple and pointless purchasing experiences. Therefore, the omni-channel strategy, which presents a continuous purchasing experience to consumers and provides full integration of different[...]
19
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2016 Nr 1 32--36
PL W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowanym razem z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, prezentujemy zakres tematyki, jaka została przedstawiona w czwartym numerze magazynu „Trenchless International” w 2015 r.
EN In the cycle on Trenchless technologies on six continents being prepared together with the Polish Foundation for Trenchless Technology, we present the range of subjects presented in the fourth issue of the Trenchless International magazine in 2015.
20
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2014 Nr 2 46--49
PL W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach wraz z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych przedstawiamy zarys problematyki pierwszego w 2014 r. numeru czasopisma „Trenchless International”.
EN In the series of articles entitles "Trenchless technologies on six continents" we and the Polish Foundation of Trenchless Technology are discussing the contents of the first 2014 issue of "Trenchless International" magazine.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last