Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chain wheel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1207-1210
PL W pracy przedstawiono wyniki porównawczych badań zużycia strefy współpracy gniazda koła łańcuchowego i łańcucha pod wpływem działania samego ścierniwa kwarcowego oraz skojarzonego działania ścierniwa kwarcowego i zewnętrznej siły dynamicznej. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono większ[...]
EN This paper presents the results of comparative tests of the wear in the area of mating between a chain wheel seat and a chain, resulting from the action of the quartz abrasive alone and the combined action of the quartz abrasive and an external dynamic force. On the basis of the measurements, it has[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1211-1214
PL W pracy przedstawiono rezultaty badań wpływu temperatury hartowania izotermicznego na właściwości mechaniczne 4 rodzajów stopowych żeliw ADI zawierających Ni, Mn, Mo i Cu. W pracy, na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że wraz ze zwiększeniem temperatury hartowania izotermicznego zmnie[...]
EN The paper presents results of the studies on the impact of the austempering temperature on mechanical properties of ADIs containing Ni, Mn, Mo, Cu. Based on the measurements, it has been found that along with an increase in the austempering temperature the mechanical strength of castings and the har[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1215-1218
PL W pracy przedstawiono wyniki porównawczych badań zużycia stref współpracy koła łańcuchowego ze stali 34CrNiMo z łańcuchem pod wpływem działania ścierniwa kwarcowego oraz skojarzonego działania ścierniwa kwarcowego i czynnika korozyjnego - wody. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono więk[...]
EN The paper presents results of comparative tests of the wear in the areas of mating between a chain wheel made of 34CrNiMo steel and a chain, resulting from the combined action of the quartz abrasive and corrosive agent (water). On the basis of the measurements, it has been found that the values of t[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1219-1221
PL W pracy przedstawiono rezultaty badań zużyciowych kół łańcuchowych wytworzonych ze staliwa GS42CrMo-4. Badane koła łańcuchowe stosowane w zespołach napędowych przenośników zgrzebłowych były poddane testom zużyciowym w obecności ścierniwa kwarcowego odtwarzającym rzeczywiste warunki pracy przenośnikó[...]
EN The paper presents results of the wear tests of chain wheels made of GS42CrMo-4 cast steel. The chain wheels tested are used in drive units of armoured face conveyors. They were subjected to wear tests in the presence of quartz abrasive. These tests reproduced the actual operating conditions of the [...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1222-1224
PL W pracy przedstawiono rezultaty badań wpływu kulowania na odporność na zużycie ścierne kół łańcuchowych przenośników zgrzebłowych ze stali 34CrNiMo. Badane koła łańcuchowe były poddane testom zużyciowym w obecności ścierniwa kwarcowego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono zmniejszenie zużyci[...]
EN The paper presents results of the studies on the impact of shot peening on the abrasive wear of the chain wheels made of 34CrNiMo steel which are used in armoured face conveyors. The chain wheels were subjected to wear tests in the presence of quartz abrasive. Based on the results obtained, a reduct[...]
6
84%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2006 Nr 3-4 38-46
7
84%
Transport Problems
2017 T. 12, z. 3 71--82
EN The main objective of the study was to demonstrate the possibility of replacing the materials of domestic and foreign production currently used for chain drums with alternative materials. ADIs were selected as materials that may replace the cast steels used so far. L35GSM cast steel, commonly used f[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last