Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chłodziwa polimerowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy przedstawiono rezultaty badań charakterystyk chłodzenia wybranych chłodziw polimerowych. Badania przeprowadzono zgodnie z normą ISO 9950 za pomocą urządzenia Quenchotest wyprodukowanego przez The Swedish Institute of Production Engineering Research. Stwierdzono przydatność urządzenia Quencho[...]
EN In this work the results of investigations of cooling properties of the selected polymer quenchants are presented. The method applied conforms to ISO 9950 while the tests were executed using the Quenchotest apparatus made by The Swedish Institute of Production Engineering Research. Suitability of th[...]
2
88%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 56 193-198
PL W opracowaniu przedstawiono wpływ ulepszania cieplnego na strukturę oraz własności mechaniczne prętów walcowanych na gorąco. Analiza przeprowadzona została na podstawie wstępnej symulacji komputerowej oraz badań na próbkach pobranych z prętów ulepszanych cieplnie, hartowanych w chłodziwie polimerowy[...]
EN The paper presents the influence of quenched and tempering onto the mechanical properties and structure of the hot rolling bars. The article contains the comparison of computer simulation and real mechanical testing onto samples taken from hot rolling bars after heat treatment the polymer quenching [...]
3
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki cieplnej, przeprowadzonej z zastosowaniem chłodziw polimerowych, na twardość i strukturę prętów walcowanych na gorąco. Uzyskane wyniki i analizy były podstawą określenia warunków inwestycji i wdrożenia technologii obróbki cieplnej elementów wielko[...]
EN In the article the effect of heat treatment carried out with application of polymer coolants, on hardness and structure of hot-rolled bars has been reported. Obtained results and analysis’s were the basis for determination of investment conditions and implementation of heat treatment process of larg[...]
4
51%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2016 nr 7-8 34--40
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zdolności chłodzącej wodnych roztworów polimerowych Polihartex. Zakres stężeń glikolu polialkilenowego wynosił 5-30% objętościowych. Wyniki pomiarów szybkości chłodzenia uzyskane za pomocą urządzenia ivf SmartQuench pozwoliły obliczyć zależności współczynnika przej[...]
EN The results of the research on the quenching ability of the water polymer solutions Polihartex are presented in the paper. The polyalkylene glycol solutions were in the range of 5-30 vol.%. The results of the quenching rate measurements using the ivf Smart Quench device were applied for the calculat[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last