Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  certyfikat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
2
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 12 58-61
PL Słowo "jakość" napotykamy dziś na każdym kroku - od reklam w mediach do etykiet na produktach. Oczywiście, nie wszyscy piewcy hymnów pochwalnych na jej temat mogą w rzeczywistości pochwalić się znaczną poprawą jakości oferowanych wyrobów czy świadczonych usług. Jednak faktycznie cała burza wokół jak[...]
3
100%
Problemy Jakości
PL Modelowy przebieg wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością począwszy od analizy i inwentaryzacji istniejących procesów i procedur, poprzez zaprojektowanie i wprowadzenie nowego systemu, aż po fazę certyfikacji.
4
100%
Przegląd Komunalny
2015 nr 11 30--31
PL Nowa ustawa z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (DzU z 2015 r. poz. 881) wprowadziła zmodyfikowany system nadzoru nad działaniami związanymi z substancjami kontrolowanymi. Nadzór ten ma charakter uprzedni i polega na obow[...]
5
100%
Problemy Jakości
PL Przesłanie Prezesa Zarządu. Mam zaszczyt przedstawić Państwu Firmę, którą zarządzam - Dolnośląskie Zakłady Wyrobów Papierowych "DOLPAKART" S.A., która dzięki 45-letniej tradycji i nabytemu doświadczeniu uplasowała się w czołówce polskich producentów tektury falistej i opakowań. Produkty naszej Firmy[...]
6
100%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 6 20--23
PL W artykule zostały omówione zasady certyfikacji wprowadzanych wyrobów budowlanych na rynku krajowym. Wytłumaczono, w jaki sposób działa system ocen i weryfikacji stałości ich właściwości.
7
100%
Przegląd Komunalny
2017 nr 11 78--80
PL Gdynia, jako pierwsze miasto w naszej części Europy, otrzymała certyfikat miasta inteligentnego według normy ISO 37120. To potwierdzenie faktu, że w mieście tym stale monitorowana jest jakość życia, a inteligentne technologie wspierają ten proces.
8
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 532--535, CD
PL W referacie przedstawiono podstawowe akty prawne (normy, dyrektywy, regulaminy EKG ONZ), które regulują zasady – warunki badań wyrobów przed wprowadzeniem ich do obrotu towarowego. Omówiono system certyfikacji wyrobów i usług w krajach Unii Europejskiej oraz zasady certyfikacji wyrobów w Polsce. Zam[...]
EN In the paper basic legal acts (norms, directives, UNECE regulations) are presented. Legal rules of tests and certifications in so called voluntary and regulated – mandatory areas are discussed. Also procedures of conformity assessment according to “module approach” are characterized. Procedures for [...]
9
100%
Przegląd Komunalny
2018 nr 2 71--73
PL Kielce to pierwsze polskie miasto, które poddało się wnikliwemu badaniu i uzyskało najwyższy, platynowy certyfikat zgodności z normą ISO 37120 „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”. Jest on przyznawany przez World Council on City Data z siedzibą w Toronto.
10
100%
Problemy Jakości
2005 R. 37, nr 9 43--45
PL Pierwszy certyfikat zarządzania jakością dla urzędu skarbowego.
11
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Przynajmniej połowa maszyn rolniczych przedstawionych do badań certyfikacyjnych na znak bezpieczeństwa 'B' w Laboratorium Badawczym Maszyn Rolniczych PIMR wykazuje niezgodności z obowiązującymi wymaganiami. W artykule omówiono najczęściej występujące wady maszyn oraz wskazano zagrożenia, jakie mogą [...]
EN Nearly a half of the agricultural machines presented to the certification tests for a safety mark 'B' in the Testing Laboratory of Agricultural Machines in PIMR shows discrepances with the compulsory requirements. The most frequently occuring defects of the machines and the hazards, which they may c[...]
12
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W opracowaniu przedstawiono zasady związane z badaniami i certyfikacją maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie i przemyśle spożywczym zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w Polsce. Przyjęty system oceny zgodności umożliwia integrację z wymaganiami UE planowaną od 01.01.2003 r.
EN In the paper th basic rules connected with tsting and cetification of agricultural machines and products used in food industry according to the rules being in force in Poland are described. The described system of conformity gives possibility of integration adjustment with EU requirements in the pla[...]
13
100%
Logistyka
2003 Nr 2 77-77
PL Od kilku lat działa Europejska Rada ds. Certyfikacji w Logistyce ECBL. Jest to organizacja z siedzibą w Brukseli, działająca w oparciu o prawo belgijskie. Pozostaje ona w ścisłym związku z Europejskim Towarzystwem Logistycznym. W oparciu o standardy kompetencyjne określone przez ELA, ECBL koordynuje[...]
14
88%
Czysta Energia
2009 Nr 10 16-18
15
88%
Problemy Jakości
16
88%
Przegląd Komunalny
2006 nr 7 35-39
PL Gospodarka odpadami jest jednym z najbardziej obwarowanych przepisami działów gospodarki w Europie. Głównym tego powodem jest fakt, że zabezpieczenie środowiska i utrzymanie wysokiego komfortu życia jest bezpośrednio związane z prawidłową gospodarką odpadami. Odpowiedzialność za to przejmują zakłady[...]
17
88%
Biuletyn Instytutu Odlewnictwa
18
88%
Problemy Jakości
PL Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w roku 1998 w obszarze zarządzania jkością w Niemczech i w Polsce. Badania miały dać odpowiedź na pytanie czy firmy scertyfikowane wg wymagań wybranej normy ISO serii 9000 są zainteresowane doskonaleniem systemu jakości. Uzyskanie certyfikatu według wybrane[...]
19
88%
Świat Szkła
2017 R. 22, nr 5 22--25
20
88%
Budownictwo i Prawo
2001 R. 5, nr 1 23--26
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last