Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  certyfication
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Certyfikacja wyrobów jest to działanie strony trzeciej, prowadzące do pisemnego potwierdzenia, z wykorzystaniem odpowiednich procedur, że wyrób jest zgodny z wymaganiami określonych norm lub innych dokumentów normatywnych. Omówiono proces certyfikacji urządzeń srk zgodnie z uwarunkowaniami krajowymi[...]
EN Product certification is a third-party action, leading to the written confirmation, using the appropriate procedures, that the product complies with the requirements of standards or other normative documents. Discussed the certification process of traffic control devices in accordance with national [...]
2
86%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
3
86%
Informacja Instal
1998 Nr 4 (170) 13-15, 21
4
86%
Ochrona przed Korozją
2019 nr 8 269--273
PL Technologia ochrony katodowej metalowych obiektów kontaktujących się ze środowiskami elektrolitycznymi wymaga specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej osób, które ją realizują w praktyce. Przedstawiono rozwój technologii ochrony katodowej, postępy w normalizacji i certyfikacji oraz nową no[...]
EN Cathodic protection technology of metallic objects in electrolytic environments requires specialist theoretical and practical knowledge of people who implement it in practice. The development of cathodic protection technology, progress in standardization and certification as well as a new internatio[...]
5
72%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL Wyraz "akredytacja" zawiera łaciński termin "credere" co oznacza wierzyć, mieć zaufanie, a w słowie tym znajduje się też słowo "dare" - dawać, oferować. Tak więc, akredytacja oznacza dawać zaufanie. Społeczeństwo może mieć zaufanie, że akredytowane jednostki zapewnią świadczenie swoich usług w sposó[...]
6
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 219-223
PL W pracy przedstawione zostało zagadnienie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego z uwzględnieniem obszarów technicznych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu certyfikacji. Zaprezentowano istotę i rozwój systemów zarządzania środowiskowego w Polsce i na świecie oraz omów[...]
EN This paper presents the issue of the certification rules for environmental management systems, taking into account technical areas necessary to the proper conduct of the certification process. The nature and development of environmental management systems in Poland and around the world was presented[...]
7
72%
Przegląd Papierniczy
2003 R. 59, nr 9 542-542
EN This paper presents the European Organisation of Corrugated Board Manufacturer - FEFCO, its goals and activity on European arena. The FEFCO Quality Label certification scheme is also described. On the base of comparative analysis of FEFCO Test Methods with ISO, EN and PN Standards it can be conclude[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last