Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ceramika dentystyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 2 125-126
PL Celem badania była analiza właściwości mechanicznych materiału Cyrkon Lava, który jest stosowany do wytworzenia koron dentystycznych oraz mostów poprzez proces frezowania. Badania dotyczyły procesu trzypunktowego zginania na maszynie wytrzymałościowej Instron 8874 według normy PN-EN 843-1. Przeprowa[...]
EN Aim of this study was to evaluate mechanical properties of Cyrkon Lava material, used in production of dental crowns and bridges in the milling process. Research dealt with the three-point bending in the Instron 8874 testing machine in accordance with the PN-EN 843-1 standard. The research results c[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
2010 Vol. 31, nr 4 1074-1076
PL Warunkiem połączenia pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych, wykonanych z ceramiki krzemionkowej, z materiałem kompozytowym jest rozwinięcie powierzchni ceramiki i jej silanizacja. Metodami standardowo polecanymi do rozwinięcia powierzchni ceramiki są: piaskowanie korundem, trawienie 9,5% kwasem[...]
EN Increasing the ceramic surface area and its silanisation is critical for achieving successful bonding between all-ceramic restorations and composite resin. Standard procedures include sandblasting, etching with 9.5% hydrofluoric acid (HF) or combination of these methods. However, there is an ongoing[...]
3
84%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 2 370--374
PL Przedstawiono wyniki badania zmian składu chemicznego oraz morfologii powierzchni ceramik dentystycznych po zastosowaniu różnych metod jej obróbki. W celu modyfikacji powierzchni ceramiki zastosowano obróbkę strumieniowo- ścierną z użyciem korundu szlachetnego o wielkości ziaren 50 μm, trawienie kwa[...]
EN Microcryst. aluminosilicate and Li disilicate ceramic cylinders (diam. 5 mm) were surface-treated by sandblasting with air-borne Al2O3 (diam. 50 μm or 110 μm), etching with HF (9%) or by combination of both methods, and then studied for chem. compn. of the surface and then for [...]
4
84%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 2 391--395
PL Przedstawiono wyniki badania struktury powierzchni ceramiki krzemianu litu wzmocnionej tlenkiem cyrkonu oraz zmian składu chemicznego jej powierzchni po zastosowaniu obróbki strumieniowo-ściernej korundem szlachetnym o wielkości ziaren 50 μm, trawienia kwasem fluorowodorowym oraz kombinacji tych met[...]
EN ZrO₂-reinforced Li silicate ceramic surface was treated by sandblasting with air-borne 50 μm Al₂O₃ particles, etching with 9% HF, and by combination of both methods. All treatments resulted in increasing bond strength to composite material. Prolonged HF etching did not change significantly surface m[...]
5
84%
Szkło i Ceramika
2017 R. 68, nr 6 11--15
PL Na przestrzeni ostatnich 20 lat nastąpił gwałtowny postęp w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Rozwój ten widoczny jest zarówno w aspekcie poprawy właściwości mechanicznych i estetycznych wprowadzanych materiałów, jak i technologii ich obróbki. Ma to związek z dążeniem do stworzenia uzupełnień p[...]
EN Over the last 20 years there has been a rapid development in dental prosthetics, which can be observed in the improvements in the mechanical and aesthetic properties of the materials introduced, as well as in their processing technology. This improvement can be linked with a desire to create prosthe[...]
6
84%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2010 z. 4 157--162
PL Uzupełnienia protetyczne na podbudowie metalicznej z licowaną ceramiką w obecnej protetyce stomatologicznej są najpopularniejszą i najchętniej wykorzystywaną kombinacją materiałów. Połączenie metal- ceramika zyskało ogromną popularność przy wykonywaniu koron, mostów ze względu nie tylko na walory es[...]
EN Metallic porcelain veneered dental restorations are currently the most commonly chosen type of restoration in the dental profession. The use of ceramics fused to metal has gained wide popularity when choosing a material suitable for making dental crowns and bridges not only for aesthetic reasons, bu[...]
7
84%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 121--126
PL W branży techniki dentystycznej pojawiła się nowa technologia CAD/CAM wykonawstwa pełnoceramicznych koron i mostów. Na rynku materiałów dla techniki dentystycznej dostępnych jest kilkanaście systemów pełnoceramicznych oferujących materiały do wykonania ceramicznej podbudowy i licowania. System Cerco[...]
EN The purpose of thesis is characterizing connection between cercon base materials and covering porcelain and checking which forces (mechanical or chemical) are responsible too linkage materials. At the second part of thesis is described preparation samples of materials to research. Executed observati[...]
8
67%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2016 z. 11 21--26
PL Połączenie podbudowy protetycznej z warstwą porcelany ma znaczący wpływ na jakość uzupełnienia dentystycznego. Rozwój selektywnej laserowej mikro metalurgii proszków, przyczynił się do rozpoczęcia badań tej technologii w dziedzinie techniki dentystycznej. W artykule przedstawiono ocenę wpływu kondyc[...]
EN The foundation prosthetic connection with a layer of porcelain has a significant impact on the quality of the dental supplement. The development of selective laser micro powders metalurgy, has contributed to the start of the examination of this technology in the field of dental technology. The artic[...]
9
67%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2016 Vol. 5, nr 2 99--104
PL Technologia CAD/CAM, obejmująca komputerowe wspomaganie projektowania CAD (Computer-Aided Design) oraz komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM (Computer-Aided Manufacturing), już przeszło dwie dekady jest stosowana w stomatologii odtwórczej. W tym okresie nastąpił znaczny rozwój systemów wspomagając[...]
EN CAD/CAM technology, including computer aided design (CAD) and computer-aided manufacturing (CAM) more than two decades in restorative dentistry is used. Within this period, a significant development of systems has been observed to support the clinical work of a dentist. It is primarily due to the gr[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last