Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 252
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ceramika budowlana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ceramika Budowlana
2
100%
Ceramika Budowlana
3
100%
Ceramika Budowlana
PL Najbardziej lapidarna odpowiedź - bo ceramika, to najlepszy, najtrwalszy i coraz powszechniej akceptowany przez ludzi materiał do budowania. Cenią jej zalety deweloperzy i ich klienci. Wybierają ten materiał indywidualni inwestorzy. Bo dom z ceramiki, to dom na wiele pokoleń.
4
100%
Ceramika Budowlana
2009 nr 1 4-4
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Dach katedry św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, jego kolorystyka i faktura stanowi znakomity przykład charakterystycznego, lokalnego zdobienia średniowiecznych budowli monumentalnych. Jego przywrócenie stanowi element długiego procesu rewaloryzacji rozpoczętego w 1949 r. Badania architektoniczne i li[...]
EN Colour and surface of St. Mary Madeline's church roof in Wroclaw are an excelent example of local decorations of medieval architectural monuments. The restitution of them is an important part of long-lasting process of the church restoration begun in 1949. Researches and frequent discoveries of glaz[...]
6
80%
Ceramika Budowlana
2011 nr 4 4-6
PL Artykuł w przystępny sposób prezentuje walory materiałów ceramicznych, zarówno elementów konstrukcji ścian, jak i stropów. Domy zbudowane w takiej technologii charakteryzuje dobra izolacyjność cieplna, akustyczna, a także wysoka klasa odporności ogniowej.
EN This article in a highly clear manner presents advantages of ceramic materials, structural elements of both walls and ceilings. Houses built in this technology has good thermal insulation, acoustic, and the high fire-resistance class.
7
80%
Ceramika Budowlana
2010 nr 3 17-28
8
80%
Ceramika Budowlana
2010 nr 3 10-12
PL Artykut przedstawia współczesne metody modyfikacji ceramicznych materiałów budowlanych oraz główne kierunki rozwoju tego sektora. Zmiany te spowodowane są głównie stale rosnącymi wymaganiami klientów oraz prawa budowlanego. W artykule przedstawiono kilka przykładów produktów będących owocem wielolet[...]
EN The article presents current methods of ceramic building materials modifications and the main directions of development of this sector. These changes are mainly caused by constantly growing demands of clients and Construction Law. The article presents several examples of products which are results o[...]
9
80%
Ceramika Budowlana
2009 nr 4 15-16
10
80%
Ceramika Budowlana
2011 nr 2 17-19
11
80%
Ceramika Budowlana
2011 nr 1 23-25
PL Artykuł przedstawia współczesne wymagania ochrony cieplnej budynków oraz główne kierunki rozwoju tego sektora. Zmiany te spowodowane są głównie stale rosnącymi kosztami energii oraz wymaganiami prawa budowlanego zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono kilka przykładów cera[...]
EN The article presents current requirements of thermal protection of buildings and the main directions of development of this sector. These changes are mainly caused by steadily rising energy costs and requirements of construction law, both in Poland and the European Union. The article presents severa[...]
12
80%
Ceramika Budowlana
2010 nr 4 15-29
13
80%
Ceramika Budowlana
2010 nr 2 25-27
14
80%
Materiały Ceramiczne
2008 T. 60, nr 4 195-199
PL Referat zawiera wyniki badań laboratoryjnych związanych z oceną możliwości stosowania popiołów dennych do otrzymywania tworzyw autoklawizowanych typu cegły silikatowej. W przeprowadzonych badaniach do otrzymywania omawianych tworzyw, oprócz tradycyjnych surowców w postaci naturalnego piasku kwarcowe[...]
EN The paper presents results of investigations on possible utilisation of bottom ashes in the production of sand-lime bricks. Bottom ashes from combustion of both hard and brown coal were used in experiments together with traditional raw materials i.e. quartz sand and burnt lime. The bottom ashes were[...]
15
80%
Ceramika Budowlana
PL Drugi z artykułów dotyczących wykonywania izolacji wtórnych ma na celu wskazanie błędów popełnianych na wszystkich etapach procesu. Ich gradacja jest związana zarówno z kolejnością występowania, jak i konsekwencjami, jakie za sobą niosą. Znaczna liczba uchybień, jakie zostały zaobserwowane przez aut[...]
16
80%
Ceramika Budowlana
17
80%
Ceramika Budowlana i Silikaty
18
80%
Ceramika Budowlana
PL W numerze (1/2006 "CB") przedstawiono fotoreportaż pokazujący proces produkcyjny cegły ceramicznej. Proces badania cegły rozpoczyna się już w fazie wydobycia surowców takich jak: glina, czy piasek następnie mocno upraszczając całą technologię po przygotowaniu mieszanki następuje proces formowania, s[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
1998 z. 120(32) 105-113
PL Praca zawiera wyniki badań iłów neogeńskiej akumulacji jeziornej, zlokalizowanych w rejonie wsi Radostów Dolny na Pogórzu Izerskim. Stwierdzono występowanie tu iłu kaolinitowo-illitowego o naturalnej barwie białej oraz iłu illitowomontmorylonitowego o zabarwieniu czerwonym. Wykazano, że odmiana kaol[...]
EN The paper presents the survey results of Neogene lacustrineaccumulation clay located in the region of Radostów, a small village in Pogórze Izerskie. The occurrence of natural colour kaolinite-illite and red illite-montmorillonite ccclays in the region has been proved. It has also been indicated that[...]
20
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W prezentowanej pracy scharakteryzowano zasoby kopalin ilastych ceramiki budowlanej regionu karpackiego i przedkarpackiego, wskazując na przydatność surowcową poszczególnych odmian kopalin na tle aktualnych uwarunkowań rynkowych. Rosnące wymagania jakościowe względem surowców i wyrobów ceramiki budo[...]
EN The presented paper characterizes resources of silty minerals used in building ceramics of the Carpatian and Pre-Carpatian region, indicating the suitability of particular kinds of minerals for actual market demands. The increasing quality requirements from raw materials and building ceramics produc[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last