Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 199
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cena
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 8 325-328
EN Specification of energy carriers' cost for different variants of heat price rises.
2
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2002 nr 2 38-41
3
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
4
80%
Problemy Rozwoju Budownictwa
5
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Efektywność ekonomiczna skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowniach gazowych pracujących na potrzeby pojedynczych obiektów, jest w znacznym stopniu zależna od cen paliw i energii. Wpływają one nie tylko na wartość wskaźników opłacalności inwestycji, ale również na po[...]
6
80%
Karbo
1998 Nr 8 273-278
PL Dokonano przeglądu metod obniżenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, różniących się pod względem ekonomicznym, a mających zastosowanie w krajowej energetyce.
EN A review of methods describing how to decrease the emission into atmosphere of noxious substances in Polish power engineering was presented.
7
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W ramach projektu przeanalizowano szeregi czasowe cen blach walcowanych na gorąco, blach walcowanych na zimno, blach ocynkowanych ogniowo i blach grubych.
8
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W ostatnich latach zaszły duże zmiany w polityce sprzedaży usług europejskich kolei. Zaczęto . inspirując się rozwiązaniami stosowanymi w lotnictwie . próbować różnicować ceny w przewozach dalekobieżnych, żeby w pełni wykorzystywać wolne miejsca, uzyskując jednocześnie możliwie duże przychody.
9
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2012 nr 2 15--17
10
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 8 22--24
PL Kryterium najniższej ceny można stosować jedynie w przypadku przedmiotów zamówienia publicznego, które są powszechnie dostępne na rynku i mają ustalone standardy jakościowe.
11
80%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2000 nr 8 31--32
12
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2006 R. 23/1 255-263
PL W artykule przedstawiono czynniki kształtujące cenę ropy naftowej w świecie w roku 2005. Przybliżono najważniejsze wydarzenia gospodarcze wpływające na poziom cen oraz ich dynamikę. Podkreślono rolę OPEC oraz znaczenie krajów Bliskiego Wschodu. Określono również wpływ czynników naturalnych na koniun[...]
EN The factors shaping the world's oil price in 2005 are presented in the paper. The most important economic events influencing the level and dynamics of prices are discussed. The role of OPEC and of Middle East countries is defined. The influence of natural factures on fuel market is determined. The p[...]
13
80%
Logistyka
2010 nr 3 CD-CD
PL W dbałości o maksymalizację satysfakcji klienta niezbędne okazują się starania o racjonalizacji procesu logistyki zaopatrzenia ze szczególnym uwzględnieniem kosztów tego procesu. Koszty te wkalkulowane zostaną w wysokość cen, a te w połączeniu z pozostałymi działaniami marketingowymi przedsiębiorstw[...]
EN To maximize customers’ satisfaction it is necessary to rationalise process of delivery logistic, with special attention paid to costs of the process. The costs are calculated in prices and the prices together with other marketing actions of the retailers constitute strengths of the retail outlet. Mo[...]
14
80%
Logistyka
2006 nr 3 18-21
15
80%
Logistyka
2006 nr 5 30-32
16
70%
Problemy Rozwoju Budownictwa
17
70%
Problemy Rozwoju Budownictwa
18
70%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2012 nr 2 15--16
19
61%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2013 R. 21, nr 4 15--24
PL Na podstawie danych z publikacji OECD/IEA dokonano porównania cen oleju napędowego w krajach OECD. W 2011 r. cena oleju napędowego w USD za litr, obliczona z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, wynosiła od 1,02 w USA do 3,53 w Turcji (w Polsce 2,69 USD za litr – trzecie miejsce pod względem wyso[...]
EN The prices of diesel oil were surveyed in OECD countries on the ground of data contained in OECD/IEA publications. In 2011, the price of diesel oil (USD per litre), calculated including purchasing power parity, ranged from 1.02 in the USA, up to 3.53 in Turkey. Poland - at 2.69 USD per litre – took [...]
20
61%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W okresie 1990-2010 wartość zestawu 24 środków mechanizacji rolnictwa w cenach bieżących wzrosła blisko dwudziestotrzykrotnie, podczas gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych około piętnastokrotnie. Ceny poszczególnych maszyn rosły w różnym stopniu. Najbardziej wzrosła cena kombajnu zbożoweg[...]
EN Along the period of 1990-2010 the value of set including 24 farm mechanization means, in running prices, increased almost twenty three times, whereas the price index for raw materials and consumers' services - about fifteen times. The prices of particular machines rose to different extent. The most [...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last