Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cementogrunt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2018 nr 5 68--72
PL Kompozyt cementowo-gruntowy to materiał używany powszechnie w podbudowach dróg publicznych przebiegających również przez tereny leśne, cenne przyrodniczo. Warstwy gruntu stabilizowanego cementem stosuje się jako ulepszone podłoże gruntowe, a kruszywa wzmacniane cementem jako podbudowę zasadniczą. W[...]
2
84%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono innowacyjne w skali polskiej i europejskiej przykłady zastosowania iniekcji strumieniowej w ostatnich latach. Przykłady dotyczą kolumn o średnicy do 5,0 m wykonywanych w celu wzmocnienia gruntu i jego uszczelnienia.
EN This paper presents examples of interesting and innovative applications of jet grouting that have emerged in Poland and Europe in recent years. The examples include using columns with diameters of up to 5 meters improve and seal the ground.
3
59%
Builder
PL W artykule celem autorów jest przybliżenie odbiorcom technologii Deep Soil Mixing Dry, przedstawienie wyników programu badawczego przeprowadzonego na Politechnice Wrocławskiej we współpracy z firmą Menard Polska, a także podanie wskazówek do wykonania podobnych badań w przyszłości oraz projektowania[...]
EN In this article, the authors have focused on making readers familiar with DSM Dry technology, introducing some results of a laboratory test program carried out at Wroclaw University of Science and Technology in cooperation with Menard Poland company, on a larger scale. They also were pleased to give[...]
4
51%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono uaktualnione wytyczne stosowania i projektowania wgłębnego mieszania gruntu na mokro, oparte na polskich doświadczeniach. Szczególną uwagę zwrócono na właściwości i zasady projektowania cementogruntu, które mają podstawowe znaczenie. Wykonawcze aspekty mieszania gruntu uwzględniono tyl[...]
EN Presented are updated recommendations of wet deep soil mixing implementation and design, with reference to Polish practice. Particular attention has been paid to the properties and principles of design of stabilised soil. Aspects related to the execution of soil mixing are only taken into account in[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last