Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 87
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cellular concrete
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 75-79
PL Beton komórkowy może być stosowany do każdego rodzaju ścian w konstrukcjach naziemnych. W artykule przeprowadzono kompleksową ocenę ścian zewnętrznych z betonu komórkowego. Wykazano, że najkorzystniejszym rozwiązaniem są ściany jednowastwowe. Zaletą ścian zewnętrznych jednowarstwowych jest wystarc[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 86-87
PL W artykule poddano charakterystyce beton komórkowy FAELBET. Jedną z najważniejszych cech betonu komórkowego FAELBET jest jego izolacyjnośc cieplna. Jest on ponadto najtańszym materiałem budowlanym.
3
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 3 66-67
PL Przeprowadzono badania betonu komórkowego YTONG. Wykazano, że materiał YTONG jest bardzo odporny na wysokie obciążenia ogniowe i temperaturowe. Wykorzystano go do budowy ogniowych komór badawczych Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, komór ciśnieniowych, pieców oraz kanałów spalin[...]
4
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 9 169-170
5
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 9 162-168
6
88%
Ceramika Budowlana i Silikaty
7
88%
Materiały Budowlane
2001 nr 9 171-173
8
88%
Materiały Budowlane
2001 nr 7 67-69
9
75%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 5 283-285
PL Przeprowadzono pomiary sorpcji wilgoci w temperaturze 20°C przy sześciu wartościach wilgotności względnej powietrza. Pomierzono współczynniki przewodzenia ciepła próbek o różnej wilgotności. Wyznaczono matematyczną zależność współczynnika przewodzenia ciepła od wilgotności względnej powietrza.
EN First, sorptivity tests in 20°C, with six levels of relative air humidity, were conducted. Then thermal conductivity was measured by means of stationary method on samples with various humidity levels. Results of each research stage were used to determine a mathematical dependence of thermal conducti[...]
10
75%
Materiały Budowlane
2004 nr 5 48-49
PL W artykule poddano charakterystyce elementy prefabrykowane z betonu komórkowego. Stwierdzono, że takie cechy jak: dowolne sposoby wykończenia elewacji, przyjemny mikroklimat pomieszczeń, dobra izolacyjność akustyczna i cieplna oraz optymalna odporność ogniowa w połączeniu z krótkim czasem realizacj[...]
11
75%
Materiały Budowlane
2002 nr 4 19-21
12
75%
Materiały Budowlane
2004 nr 6 54-54
PL Płyty dachowe YTONG znajdują zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym i wielorodzinnym, w dużych obiektach handlowych, budownictwie przemysłowym oraz innych budynkach o przeznaczeniu komercyjnym.
13
75%
Izolacje
PL Beton komórkowy w Polsce przeżywa swój renesans, o czym świadczy rozwój firm, stale rosnąca wielkość produkcji i asortyment wytwarzanych z niego wyrobów. Krajowa produkcja w 2000 roku wyniosła 4,85 mln m 3. Jej wielkość zbliża się do rekordowego poziomu 5 mln m3 który osiągnię[...]
14
75%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2016 z. 16 25--30
EN The complex water transport through the matrix and aeration pores in AAC has been analysed in the context of water absorption. The water uptake experiment was performed on the AAC samples with three different apparent densities. The resulting early and late sorptivities for the chosen densities were[...]
15
75%
Izolacje
1998 Nr 9 38-39
PL Zabezpieczanie stali zbrojeniowej specjalnymi środkami antykorozyjnymi jest w autoklawizowanym betonie komórkowym konieczne z uwagi na jego porowatą strukturę. Otulina z betonu komórkowego nie stanowi dostatecznego zabezpieczenia dla prętów zbrojenia. Korozja jest niebezpieczna nie tylko ze względu [...]
16
75%
Materiały Budowlane
2002 nr 4 37-38
17
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 4 44-45
18
63%
Cement Wapno Beton
PL Do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) stosuje się masowo krzemionkowe popioły lotne. Zawartość metali ciężkich w popiołach lotnych jest wyższa niż w surowcach naturalnych, a część metali związana jest z cząstkami popiołów jedynie dzięki adsorpcji, co stwarza niebezpieczeństwo uwaln[...]
EN In the production of autoclaved aerated concrete (AAC) the siliceous fly ash is one of the basic raw materials. The content of heavy metals in fly ash is higher than in natural materials and some metals are bound with fly ash particles only by adsorption. This creates a risk of release of these meta[...]
19
63%
Cement Wapno Beton
PL W pracy zbadano wpływ portlandzkich cementów popiołowych oraz wapiennych i wieloskładnikowych CEM II/A-M(V-LL), a także CEM V/A(S-V) na właściwości autoklawizowanych betonów komórkowych (ABK). Stwierdzono, że wytrzymałość na ściskanie tych betonów produkowanych z cementów portlandzkich popiołowych b[...]
EN In the paper the results of research of the influence of fly ash Portland cement, calcareous as well as blended CEM II/A-M(V-LL) and also CEM V/A(S-V) on the properties of autoclaved aerated concrete were presented. It was found that the compressive strength of AAC produced from fly ash Portland cem[...]
20
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 12 42--44
PL Obecnie w Wielkiej Brytanii elementy z betonu komórkowego spełniają minimalne wymagania dotyczące wytrzymałości na ściskanie, czyli 2,9 N/mm2 oraz minimalnej gęstości 400 kg/m3 określonej zgodnie z EN 772-1. Nowo wprowadzone standardy europejskie pozwalają jednak na niższą wytrzymałość na ściskanie,[...]
EN Currently in the UK, aircrete, also known as Autoclaved Aerated Concrete, masonry units are usually produced with a minimum declared compressive strength of 2,9 N/mm2 (measured to EN 772-1) and a minimum density of 400 kg/m3 . However, newly introduced European Standards allow the use of lower stren[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last