Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cecha mechaniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 10 533-538
PL Omówiono najważniejsze procesy i zjawiska występujące w betonie podczas działania wysokiej temperatury. Przytoczono najważniejsze założenia modelu opisującego cechy mechaniczne ogrzewanego betonu (według PN-EN 1992-1-2). Zwrócono uwagę, że zachowanie się betonu w konstrukcjach żelbetowych narażonych[...]
EN The paper discusses key processes and phenomena occurring in concrete subjected to elevated temperatures. It refers to main pre-requisites of the Eurocode model (EN 1992-1-2) discussing mechanical properties of heated concrete and it discusses the behaviour of concrete in reinforced concrete structu[...]
2
80%
Inżynieria i Budownictwo
2017 R. 73, nr 10 515--519
PL Przewiduje się wydanie drugiej, znowelizowanej edycji eurokodów w 2020 r. Opracowane przez Komitet Techniczny nr 128 PKN i zgłoszone do CEN propozycje znowelizowanych Załączników krajowych do drugiej edycji Eurokodu 3 są rezultatem obszernych badań statystycznych wytrzymałości krajowych wyrobów hutn[...]
EN The second revised edition of eurocodes will be released in 2020. Developed and reported to the CEN by PKN Technical Committee No. 128 proposals of revised National Annexes to the second edition of Eurocode 3 are results of extensive statistical research for tensile strength of domestic steel produc[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last