Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cavitation erosion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Advances in Materials Science
EN The cavitation attack can cause various damages of the material, depending on cavitation intensity. Herein the relationships between cavitation intensity and the changes of microstructure of aluminium-magnesium alloy are presented. Correlation between energy flux density and mass erosion rate is de-[...]
2
100%
Advances in Materials Science
EN In the work, the relationships between cavitation resistance of laser produced alloys and their ability to work hardening were searched for. Considerations were carried out for groups of samples with surface layers featured by one common property, such as brittleness, hardness or uniformity of the l[...]
3
100%
Advances in Materials Science
EN In the work, the dependence of cavitation resistance of laser produced of electrode produced superticial iron alloys on the type of the substrate was investigated. Substrates of tested samples were made of steels 45, 2H13, OH 18N9T and Armco iron. Cavitation assays of the materials with thin surface[...]
4
100%
Advances in Materials Science
EN In this paper some results of cavitation erosion studies of various constructional steels (15GA, 15HN, 45, 2H13) processed superficially by laser beam are pre-sented. The erosion tests were carried out by using the rotation disk facility. Con-stant values of the erosion rate were found for each stag[...]
5
100%
Advances in Materials Science
EN In the paper the investigations of cavitation erosion of 2H13 and 1H18N9T steels superficially remelted by laser beam arepresented. The experiments were carried out at the incubation period of the erosion. Rotating disk facility was used for generation of the cavitation loading. Influence of the par[...]
6
100%
Advances in Materials Science
EN In the paper the investigation of cavitation resistance of Fe-Cr-Mn coating has been shown. This alloy is used in mending of machine elements subjected to cavitation. Chromium nickel stainless steel 0H18N9 was used as the substrate. Clad was tested for three cases: without additional processing, aft[...]
7
80%
Problemy Eksploatacji
2007 nr 4 93-100
PL W pracy sprawdzono skuteczność podwyższania odporności kawitacyjnej stali 2H13 poprzez nagrzewanie i przetapianie powierzchniowe materiału ciągłą wiązką promieniowania lasera CO2. Obróbki dokonywano wzdłuż równoległych ścieżek dla kierunków przesuwu wiązki odpowiadającym kątom 0°, 45° i 90°. Stwierd[...]
EN This research deals with the experimental verification of the effectiveness of the individual laser processing method in increasing the cavitation resistance of 2H13 steel. Erosion resistance of the samples has been improved as the result of material heating by a continuously working CO2 laser beam [...]
8
80%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The Ni-Co based coatings were performed by means of PTA method from Ni-based and Co-based powders. The cavitation erosion resistance of Ni-Co specimens and reference sample in deionized water was determined by the ultrasonic vibration system. The microstructure, as well as mechanism of cavitation er[...]
9
80%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2016 nr 132 3--15
EN Analysis of the cumulative cavitation erosion curvesleads to the inkling that material destruction may be controlled by hardening ab initio, hence one can regards the process runs in hardening regime or may be determined by hardening processes only after some time from the beginning of the erosion, [...]
10
70%
Advances in Materials Science
EN A series of cavitation erosion tests were carried out to investigate the resistance of the TiN coatings to cavitation action. The TiN coatings were deposited at various deposition parameters on austenitic stainless steel, X6CrNiTi18-10, and with various thickness by means of the cathodic arc evapora[...]
11
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2003 Z. 77 57-64
EN This paper deals with the flow model based on the Navier-Stokes computation and the simulation of bubble dynamics in the flow field, solving the Rayeigh-Plesset equation alongflow characteristics. No interaction between bubbles is considered. The initial bubble sizedistribution is based on a precrib[...]
12
61%
Problemy Eksploatacji
2007 nr 4 101-109
PL Przedstawiono uproszczony opis procesu erozji kawitacyjnej. Założono, że energia dostarczona do materiału w wyniku obciążeń kawitacyjnych jest równa sumie energii zużywanej w procesach składowych niszczenia i uwzględniono statystyczną zależność efektywności erozji od obciążenia i parametrów materiał[...]
EN A statistical description of the cavitation erosion process has been presented. The energy delivered to a material due to cavitation loadings was assumed equal to the sum of the energies used in the processes constituting the erosion process. A statistical dependence of the cavitation erosion effect[...]
13
61%
Problemy Eksploatacji
2007 nr 4 167-174
PL W pracy przedstawiono wyniki badań kawitacyjnych powłok TiN, CrN oraz WC/a:C-H osadzonych metodą PVD na stali X6CrNiTi18-10. Uzyskano, że nanokrystaliczne powłoki TiN oraz CrN poprawiły odporność kawitacyjną, natomiast nanokompozytowa powłoka WC/a:C-H spowodowała pogorszenie odporności kawitacyjnej.[...]
EN The results of the cavitation erosion resistance of nanostructure TiN, CrN and WC/a:C-H coatings deposited on X6CrNiTi18-10 stainless steel by means of PVD method are shown. The tests of cavitation resistance were performed in a cavitation tunnel with a barricade system. It was noticed that the depo[...]
14
61%
Archives of Foundry Engineering
EN The machinery and equipment elements operating in a turbulent fluid flow, are exposed to destruction as a result of the impact of the cavitation, corrosion and abrasion processes, among which are hardest to minimize the imploding cavitation bubbles. Repeated cavitation implosions of bubbles give ris[...]
15
61%
Problemy Eksploatacji
2006 nr 1 123-130
PL W pracy przedstawiono badania odporności kawitacyjnej napoin chromowo-manganowych w dwóch przypadkach: bez dodatkowej obróbki powierzchniowej oraz po przetapianiu powierzchni napoiny wiązką lasera CO2 o mocy 1000 W. Stwierdzono, że obróbka laserowa zmniejszała zdolność do umacniania warstwy wierzchn[...]
EN In the work is presented the cavitation erosion test of Fe-Cr-Mn clad in two cases: without laser processing and after melting using 1000 W CO2 laser beam. It was found that laser processing decrease susceptibility to work hardening of the eroded material under cavitation loading and also decrease d[...]
16
61%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2006 nr 118 101-126
EN Stochastic model of cavitation erosion of low plasticity solids was presented. It is a kinetic type model based on the energy conservation law. Mathematical formulation comprised equations for the energy accumulation and release rates. Micro-cracks were assumed to be the main negative source of ener[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 68 211-218
PL Przedstawiono wyniki badań odporności na zużycie kawitacyjne stopów FeAl36 i Feal45, które wykonano na stanowisku pomiarowym typu strumieniowo-uderzeniowego. Stopy te wykazały dobrą odporność na ten typ erozji w porównaniu z innymi materiałami konstrukcyjnymi.
EN The paper presents results of investigation into cavitational erosion resistance of FeAl36 and FeAl45 intermetallic alloys, using the flux-impact measuring device. This intermetallic alloys proved to have good resistance to this type of erosion in comparison with other construction materials.
18
61%
Eksploatacja i Niezawodność
2004 nr 2 32-35
PL W pracy przedstawiono analizę procesów zużycia kawitacyjnego elementów układu przepływowego pomp wirowych jednostopniowych oraz propozycje dotyczące podwyższenia trwałości tych elementów. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane eksploatacyjne poziomych zespołów pompowych niskiego ciśnienia pracujący[...]
EN The paperpresents the analysis of wear cavitationprocess units of a flow system of rotodynamic single-stage pumps and proposals relating to the rise of durability such units. The analysis was based on the service data of horizontal low pressure pumps aggregates working to the water-supply station. T[...]
19
61%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 4 293-303
PL Badano odporność na zużycie kawitacyjne kompozytu odlewanego w postaci siluminu AK7 zbrojonego cząstkami SiC, stopu na bazie związku międzymetalicznego FeAl oraz - dla porównania - materiału tradycyjnego, jakim jest brąz manganowo-aluminiowy BMA 139. Wykonano pomiary ubytków masy w funkcji czasu trw[...]
EN The cavitation erosion of casting silumin (AK7) composite reinforced by SiC particles, FeAl-based intermetallic alloy and, for comparison - conventional material i.e. manganium -aluminium bronze (BMA 139) were investigated. The loss of mass as a function of test duration was measured. The microscopi[...]
20
61%
Eksploatacja i Niezawodność
2014 Vol. 16, no. 4 526--532
PL Praca dotyczy przewidywania kawitacyjnego niszczenia łopatek turbiny Banki-Michela w oparciu o fenomenologiczny symulacyjny model erozji. Badania eksperymentalne prowadzono w elektrowni wodnej w Jezioranach (Polska). Metodyka badań polegała na wyznaczeniu krzywych erozyjnych zużycia łopatek turbiny,[...]
EN Prediction of cavitation erosion performance of the Banki-Michel turbine blades is a domain of the paper. Method based on the phenomenological simulation model has been tested. Experimental research were conducted in hydro power plant in Jeziorany (Poland). Methodology employed consists in determini[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last