Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  castability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 3 1585--1589
EN The paper is a review of the previous investigations concerning the influence of graphite particles both on the casting properties of metal matrix composites (MMCs). The work presents the examination results of casting properties (i.e. castability and shrinkage) of the MMCs with matrices of a select[...]
2
86%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/1 325--330
PL W pracy przedstawiono temperaturę czoła strugi płynącej suspensji kompozytowej na osnowie stopu AlMg10 z cząstkami SiC, wyznaczoną na podstawie pomiarów temperatury we wnęce formy próby spiralnej. Pokazano również kinetykę krzepnięcia podczas przepływu kompozytu.
EN The temperature of the stream front of the flowing composite suspension containing SiC particles dispersed in the AlMg10 alloy matrix was presented in the paper. This temperature was determined on the basis of measuring the temperature in the cavity of the mold used for castability test. The kinetic[...]
3
86%
Kompozyty
2003 R. 3, nr 8 359-362
PL Przedstawiono wyniki badań lejności kompozytów na osnowie stopu AlMg10 zawierających 10, 20 i 30% objętościowo cząstek grafitu. Dokonano pomiaru temperatury termoelementami Ni-NiCr umieszczonymi w odpowiednich odległościach od wlewu głównego we wnęce spiralnej formy. Formę wykonano z masy formierski[...]
EN The results of castability experiments of the AlMg10 alloy matrix composites with 10,20 and 30% vol. Graphite particles were presented in this paper. The Ni-NiCr thermoelements were placed into cavity of sand spiral test mould in the position from the gate. The spiral mould was prepared from O.B.B. [...]
4
86%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 11/1 260--265
PL W pracy przedstawiono wyniki badań lejności kompozytów na osnowie stopu AlMg10 z cząstkami Cgr. Dokonano pomiaru temperatury podczas wypełniania wnęki formy próby spiralnej. Z otrzymanych pomiarów obliczono zmianę udziału fazy stałej w zakresie temperatur krzepnięcia.
EN The article presents the results of castability analysis preformed for AlM10 composite with graphite particles. Temperature measurements during flow of metal in spiral test mould were carried out. Volume fraction of solid phase solidification temperature range was calculated.
5
72%
Archives of Foundry Engineering
EN In work it has been presented results of influence of pouring temperature (Tp) and carbon equivalent (CE) on castability of ductile iron in thin walled castings with wall thickness of 1, 2 and 3 mm, respectively. Analysis was done on ductile iron with carbon equivalent ranging from 4.30 to 5.00 and [...]
6
72%
Archives of Foundry Engineering
EN The presented work discusses the influence of modification of AlSi10Mg alloy on its solidification kinetics during the mould cavity filling. In order to study this influence, the measurements concerning temperature changes of the modified and the non-modified AlSi10Mg alloy have been done at selecte[...]
7
72%
Archives of Foundry Engineering
EN It this work it has been shown that it is possible to produce thin wall ductile iron (TWDI) castings with considerably length using Archimedes spiral with wall thickness of 1, 2 and 3 mm. Inmould technique was used to produce TWDI. It has been estimated castability and metallographic investigations [...]
8
72%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Lejność jest jedną z podstawowych właściwości technologicznych istotnie wpływających na uzyskanie odlewów bez wad. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury odlewania na lejność (wyrażoną długością próby spiralnej) oraz na czas i szybkość przepływu czołówki strugi metalu przez określo[...]
EN The castability is basic technological property that can have an advantageous influence on obtained sound casting. In this work the results of investigation of the influence pouring temperature on the intensity flow of liquid metal in spiral test have been presented. Additionally it has been determi[...]
9
72%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 9 287--292
PL W artykule przedstawiono porównanie własności technologicznych mosiądzu ołowiowego MO59 z grupą mosiądzów bezołowiowych, w których ołów zastąpiono ze względu na jego wysoką toksyczność bizmutem. Głównym celem badań było zbadanie lejności i skrawalności wymienionych stopów. Wskazano wady i zalety now[...]
EN This article shows the investigation of technological properties of leaded and non-leaded brasses with different bismuth content. Authors show advantages and disadvantages of new non-leaded alloys.
10
72%
Archives of Foundry Engineering
EN In the article the fluidity, solidification conditions, microstructure and tensile properties have been studied for the non-modified and modified 226D aluminium silicon alloy. Realized investigations concerned modification of alloy 226D for application as the matrix to carbon fibre reinforcement com[...]
11
72%
Archives of Foundry Engineering
EN The results of castability and structures researches of two nickel base alloys - Ceranium CN and Magnum AN applied on casting of the crowns and dental bridges are presented. Studies were carried out on the alloys cast under the centrifugal force to the moulds made by the lost wax method using produc[...]
12
58%
Rudy i Metale Nieżelazne
2007 R. 52, nr 5 263-269
PL Przeprowadzono analizę możliwości doboru ekologicznego zamiennika ołowiu w mosiądzach armaturowych przy założeniu, że zastąpienie lub ograniczenie ołowiu w nowych stopach, nie może spowodować obniżenia wymagań eksploatacyjnych. Badano wpływ dobranych dodatków stopowych na własności odlewnicze, mecha[...]
EN An analysis was made of a possibility of finding a substitute, which might eliminate lead from brasses used for fillings, with an assumption that the decrease of lead content in the new alloys or its full elimination cannot worsen their functional properties. An effect of selected alloy additives on[...]
13
58%
Rudy i Metale Nieżelazne
2008 R. 53, nr 5 281-286
PL W artykule przeprowadzono analizę możliwości doboru ekologicznego zamiennika ołowiu w brązach ołowiowych przy złożeniu, że zastąpienie lub ograniczenie tego pierwiastka w nowych stopach, nie wpłynie na obniżenie właściwości eksploatacyjnych wyrobów. Określano wpływ dobranych dodatków stopowych na wł[...]
EN The possibility of replacing lead in lead bronzes with an ecological substitute was analysed with an assumption that such substitution or reduction of the content of this element should not deteriorate functional properties of the products. An effect of selected alloy additives on casting, mechanica[...]
14
58%
Kompozyty
2003 R. 3, nr 8 376-379
PL Przedstawiono wyniki badań dylatometrycznych kompozytu typu stop AlSi6Cu/grafit, otrzymanego metodą mieszania i prasowania cząstek grafitu syntetycznego w stanie ciekłostałym. Kompozyt poddano dwom cyklom nagrzewania i chłodzenia z temperatury otoczenia do 415°C. Uzyskane dylatogramy pokazano na rys[...]
EN The work presents the results of dilatometric examination of the AlSi6Cu4/graphite composite obtained by squeeze casting of the mixed matrix alloy and syntethic graphite particles. The composite has been subjected to double cycle of heating from ambient temperature to the temperature of 415°C and su[...]
15
58%
Archives of Foundry Engineering
EN This paper presents the results of measurements of liquid metal fluidity and linear shrinkage of nickel alloy IN-713C in vacuum induction melting furnace Balzers VSG-2. Because of limited volume of the furnace chamber special models for technological trials were fluidity of hypoeutectic silumin, how[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last