Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  carding machine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
PL W pracy przedstawiono rozwiązanie zadania poszukiwania najlepszego kształtu - postaci konstrukcyjnej dennicy bębna głównego zgrzeblarki wałkowej z uwagi na kryterium minimalnej amplitudy ugięcia. Do analiz wykorzystano metodę elementów skończonych (pakiet ANSYS). W wyniku przeprowadzonych obliczeń u[...]
EN The following paper presents the solution to the problem of searching the best shape - structural form of the bottom of the main cylinder of the carding machine with consideration to the criterion of minimal deflection amplitude. The ANSYS package of the Finite Element Method has been used for the a[...]
2
75%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 183--192
PL W pracy przedstawiono rozwiązanie zadania poszukiwania najlepszego kształtu dennicy oraz optymalnych wymiarów bębna głównego zgrzeblarki wałkowej z uwagi na kryterium minimalnej amplitudy ugięcia jego powłoki. Do analiz przygotowano parametryczny model obliczeniowy z wykorzystaniem MES. W wyniku prz[...]
EN The following paper presents the solution to the problem of searching the best shape – structural form of the bottoms and optimal dimensions of the main cylinder of the carding machine with consideration to the criterion of minimal deflection amplitude. The ANSYS package of the Finite Element Method[...]
3
75%
Mechanik
2015 R. 88, nr 7CD 159--168
PL Istotny wpływ na jakość runka wytwarzanego przez zgrzeblarkę wałkową ma kształt i wysokość szczelin między obiciami zgrzeblącymi współpracujących z bębnem głównym zgrzebników i zbieracza oraz miedzy obiciem zbieracza i listwą urządzenia grzebieniowego. W pracy przeprowadzono optymalizację przekroju [...]
EN The shape and height of the gaps between clothings of workers and the doffer cooperating with the main cylinder as well as between the doffer clothing and the doffing blade has a significant impact on the quality of the web made by the roller carding machine. The study included optimization of the b[...]
4
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2006 Nr 1 (55) 83--87
PL Praca przedstawia metodykę analizy mechanicznych urządzeń grzebieniowych do odbierania runka w zgrzeblarkach wałkowych. Zaprezentowano model dyskretny urządzenia grzebieniowego opracowany z zastosowaniem metody elementów skończonych. Wyniki uzyskane z analizy modelu obliczeniowego porównano z wynika[...]
EN The paper presents a methodology for analysing mechanical doffing comb devices which take off the web in carding machines. A discrete model of the doffing device, worked out with the use of the FEM method, is presented. The results of an analysis of the calculation model are compared with the result[...]
5
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy przedstawiono dyskretny model obliczeniowy MES do analizy ugięć powłoki bębna roboczego z uwzględnieniem cech rzeczywistej konstrukcji. Badano wpiyw odchyłek kształtu, grubości ścianki oraz podatności i luzów w połączeniach wzmocnień wewnętrznych z powłoką na ugięcie powłoki bębna. Opracowyw[...]
EN The following paper presents the discrete calculation model FEM used in the analysis of the working cylinder shell deflections with consideration to the real construction features. The influence of shape deviation, the thickness of the wall flexibility and the clearance between internal reinforcemen[...]
6
63%
Archive of Mechanical Engineering
PL W pracy przedstawiono rozwiązanie zadania poszukiwania najlepszego kształtu - postaci konstrukcyjnej dennicy oraz optymalnych wymiarów bębna głównego zgrzeblarki wałkowej z uwagi na kryterium minimalnej amplitudy ugięcia. Do analiz wykorzystano pakiet ANSYS metody elementów skończonych. Rozwiązania [...]
EN The following paper presents the solution to the problem of searching the best shape - structural form of the bottoms and optimal dimensions of the main cylinder of the carding machine with consideration to the criterion of minimal deflection amplitude. The ANSYS package of the Finite Element Method[...]
7
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2015 Nr 6 (114) 159--165
PL Istotny wpływ na jakość runka wytwarzanego przez zgrzeblarkę wałkową ma kształt i wysokość szczelin między obiciami zgrzeblącymi współpracujących z bębnem głównym zgrzebników i zbieracza oraz miedzy obiciem zbieracza i listwą urządzenia grzebieniowego. W pracy przedstawiono metodykę doboru postaci k[...]
EN The quality of web produced by a carding machine is largely influenced by the shape and height of the gaps between card clothings of workers and the doffer cooperating with the main cylinder as well as between the doffer clothing and doffing blade. The following paper describes the methodology of se[...]
8
51%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono rozwiązanie zadania poszukiwania optymalnego kształtu i wymiarów bębna głównego zgrzeblarki wałkowej z punktu widzenia minimalizacji amplitudy ugięcia. Do analiz przygotowano parametryczny, efektywny obliczeniowo, dyskretny model bębna z wykorzystaniem MES. Do jego budowy uż[...]
EN The paper presents a solution to the problem of finding optimal shape and dimensions of the carding machine main cylinder from the point of view of minimizing the amplitude of deflection. With the use of the FEM method, a computationally efficient parametric discreet model of the cylinder was prepar[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last