Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 257
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  car
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Machine Dynamics Research
EN The article presents the dynamic method of research of friction process in the car clutch equipped in torsional vibration damper. The research stand works in reversed way, the clutch works as a brake. The transitional process, which is the topic of the elaboration, has been described mathematically [...]
2
100%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 5 37-41
PL W artykule zaprezentowano wyniki prac prowadzonych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz MELEX A&D Tyszkiewicz Sp. J., mających na celu opracowanie konstrukcji oraz wdrożenie do produkcji seryjnej nowoczesnych, lekkich użytkowych pojazdów z napędami elektrycznymi.
3
100%
Recykling
2003 nr 2 24-24
PL Recykling samochodów stał się w ostatnich latach jednym z podstawowych problemów na świecie. Wraki samochodowe stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wzrastająca liczba pojazdów implikuje powstanie systemów zapewniających recyklig części samochodowych. Rocznie w Unii Europejskiej produkuje [...]
4
100%
Recykling
2003 nr 7-8 14-14
PL Stare samochody i powypadkowe wraki do niedawna stanowiły przedmiot zainteresowania jedynie ze względu na części, które można z nich pozyskać. Wykorzystanie używanych podzespołów znacznie obniżało koszty napraw. Niestety, samochód wycofany z eksploatacji daje nie tylko możliwość pozyskania części, l[...]
5
100%
Recykling
2007 nr 5 26-27
PL Nasz kraj w bardzo wysokim tempie nadrabia zaległości w rozwoju motoryzacji. Z miesiąca na miesiąc rośnie ilość samochodów poruszających się po naszych drogach. Gdy w Europie w marcu łączna sprzedaż samochodów spadła o 0,3%, to u nas w kraju wzrosła o 24,5% (w stosunku do I kwartału 2006 r.).
6
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2000 nr 4 27-28
7
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2014 R. 15, nr 6 195-198
PL W artykule opisano problematykę fałszowania przez producentów wartości zużycia paliwa przez silniki samochodów osobowych. Na podstawie badań symulacyjnych charakterystyk uniwersalnych silników samochodów osobowych wykazano na ile podawane dane odnośnie do zużycia paliwa są niezgodne z podawanymi prz[...]
8
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono krótkie omówienie zagadnień związanych ze stanem obecnym i tendencjami rozwojowymi w dziedzinie mechatroniki pojazdów samochodowych.
EN The paper provides a short overview of the present stases and development trends the mechatronics automotive systems.
9
100%
Recykling
2003 nr 9 22-23
PL Typowy przebieg procesu recyklingu samochodów w stacjach demontażu samochodów (SDS) wyznaczony jest przez szereg czynników funkcjonalnych i wymogów organizacyjnych. Demontaż wiąże się z czynnościami o charakterze obligatoryjnym, np. z osuszaniem pojazdów, usuwaniem elementów niebezpiecznych – gaśnic[...]
10
100%
Recykling
2003 nr 11 24-25
PL Rozwojowi gospodarczemu, a w szczególności lawinowemu wzrostowi ilości odpadów, towarzyszy rosnące zainteresowanie problematyką recyklingu – działaniami rozumianymi jako odzysk, zwrot materiałów do powtórnego przetworzenia lub ich neutralizacja. Znaczenie recyklingu wynika m.in. z potrzeby ochrony ś[...]
11
88%
Logistics and Transport
EN Costs for tolling a motorway in Poland should take into account not only profits of owners and managers, but also difficulties and losses incurred by road users. Lack of smoothness of travel as well as high tolls do not have a positive impact on the country's economic development. The nervousness an[...]
12
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 3 240-243
PL W pracy przedstawiono opis zdalnie sterowanego modelu samochodu ciężarowego, który przystosowano do badań dynamiki ruchu. Konstrukcja pojazdu odzwierciedla wszystkie ważniejsze zespoły układu przeniesienia napędu, zawieszeń i układu kierowniczego. Dzięki odpowiedniej budowie można ustalać położenie [...]
EN A remote controlled model of a car is described in the paper. The model can be used to preliminary simulating investigations of the car movement. The vehicle model simulates all the most important components of the transmission, suspension and steering system. Owing to a suitable structure it is pos[...]
13
75%
Logistyka
In this paper presented are problems encountered testing the stability of big trucks and special vehicles. Also, presented is a concept of designing mobile, remotely controlled models of cars whose characteristics may, with some approximation, reflect the stability of real vehicles. In the paper des[...]
PL W publikacji przedstawiono problemy na jakie napotyka się przy badaniach stateczności dużych samochodów ciężarowych i samochodów specjalnych. Przedstawiono koncepcję budowy mobilnych, zdalnie sterowanych modeli samochodów, których cechy mogą w pewnym przybliżeniu odwzorowywać stateczność pojazdów rz[...]
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 7 224-226
PL Diody LED to nowe źródła światła, które zrewolucjonizowały przemysł elektroniczny. Dzięki swoim właściwościom, takim jak: niewielki rozmiar, energooszczędność, długa żywotność, są wykorzystywane w przemyśle i w domu. W pracy przedstawiono zastosowanie diod LED do oświetlenia w technice samochodowej.
EN LEDs are novel light sources that have revolutionized the electronic industry. Owing to their properties such as small size, power savings and robustness they can find both industry and household applications. The article discusses LED application to automotive lighting.
15
75%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Opisano okoliczności i skutki uderzenia pioruna w samochód jadący wzdłuż metalowej bariery rozdzielającej jezdnie drogi. Wskazano zasady prawidłowego postępowania gwarantujące bezpieczeństwo pasażerom pojazdu w takich sytuacjach.
EN The paper describes circumstances and effects of the lightning strikes in the car, which was driving along a metal barrier separating lanes of the road. Author indicates the principles of proper conduct to ensure the safety of a vehicle occupants in such situations.
16
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL Przedstawiono układ pomiarowy do oceny luzów w przegubach przedniego zawieszenia samochodu osobowego. Zaproponowano i zrealizowano stanowisko pomiarowe z wykorzystaniem czujników akcelerometrycznych. Przeprowadzone pomiary potwierdziły przydatność tego stanowiska do zastosowań przemysłowych.
EN A measurement system for identification of plays in ball-joints is presented. It was designed and realized on accelerometric sensors. Overall errors are less than 0,3%. Testing experiments have proved its applicability for car diagnostic stations.
17
75%
Diagnostyka
2008 nr 2(46) 91-100
PL W referacie opisano diagnostykę bezpieczeństwa pojazdów samochodowych za pomocą linii diagnostycznych. Przedstawiono rodzaje linii diagnostycznych wytwarzanych przez firmę Unimetal, ich przeznaczenie, budowę oraz możliwy do wykonania zakres badań. Podano podstawowe dane techniczne urządzeń kontrolny[...]
EN In the paper one described the diagnostic of the vehicles safety by use diagnostic lines. Presented kinds of diagnostic lines produced by the firm Unimetal, their destination, the build and possible range of research. In the paper gave basic characteristics of the lines equipments, described the bui[...]
18
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 10 272-282
PL Rozwój samochodowego sprzętu oświetleniowego, a w szczególności samochodowych źródeł światła determinuje postęp w konstrukcji samochodowych projektorów oświetleniowych. Tworzone są konstrukcje o parametrach świetlnych zbliżonych do wymagań wynikających z poprawnej jakości oświetlanej drogi przed poj[...]
EN The development of the vehicle lighting systems, particularly the light sources, determines the construction progress of the vehicle reflectors. They are constructed close to the requirements of a correctly lit road before the vehicle. The adaptation of the xenon light sources and semiconductors LED[...]
19
75%
Przegląd Mechaniczny
2012 nr 10 25-30
PL W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności działania układu hamulcowego. Pomiary ograniczono do układów hamulcowych losowo wybranych samochodów osobowych. Wszelkie czynności przeprowadzano zgodnie z wytycznymi opisanymi w odpowiednich rozporządzeniach ustawowych. Spośród przebadanych na stan[...]
EN In the paper the results of research of the braking systems working efficiency were presented. The measurements were limited to braking systems of the randomly selected passenger cars. All of the procedures were performed in accordance to the guidelines described in proper statutory regulations. Amo[...]
20
75%
Logistyka
PL Diody LED to znane źródła światła, które początkowo były wykorzystywane, jako elementy sygnalizacyjne, ale dziś skuteczność świetlna tych elementów uległa znacznej poprawie, przez co znalazły one zastosowanie w oświetleniu. Diody LED charakteryzują się niewielkim rozmiarem, długa żywotnością i dużą [...]
EN The light emitting diodes are known as the light sources which have been initially used as signalling elements. Actually their application for lighting purposes is possible owing to significant improvement of their luminous efficiency. The light emitting diodes are characterized by small size, long [...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last