Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  car washes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2004 nr 2 54--57
PL Myjnie samochodowe w ostatnich latach powszechnie wpisały się w miejski krajobraz. Zlokalizowane są przy stacjach paliw, serwisach samochodowych, jako oddzielne obiekty usługowe. Stosowane urządzenia i charakter ścieków powstających w procesach technologicznych zmuszają do przyjrzenia się gospodarce[...]
EN For some years the car washes have been common in the town landscape. They are situated as independent services near petrol stations ana car services. Used equipment and features of sewages arisen in technological processes force to look at a problem of water and sewage system and technological solu[...]
2
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 520--523
PL W artykule przedstawiono charakterystykę myjni samochodowych. Wymieniono ich najważniejsze zalety oraz wady. Opisano wymagania techniczne, prawne i ekologiczne związane z funkcjonowaniem myjni samochodowych w Polsce. Scharakteryzowano ponadto, jak kształtowało się na przestrzeni ostatnich lat zapotr[...]
EN This paper provides a profiles of car washes, including their main advantages and drawbacks, and describes the technical, legal and environmental requirements relating to the operation of car washes in Poland. The paper also shows how the demand for services offered by car washes has developed over [...]
3
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 600--604
PL W artykule przedstawiono zastosowanie teorii masowej obsługi do analizy i modelowania wybranych systemów transportowych.
4
84%
Logistyka
2015 nr 5 341--350, CD1
PL Treścią artykułu jest podkreślenie roli jaką odgrywają w prawidłowym funkcjonowaniu transportu samochodowego obiekty zaplecza technicznego. Pod tym względem w publikacji scharakteryzowano stacje paliw, stacje diagnostyczne oraz myjnie. Celem zapewnienia w obiektach zaplecza technicznego realizacji u[...]
EN The content of this article is to emphasis the role of technical objects in the proper functioning of the motor transport. In this aspect characterized technical objects, ie. gas stations, diagnostic stations and car washes. In order to provide the technical objects delivery of services at the highe[...]
5
84%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 11 1811--1815
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last