Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  car parts
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 345-354
PL W publikacji przedstawiono aspekty prawne określające postępowanie z odpadami pochodzącymi z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Omówiono również recykling wybranych rodzajów odpadów niebezpiecznych z demontażu pojazdów, jako przykład sposobu ich dalszego zagospodarowania.
EN The article presents the law aspects of wastes management methods from dismantling of exploited vehicles. Also, recycling of selected hazardous wastes from dismantling of exploited vehicles was presented as an example of wastes management option.
2
100%
Logistyka
2014 nr 6 6337-6345
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu wybranych parametrów obróbki na jakość wyrobu po procesie nagniatania. Nagniatanie naporowe toczne jest geometrycznie i fizycznie nieliniowym problemem brzegowo – początkowym, w którym warunki brzegowe są nieznane w obszarach kontaktu narzędzia z przedmiotem. Ana[...]
EN The paper presents analysis of the effect of selected processing parameters on the quality of the product after burnishing process. Burnishing rolling is geometrically and physically nonlinear boundary - initial problem, in which the boundary conditions are unknown in the areas of contact of the too[...]
3
84%
Recykling
2010 nr 2 14-16
PL Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w wyniku przeprowadzonej kontroli w jednej z firm zakwestionował roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji. Zobowiązał prowadzącego działalność gospodarczą, aby przedmioty wyposażenia i części pochodzące z wyremontowanych pojazdów traktować jak[...]
4
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 357--362
PL Stopowe stale austenityczne, ferrytyczne i austenityczno-ferrytyczne duplex znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym do produkcji różnych elementów podjazdów samochodowych. Są to główne rodzaje stali nierdzewnych, wykorzystywane do wytwarzania całej gamy części samochodowych. W pracy [...]
EN Alloy austenitic, ferritic and austenitic-ferritic duplex steels are widely used in the automotive industry for the manufacture of various car elements. These are the main types of stainless steels used to produce a whole range of automotive parts. That work presents a wide range of applications for[...]
5
84%
Polimery
2018 T. 63, nr 2 145--152
PL Przedstawiono specjalne techniki formowania wtryskowego, MuCell® i InduMold, zastosowane do produkcji wysokiej jakości części samochodowych, na przykładzie konsoli centralnej samochodu Audi Q5. Oceniano właściwości mechaniczne, termomechaniczne i termiczne wytworzonych detali, a także zmiany w struk[...]
EN The article presents special injection molding techniques: MuCell® and InduMold used in the production of high quality automotive part on the example of the central console of Audi Q5 car. The mechanical, thermomechanical and thermal properties of the manufactured parts were examined and discussed w[...]
6
67%
Recykling
2015 nr 4 30--31
7
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 4 37--42
PL Artykuł jest ostatnim z serii artykułów poświęconych logistyce w cyklu życia samochodów, przedstawionym w oparciu o materiały firmy Toyota Motor Corporation. Badania obejmowały IV etap w cyklu życia pojazdów – etap wycofania z eksploatacji. Opisano zagadnienia recyklingu samochodów marki Toyota i z[...]
EN This article is the last of the series dedicated to the logistics in life cycle of cars, based on the materials from Toyota Motor Corporation. The study covered the IV stage of the life cycle of vehicles - the phase of withdrawal out of service. The topic of recycling of Toyota cars and the relatio[...]
8
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 343--351
PL W artykule przedstawiono problematykę modelowania i analizy numerycznej procesów technologicznych obróbki części samochodowych. Proces te rozpatrzono jako geometrycznie, fizycznie i cieplnie nieliniowe zagadnienie brzegowo-początkowe, z nieznanymi warunkami brzegowymi w obszarze kontaktu. Do opisu z[...]
EN Paper presents the problem of modelling and analysis of metalworking processes. Technological processes were considered as a geometrical, physical and thermal boundary and initial value problem, with unknown boundary conditions in the contact zone. An incremental model of the contact problem between[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last