Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  car crash
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono metodę modelowania matematycznego zdarzeń z udziałem samochodu. Jest ona oparta na opisie ruchu układu wielomasowego "samochód-pasażerowie", po kolizji samochodu ze stalowym słupem na poboczu drogi. Model został opracowany do identyfikacji kierowcy, kiedy osoby jadące samoch[...]
EN In this paper an approach to mathematical modelling of a car crash is proposed. It is based on the description of a dynamic process of motion of multibody system "carpassengers", when it is configurated after a crash of a car with the steel pole from wayside device. The model is constructed for iden[...]
2
86%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 31 51-54
EN Outcomes of crash tests are very important factor which decide about well done validation of numerical models. Process of models creation of human body with detailed structure of cervical and lumbar spine in a situation corresponding to real road accidents are presented in this paper. Results of exp[...]
3
86%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono analizę kolejnych faz wypadku drogowego, podczas którego samochód osobowy uderzył w betonową barierę drogowa, wpadł w poślizg, a następnie uderzył w krawężnik i w efekcie wywrócił się. Głównym celem pracy jest sprawdzenie czy dana prędkość uderzenia samochodu w barierę spowo[...]
EN Step by step analysis of the road accident phases, in which crash of the car into concrete road barrier, cause skid and crash into the curb finished by rollover is presented in the paper. The main aim of the work is to check if the primary car crash velocity will produce such effect.
4
86%
Logistyka
2014 nr 5 709--717
PL Podczas zderzeń samochodów osobowych uszkodzeniom ulegają przede wszystkim elementy nadwozi pojazdów. Specyfika budowy i poruszania się pojazdów sprawia iż niektóre elementy ulegają uszkodzeniom częściej. Na podstawie wybranej próby 50 uszkodzonych samochodów dokonano analizy ilości uszkodzonych ele[...]
EN During the collision damaged cars are primarily coachwork vehicles. Specificity of the construction and movement of vehicles makes it some elements are damaged frequently. On the basis of a sample of 50 cars were damaged analysis of the number of defective parts. Depending on the type of event, dama[...]
5
72%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2013 T. 18, nr 2 141--147
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące naprawy powypadkowej podłużnie samonośnego nadwozia pojazdu, wykonanych ze stopów aluminium. Przeprowadzono badania o charakterze dynamicznym i porównano wyniki dla elementów nowych i naprawionych. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, która z zaproponow[...]
EN The article presents the issues of post-accident repair of carbody longitudinal, which are made by aluminum alloys. The dynamic tests were carried out. Results for new and repaired parts were compared. It attempts to answer the question, which of the proposed repair method is better in terms of safe[...]
6
72%
Postępy Nauki i Techniki
2010 nr 5 138-144
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, które miały na celu określenie prędkości poruszania się pieszych użytkowników ruchu drogowego na drodze w obszarze zabudowanym. Badania przeprowadzono w czterech grupach wiekowych w miejscach dozwolonych zarówno bez jak i z sygnalizacją świetlną. Dodatkowo spra[...]
EN The manuscript presents the results of the tests which were conducted to determine the speed of pedestrian traffic users’ move on a built-up area road. The tests were carried out within four age groups in spaces allowed, both with traffic lights and without them. Additionally, the dependence of pede[...]
7
72%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule został przedstawiony proces przygotowania modelu numerycznego z zastosowaniem metody elementów skończonych zaimplementowanej w środowisku LS Dyna. Ma na celu symulowanie zderzenia pojazdu z wkopywanym, aluminiowym słupem oświetleniowym. Został wykonany do wyznaczenia wartości wskaźnika in[...]
EN The paper presents process of preparation of a numerical model using Finite Element Method implemented in LS Dyna Software. Numerical model was made in order to simulate car crash with root mounted, aluminum lighting column. It was made to determine the value of the Acceleration Severity Index (ASI)[...]
8
58%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 4 21--24
PL W artykule zaprezentowano problematykę wyznaczania bezpiecznych przemieszczeń w sieci drogowej. W tym celu zaproponowano sposób indywidualnego dostosowania ścieżki przemieszczenia w sieci drogowej. Koncepcję tego podejścia do zagadnień BRD oparto na funkcjonalności planerów podróży.
EN The article presents the issue of determining a safe trip on the road network. The article shows how to adjust a safe individual track on the road network. The concept of this approach to road traffic safety (RTS) is based on the functionality of trip planners.
9
58%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 5 50--54
PL Tekst jest kontynuacją artykułu z nr. 4/2016. Część pierwsza poruszała problematykę wyznaczania bezpiecznych przemieszczeń w sieci drogowej. W tym celu zaproponowano sposób indywidualnego dostosowania ścieżki przemieszczenia w sieci drogowej. Druga część opisuje, jaki wpływ na bezpieczeństwo podróży[...]
EN The article presents the issue of determining a safe trip on the road network. The article shows how to adjust a safe individual track on the road network. The concept of this approach to road traffic safety (RTS) is based on the functionality of trip planners.
10
58%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 6 41--44
PL Tekst jest kontynuacją artykułu z nr. 4/2016 i 5/2016 „Magazynu Autostrady”. Część pierwsza poruszała problematykę wyznaczania bezpiecznych przemieszczeń w sieci drogowej. Druga część opisywała, jaki wpływ na bezpieczeństwo podróży mają czasy jej rozpoczęcia, trwania i zakończenia oraz indywidualne [...]
EN The article presents the issue of determining a safe trip on the road network. The article shows how to adjust a safe individual track on the road network. The concept of this approach to road traffic safety (RTS) is based on the functionality of trip planners.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last