Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  capillary moisture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2011 T. 6, nr 4 27--30
PL Badania "in situ" strukturalnego zawilgocenia murowanych z cegły ceramicznej ścian obiektów historycznych wykazały radykalną odmienność od modeli teoretycznych. Znany powszechnie liniowy wykres rozkładu zawilgocenia powstałego na skutek kapilarnego podciągania ma charakter kontynualny, liniowo przec[...]
EN The brick wall "in situ" moisture profiles are quite different than actual image calculated by well-known analytical models. Completely different structural moisture was also observed between external plaster and brick wall interior in historical buildings.
2
84%
Polska Energetyka Słoneczna
2013 nr 1-4 22--25
PL W artykule przedstawiono ocenę wpływu zawilgocenia kapilarnego na zmianę parametrów cieplnych przykładowo wybranego betonu komórkowego o gęstości 600 kg/m[sześcienny]. Realizacja wytyczonego celu w pierwszej kolejności wymagała przeprowadzenia badania podciągania kapilarnego, które polegało na rejes[...]
3
67%
Przegląd Budowlany
PL W pracy przedstawiono innowacyjne rozwiązanie ocieplania zawilgoconych i zasolonych murów w obiektach zabytkowych. W takich przypadkach jedynym możliwym rozwiązaniem jest ocieplanie murów od wewnątrz. Stwierdzono, że wykonanie ocieplenia możliwe jest dopiero po przeprowadzeniu zabiegów mających na c[...]
EN The paper presents an innovative solution for warming up salt containing and moist walls of historic buildings. In such cases the only possible solution is to insulate the walls from the inside. It was found that the insulation is possible, but only after drying and desalination of the walls. This r[...]
4
67%
Przegląd Budowlany
2017 R. 88, nr 9 83--85
PL Poprawa efektywności energetycznej budynków zabytkowych jest bardzo trudnym zagadnieniem ze względu na ograniczenia możliwości zastosowania typowych technologii termomodernizacyjnych. W budynkach zabytkowych występuje bardzo często problem zawilgocenia przegród przylegających do gruntu. Jednym z naj[...]
EN The improvement of energy efficiency in historic buildings is a very complex and difficult issue due to the usage restrictions on standard thermomodernization technologies. A very common problem in such buildings is the cavity moisture in the areas adjoining the ground. Moreover, another important m[...]
5
59%
Materiały Budowlane
2018 nr 3 55--56
PL W artykule przedstawiono algorytm postępowania oraz przykładowe urządzenia stosowane w celu określenia i rozwiązania problemu zawilgocenia przegród budowlanych przylegających do gruntu. Problemy z wilgocią dotyczą zarówno historycznych, jak i obecnie wznoszonych obiektów. Woda, która wnika kapilarni[...]
EN This article are presented algorithm of handling and example of devices used to determine and solve the problem of moisture in barrier walls in contact with ground. Problem with moisture concerns both historical buildings and recently built objects. Water that penetrates barrier walls by capillary a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last