Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  capacity assessment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2017 nr 2 30--37
PL Trzy proste metody obliczeniowe mogą posłużyć do oceny nośności gruntu poziomo zbrojonego i znaleźć zastosowanie w projektowaniu wzmocnienia podłoża pod ławą fundamentową lub innym obciążeniem pasmowym. Szczegóły obliczeń zostały zobrazowane trzema przykładami, dla których dobrano wymaganą wytrzymał[...]
EN In the article there are presented three basic horizontally reinforced soil bearing capacity assessment calculation methods that can be used in designing soil reinforcement under the continuous strip footing or other strip footings. There are three examples enclosed: for each one there was reinforce[...]
2
67%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 7-8 436--441
PL Nowe przepisy dotyczące oceny nośności eksploatowanych mostów zostały w ostatniej dekadzie opracowane m.in. w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Danii oraz Szwajcarii. Dokonano przeglądu tych przepisów oraz sformułowano rekomendacje dotyczące przyszłych polskich zasad oceny nośności obiektów mostowych z u[...]
EN During the last decade, new codes for the assessment of existing bridges have been developed in Canada, the UK as well as Denmark and Switzerland. The objective of this paper is to review how the above-listed key elements are addressed in existing assessment codes and give some recommendations for d[...]
3
67%
Materiały Budowlane
2016 nr 12 56--58
PL W artykule zamieszczono możliwości oceny nośności oraz naprawy niejednorodnych ścian murowych budynków zabytkowych. Przeanalizowano problemy związane z oceną nośności różnymi metodami badawczymi wraz z oceną współpracy warstwy wewnętrznej i licowej muru. Następnie zaproponowano metody naprawy konstr[...]
EN The article presents the possibility of assessing the capacity and the ability to repair heterogeneous wall masonry of historic buildings. Assessment of the capacity of the various research methods was analyzed, including an assessment of the cooperation of the inner layer and the grain of the wall.[...]
4
59%
Materiały Budowlane
2016 nr 12 27--29
PL Artykuł dotyczy oceny, na podstawie obliczeń numerycznych, nośności zbiorników małych oczyszczalni ścieków wykonanych z tworzyw sztucznych. Przedstawiono interpretację zapisów normy wyrobu dotyczącej małych oczyszczalni ścieków w zakresie oceny nośności oraz autorskie komentarze i wskazówki interpre[...]
EN The paper concerns load bearing capacity assessment based on numerical calculations of plastic tanks in small wastewater treatment plants. The paper presents the interpretation of the product standard regulations with reference to the bearing capacity load assessment. The paper contains authors’ com[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last