Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  calculus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN This paper shows how GeoGebra can be helpful in teaching mathematics. GeoGebra is an interactive geometry, algebra, statistics and calculus application, intended for learning and teaching mathematics and science from primary school to university level. It can be used for active and problem oriented [...]
2
75%
Fundamenta Informaticae
EN Information system of net structures based on their calculus (a distributive lattice) is introduced and, in this context, basic notions of rough set theory are re-formulated and exemplified.
3
75%
Logistyka
2014 nr 3 4748--4754
PL Inspiracją do napisania artykułu było zainteresowanie autorów szybkim rozwojem w ostatnich latach zastosowania rachunku róŜniczkowo-całkowego niecałkowitych rzędów w róŜnych dziedzinach nauki i techniki. Artykuł przedstawia historię rozwoju i obecny stanu wiedzy nt. stosowania tego rachunku. Podano [...]
EN An inspiration for this paper was its author’s interest in the latest rapid development of the use of fractional calculus in different areas of science. The paper outlines the history of the development and the present state of research concerning the use of fractional calculus in different sciences[...]
4
75%
Fundamenta Informaticae
2014 Vol. 130, nr 1 125--162
EN We aim to establish the multi-modal logic CKn as a baseline for a constructive correspondence theory of constructive modal logics. Just like many classical multi-modal logics may be studied as theories of the basic system K obtained by model-theoretic specialisation, we envisage construct[...]
5
75%
Fundamenta Informaticae
EN We reconsider work by Bellin and Scott in the 1990s on R. Milner and S. Abramsky’s encoding of linear logic in the π-calculus and give an account of efforts to establish a tight connection between the structure of proofs and of the cut elimination process in multiplicative linear logic, on one hand,[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 786--791, CD
PL W artykule przeanalizowano pochodną Grünwalda-Letnikova ƒ(ƞ)(t) w odniesieniu do klasycznego zagadnienia prędkości, jako pierwszej pochodnej funkcji drogi w czasie ƒ(1)(t). Autor argumentuje, że dodatnia pochodna Grünwalda-Letnikova nie spełnia twierdzenia Lagrange’a, co wiąże [...]
EN The paper analyses Grünwald-Letnikov ƒ(ƞ)(t) derivative in space of first order derivative ƒ(1)(t) and also analyses the classical interpretation of derivative of path function as velocity. The author argues that the Grünwald-Letnikov positive derivative does not fulfil the Lag[...]
7
63%
Mathematica Applicanda
2014 Vol. 42, No. 2 273--276
The reviewed book is divided into five chapters (in brackets are the titles of subsections): I. The analysis of aerial: limit, derivative and integral (Prologue; the limit of sequence, the limit and the continuity; the exponent and the natural logarithm; a derivative and an antiderivative (primitive[...]
PL “Markowe wykłady z matematyki”, trzystu sześćdziesięcio pięcio (365) stronicowa książka autorstwa Marka Zakrzewskiego [1] została podzielona na pięć rozdziałów (w nawiasie podane są tytuły podrozdziałów): I. Analiza z lotu ptaka: granica, pochodna i całka (Prolog; Granica ciągu; Granica i ciągłość. [...]
8
51%
Journal of Technical Physics
EN Fundamental rules and definitions of Fractional Calculus are outlined. Factorizing 1-D and 2-D Helmholtz equations, four semi-differential eigenfunctions are determined. The functions exhibit incident and reHected plane waves as well as diffracted incident and reflected waves on the half-plane edge.[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last